Türk Atasözleri Listesi -S-

1        Sabah ola, hayır ola : Sabahlar güzel başlangıçlardır. Verimlilik için günün bu saatlerini değerlendirmek gereklidir.

2        Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır : Bir konuda sıkıntılı günlere katlanmak zordur. Ama dayanıldığı takdirde sonuçları güzeldir.

3        Sabreden derviş, muradına ermiş : Sabırlı olan kişiler, isteklerine kavuşurlar. Sabır ile mücadele edildiğinde başarı mutlaka bizim olacaktır.

4        Sabrın sonu selamettir : Karşılaştığı bütün zorluklardan hemen yığılıp kalmayan, sabretmesini bilen kimselerin işleri sonunda başarıya ulaşırlar.

5        Saç sefadan tırnak cefadan uzar : Keyifli insanların saçları, sıkıntıda olanların tırnakları uzar. (yaygın bir halk grş)

6        Saçım ak mı kara mı? önüne düşünce görürsün : Konunun nasıl olduğunu sormaya gerek yoktur. Çok gemeden bitecektir anlamında kullanılır.

7        Sade pirinç zerde olmaz, bal da gerek kazana; ata malı tez tükenir, evlat gerek kazana : İnsanlara babasından mal kalır. Ama bu, kişinin o malı iyi kullanacağını göstermez. Hazır yemeye başlanırsa tez zamanda tükenir, biter. Kişi kendine, kendi emeğine güvenmelidir.

8        Sana taşla vurana sen aşla vur : Kötülük yapan kimselere iyilik yapmak insanlık kuralıdır.

9        Sanat altın bileziktir : Sanat bir kimsenin bir işi en iyi bir biçimde her yerde ve şartta yapmasıdır.

Yorumunuzu bırakın