Cevad Memduh Altar

Cevad Memduh Altar - Hayatı

Yazarın Adı:Cevad Memduh Altar

(1902-1995) Sanat Tarihçisi uzmanlığı Müzikoloji. İstanbul doğumlu olan Cevad Memduh Altar, Nişantaşı Sultanisi’ni bitirdi. 1922-1927 yılları arasında Leipzig

Konservatuarı’nda keman ve viyola eğitimi gördü. 1927 yılında Ankara Musiki Muallim Mektebi’nde teori öğretmeni olarak görev aldı. Prof. Dr. Johannes Merkel’in

“Harmonielehre” (Armoni) ve “Kontrappunkt” (Kontrpuan) adlı eserlerini Türkçe’ye kazandırdı.

1932’de “Goethe, Musiki Hayatı” adlı ilk eserini verdi. 1993’de Zeynep İksen’le evlendi ve 3 çocuk sahibi oldu. 1942’de Henrik Ibsen’den “Nora”(Bebeğin Evi) adlı çevirisini

monografik bir inceleme metni ile beraber ilk kez yayımladı. 19432de Başbakanlık Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü, Radyo Dairesi Müdürü oldu. 1944 yılında “Goethe ve

Sanat” adlı incelemesini yayımladı.

1949’da Polonya Chopin Enstitüsü tarafından düzenlenen ” Chopin ve Türkiye” adlı konferansta Türkiye’ye adına katıldı. 1951 yılında Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü oldu.

1955 yılında Fransa’da Officier d’Academia nişanına layık görüldü. 1955 yılında Federal Almanya tarafından Schiller Madalyasına layık görüldü. 1956 yılında “Mozart,

Osmanlı-Avusturya İlişkileri açısından” adlı bildirgesini Mozart’ın 200. yaş günü sebebiyle Viyana Üniversitesi’nde sundu.

1963 yılında “Uluslararası Sanat Eleştiricileri Derneği” (AICA) için “Modern Teknolojide Sanat Yaratıcılığı” adlı bildirgesini hazırladı. 1963 yılında Basın Şeref Kartı ile

onurlandırıldı. Uluslararası II. Türk Sanatları Kongresi’nin Venedik Toplantısında “Türk Minyatürü, Divan Şiiri ve Türk Musikisi’nde Tek Boyutun Zirvesi” adlı bildirisini sundu.

1964’te TRT Genel Müdür, Program ve Haber Yardımcılığına atandı, 1967’de bu görevinden emekli oldu. 1970 yılında 2 cilt halinde “Opera Tarihi” adlı eserini sundu. 1981’de

“15. yy’dan Buyana Türk ve Batı Kültürlerinin Karşılıklı Etkileri Üstüne Bir İnceleme” adlı yazısını sundu. 1983’te Mimar Sinan Üniversitesi’nde Sanat Felsefesi öğretim üyesi

oldu. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın kurucularındandır. 1988’de Mimar Sinan Üniversitesi “Fahri Profesörlük” unvanı verdi.

Son kitabı “Sanat Felsefesi” 1996’da ölümünden sonra yayımlandı. Disiplini bir çalışma sistemine sahip olan Altar aynı zamanda alçakgönüllü olmasıyla da bilinir. Milliyet,

Cumhuriyet, Sanat Edebiyat, Meydan, Mimar Sinan, Gösteri, Fikir ve Kültür Derneği Bülteni başta olmak üzere bir sürü dergi ve gazetede sanat üzerine yazıları

bulunmaktadır.

Atatürk’ün kültür alanında yapmak istediği devrimlerin müzik alanındaki baş aktörlerinden biri olan Altar “Müziğimiz Türk’ün gelişmiş ruh ve duygularını doyurucu bir nitelik

kazanmalıydı. Yalnızca bireysel dert, acı, ıstıraplarla ilgili duyarlıklar değil, çokseslilik teknik ve estetiğiyle elde edilebilmesi mümkün olan büyük boyutlu aksiyonlar da

müziğimize konu edilmeliydi. Akıl-duygu evrimine dinamizm kazandıracak çoksesle hayal edebilme gücünden yararlanılmalıydı” fikrinin sahibidir.

Yorumunuzu bırakın