Dadaloğlu– 19.Yüzyıl

dadaloglu_1

–    19.yüzyıl aşık edebiyatı şairlerindendir.
–    Dadaloğlu Toroslarda yaşayan Türkmenlerin Avşar boyundandır. Göçebe yaşantısından dolayı belli bir şehre, köye bağlanamadığından Çukurova’yı, Orta Anadolu’yu gezmiştir.
–    Asıl adı Veli olan Dadaloğlu, şehir yaşamından uzak kaldığı için divan şiirinden hiç etkilenmemiş; şiirlerinde yalnızca hece ölçüsünü kullanmıştır.
–    Toroslarda yaşayan Göçerleri zorla köylere yerleştirmeye çalışan Derviş Paşa komutasındaki Fırka-i İslahiye ordusuna karşı çıkmış, bu orduya karşı sazıyla savaş vermiştir. “Hakkımızda devlet etmiş fermanı / Ferman padişahın dağlar bizimdir” dizelerinde olduğu gibi şiirlerinin çoğunda bu isyanın ifadesi bulunur.
–    Koşma, semai, destan varsağı türlerinde şiirler söyelen Dadaloğlu, türkülerinde ve koçaklamalarında daha başarılıdır.
–    Anlatım yönünden Karacaoğlan ve Köroğlu’nu anımsatır.
–    Dili sade bir halk Türkçesidir.
Yorumunuzu bırakın