Cümle Tamamlama

Bir cümlede yer alan düşünce akışı, söylenmek istenen yargının yönünü aşağı yukarı belli eder. Bu yüzden cümlede bazı boşluklar kalsa da akışın devamlılığı ilkesine dayanarak bu boşluklar tamamlanabilir. Bu tamamlamalar da özellikle kullanılan bazı bağlaçlar veya cümlede geçen bazı sözcükler bize yeterli ipuçlarını verebilir. Örneğin:

Bir eserde önemli olan anlattığı konu değil bunu………….”

Bu cümleden anlaşıldığı üzere eserde içerik önemli değildir. Bu durumda ön plana çıkması gereken kavram üslup olmalıdır. Öyleyse cümle şöyle tamamlanabilir:

Bir eserde önemli olan anlattığı konu değil bunu nasıl anlattığıdır.
Romancı bu kitabında konu seçerken çok titiz davranmış ne yazık ki anlatımda……

Bu cümle incelendiğinde “ancak” bağlacı bize önemli bir ipucu sağlamaktadır. O da bu bağlacın kendinden önce anlatılan düşüncenin aksine bir görüş bildirmek amacıyla kullanılmasıdır. Bu durumda cümle şöyle tamamlanabilir:

Romancı bu kitabında konu seçerken çok titiz davranmış ne yazık ki anlatımda bu titizliğini göremiyoruz.

Örnek: (1989-ÖYS)

Bu kez de başarılı olamadım;…

sözleri, aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse cümle “bir işte kendine güvenini yitirmiş” bir insanın tutumunu yansıtır?

A) ama bir daha denemekte yarar var.
B) bir daha böyle bir işe girişmemeliydim.
C) artık bu başarısızlığın nedenini bulmalıyım.
D) ancak bu böyle sürüp gidemez.
E) yalnız bu işin peşini bırakacak değilim.

Çözüm:

B’de cümleyi söyleyen kişi bir daha böyle bir işe girişmeyeceğini söyleyerek kendine güveni olmadığını anlatmıştır. Cevap: B

Örnek: ( 2005-ÖSS)

Her ressam, aynı doğa parçasını tuvaline farklı biçimlerde yansıtır….

Bu cümlenin sonuna, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz?

A) Doğa, her sançtı için değişmez bir konu alanıdır.
B) Çünkü olaylara, durumlara bakış açısı sanatçıdan sanatçıya değişir.
C) Bu, aynı zamanda biçemle ilgili bir durumdur.
D) Bunda sanatçının doğayı algılama biçiminin etkisi vardır.
E) Bunu, yaratıcılığın bir gereği sayabiliriz.

Çözüm:

B, C, D ve E seçeneklerinde sanatta farklılığın üslupla sağlanabileceği vurgulanmışken A seçeneğinde konu ön plana çıkarılmıştır. Cevap: A

Örnek: (2001-ÖSS)

Ailede tüm yükümlülükleri üzerlerine alan, çocuklarını her türlü sorumluluktan uzak tutan anne babalar ….. bireyler yetiştirir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) her bakımdan kendilerine benzeyen
B) işini seven, görevlerinin bilincinde olan
C) bulundukları her ortama kolayca uyum sağlayan
D) karşılaştıkları güçlükleri yenmek için her türlü yola başvuran
E) yaşamını biçimlendiremeyen, başkaları tarafından yönetilmeyi bekleyen

Çözüm:

Sorumluluktan uzak çocuklar sorumluluk isteyen işleri mantık olarak yapamayacaklarından bu konuda yardıma muhtaç olurlar. Bu yüzden E seçeneği cümleyi tamamlamada en uygun seçenek olur. Cevap: E

Yorumunuzu bırakın