Cümlede Ana Düşünce

Her cümlede anlatılmak istenen bir düşünce söz konusudur. Bazen düşünceler söylenirken çok uzun cümlelerle ifade edilmeye çalışılsa da aslında anlatılmak istenen öz, cümlede bulunmaktadır. İşte bu öze ana düşünce denir. Aşağıda bazı cümlelerin ana düşünceleri öz olarak altlarında verilmiştir.

Eğer bir romancı yazdığı eserlerin geniş kitleler tarafından okunmasını, beğenilmesini arzu ediyorsa yapacağı ilk iş seslendiği halkın anlayabileceği bir dil kullanmak olmalıdır.

Bu cümlede anlatılmak istenen düşünceyi “Yalın bir dil kullanan sanatçı, daha fazla okunur.” şeklinde öz olarak ifade edebiliriz. Bu da cümlenin ana düşüncesi olur.

Gerçek şair; halkının dağlarını, çobanlarını, kuzularını, acı ve sevinçlerini anlatandır.

Bu cümlede anlatılmak isteneni ise “Şair, milletini anlatan kimsedir.” şeklinde belirtebiliriz.

Örnek: (2006-ÖSS)

Bir yönetmenimiz şöyle diyor: “Gerçek bir film, ayakkabının içine kaçan bir taşa benzemelidir.”

Bu cümlede, filmle ilgili olarak belirtilmek istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir durumu eleştirel yaklaşımla ele alıp olumlu ve olumsuz yönleriyle yansıtmalıdır?
B) İnsanı ve toplumu tedirgin eden sorunlar üzerinde bizi düşünmeye zorlamalıdır.
C) İnsanın duygu dünyasını etkileyecek nitelikte olmalıdır.
D) İzleyenlerin, yaşamı daha iyi tanımasına olanak sağlamalıdır.
E) Değişik yollara başvurarak izleyicilerin ilgisini kamçılamalıdır.

Çözüm:

Örnek cümlede gerçek film ayakkabının içindeki bir taşa benzetilmiştir. Böyle bir taş ayakkabı sahibini rahatsız eder. Bundan yola çıkarak filmlerin de bizi bazı sorunlar üzerinde tedirgin etmesi gerektiği vurgulanmaktadır. B’deki cümle bu yöndedir. Cevap: B

Yorumunuzu bırakın