Dede Korkut Kimdir?

dede_korkut_kimdir
Hikayelere adını veren Dede Korkut’un kim olduğu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bu hikayelerin yazarı olarak kabul edilen bir Oğuz ozanıdır. Besmeleyle başlayan girişi bölümünde Dede Korkut’un Oğuzların Bayat boyundan olduğu, “ala göz dev” kızından doğduğu belirtilir. Söylentilere göre o, 295 veya 300 yıl yaşamıştır. Hikayelere göre Dede Korkut eski Türk destanlarında görülen, hükümdarlara bile öğütler veren ak saçlı, ak sakallı, bilgili Türk ihtiyarlarını hatırlatmaktadır. Yaşamı, sürekli yol göstermek, bir tür manevi liderlik yapmakla geçmiştir. O, bilinmezleri bilen, sorunları çözen, ilerleyen yıllarda hanlığın Kayılara geçeceğini gören kutlu bir kişidir. Bu isim alabilecek kahramanlıklar gösteren Türk çocuklarına ad verme işinden başlayarak, daha bir takım vazifeler gören Dede Korkut’un her hikaye sonunda ismi geçmekte; Oğuz beyleri ve Oğuz boyları hakkındaki duaları sıralanmaktadır. Dede Korkut’un elindeki kopuzu seslendirerek kahramanlık destanları anlatan bir Türk ozanı sıfatiyle, hikayelerde esaslı bir mevki aldığı görülmektedir.
Dede Sultan, Korkut Ata, Dedem Korkut gibi adlarla anılan Dede Korkut; Menkabeye göre, hayatının sonlarına doğru ölüme savaş açarak insanlardan kaçar. Fakat her yerde ölüm, onu izler. Ölümü de menkabelerde, olağanüstü motiflerle anlatılır. Türbesi, Taşkent dolaylarında Kazalı’dadır.

Yorumunuzu bırakın