Corneille

Corneille - Hayatı

Yazarın Adı:Corneille Fransız oyun yazarı (1606-1684).

Normandiyalı soylu bir aileden yetişen ve Louis XIII ile Louis XIV’ün hükümdarlığı zamanında yaşayan Pierre Corneille’in, büyük bir tiyatro yazarı olması için koşulları pek de elverişli değildi.

Babası gibi avukatlığı seçmiş, fakat çekingenliği yüzünden mesleğinde pek başarılı olamamıştı. Oysa genç Corneille’in edebiyata büyük tutkusu vardı ve sadece zevk için kendi kendine şiirler yazıyordu; nihayet 1636’da, Le Cid adlı manzum trajedisini oynatmayı başardı: eser olağanüstü ilgi görmüş, büyük başarı kazanmıştı. O tarihte İspanyol saldırılarını püskürten ve henüz zaferin sarhoşluğu içinde yüzen Fransızlar, Arapları yenen Rodrigue’in kişiliğinde kendi ordularının kahramanlığını ve kazandıkları askeri zaferin parıltısını görür gibi oluyorlardı.

Corneille’in bu oyununda, «Le Cid», yani soylu kişi, beyzade diye anılan Rodrigue, zayıflıklarım yenmeğe, ruhsal acılarının üstesinden gelmeğe çalışan son derece iyi bir insandır. Bir yandan Chimene’e duyduğu sevgi, öte yandan onu sevgilisinin babasını öldürmeğe zorlayan onuru, arasında seçim yapmak zorundadır. Duygularıyla görevi arasında bocalayan insanın bu güç durumu, Corneille’in eserlerinde sık sık işlediği konulardan biridir.

ESERLERİ

Komik Aldanış, Horace, Cinna, Polyeucte, Yalancı, Rodogune, Sertorius.

Yorumunuzu bırakın