Cenabi Mustafa Kimdir-Hayatı-Biyografisi-Eserleri

Tam adı Ebu Muhammed Mustafa Bin Hasan

(d. Amasya – ö. 30 Ekim 1590, Halep)

Müslüman hanedanları anlatan yapıtıyla ünlü Osmanlı tarihçi.Edirne kadısı Emir Hasan’ın oğluydu. Medrese öğrenimi gördü; Ebussuud Efen- di’den ders aldı. 1573-86 arasında İstanbul, Bursa ve Edirne’deki çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. 1587’de Halep kadılığına atandı. Hastalık nedeniyle Mayıs 1589’da bu görevinden alındıktan sonra Halep’te kaldı ve orada öldü.Cenabî Mustafa’nın en önemli yapıtı Tarih-i Cenabî’ dir. İslamın başlangıcından kendi dönemine (1588’e) değin hüküm sü¬ren hanedanları anlatan ve asıl adı el- Aylemü’z-Zahir fi Ahvali’l-Evail ve’l-Evahir olan yapıt, her biri bir hükümdar ailesine ayrılmış, kısa ama özlü bilgiler veren 82 bölümden oluşur. Son bölümü Osmanlı hanedanına ilişkindir. Cenabî, Arapça yazdığı yapıtını kısaltarak Türkçeye çevirmiştir. Öteki yapıtları arasında, Kuzeybatı Afrika devletlerini anlatan Tarih-i Bilad-ı Mağrib, bir peygamber ve halifeler tarihi olan Arapça Nihayetü’l-Meram, Sebü’s-Seyyar, Cevahirü’l- Geraib ve Fırsatname sayılabilir.

Yorumunuzu bırakın