Define Adası – Robert Louis Stevenson

define-adasi
Kitabın Adı:DEFİNE ADASI
Kitabın Yazarı: Robert Louis STEVENSON
Kitabın Yazılma Yılı:1881-82
Kitabın Yayınevi: Türkiye İş Bankası Yayınları
Kitabın Basım Yılı: 2008
Sayfa Sayısı:264
Kitabın Konusu: Define Adası İskoçyalı yazar Robert Louis Stevenson’un yazdığı bir macera romanıdır. Ayrı bir kitap olarak 1883 senesinde çıkan bu yapıt, daha önce 1881-1882 yıllarında bir çocuk dergisinde diziler halinde yayınlanmıştır.

Tüm romanların belki de en çok işlenenidir. Tropikal adalar, x işaretli hazine haritaları ile tek gözü kör ve bantlı, bir eli kancalı, omuzunda papağanı ile belleğimizde canlandırdığımız korsan kavramları üzerinde Define Adasının büyük etkisi olmuştur.

Stevenson Define Adası’nı yazmaya başladığında 30 yaşındaydı, bu onun bir romancı olarak ilk başarısı olacaktı. İlk onbeş bölüm 1881′de İskoçya yaylalarında bulunan Braemar’da yazıldı.

Kitabın Özeti:
Babam, annem ve ben İngiltere’nin batı sahillerinde, küçük bir kasabada, küçük bir hanı işletiyorduk. Ben, on on iki yaşlarıdayken, bir gün hana iri yarı, kir pas içinde, suratında yara izi olan, denizci birisi geldi. Hanımızı beğendiği için kalacağını, fazla yemek ve yer seçici olmadığın belirtti ve üç altını çıkartıp masanın üzerine avans olarak koydu.
Bir gün bana, dikkatli olup, bir ayağı tahta olan bir denizciyi gördüğümde, kendisine haber verirsem, ayda dört peni kazana­cağımı söyledi. Ben de kabul ettim. O günden sonra gözümü dört açtım.
Akşamlan içiyor, maceralarım anlatıyor, milleti kendisini dinlemesi için zorluyordu. Müşteriler ondan çekindikleri için seslerini çıkaramryorlardı ama her geçen gün de handan çekiliyor­lardı. Babam, “eyvah, bu gidişle iflas edeceğiz” diyordu. Aradan aylar geçmiş olmasına rağmen handan gitmeye niyeti yok gibiydi. Bir müddet sonra ne bana, ne de babama para vermez oldu. Gün geçtikçe borcu birikiyordu. Babamla sık sık tartışıyorlardı. Bir tartışma sırasında, babam kalp krizi geçirdi. Gelen doktor, aynı zamanda bölge polisi imiş. Kaptanın eli bıçaklı halini görünce, ona kızdı ve bir suç işlerse hapse tıkacağını belirtti. Ne hazin ki, birkaç gün sonra babam öldü.
Babam ölmeden birkaç gün Önce, bîr denizci gelip, “Bili bu­rada mı?” diye sordu. Tarifinden kaptanı aradığını anlamıştım. Bir müddet sonra, kaptan uzaktan görünce saklandı. Kaptan içeri girip oturduktan sonra, birden bire ortaya çıkıp, afallayan kapta­nın yanına gidip oturdu. Biraz sonra karşılıklı olarak bıçaklarını çektiler ve kapıştılar. Sonra, bizim kaptan diğerini önüne katıp kovaladı, ama biraz sonra da bayılıp yere düştü. Meğer, sara nö­beti geçiriyormuş. Babamı kontrole gelen doktor onu da muayene etti ve böyle içmeye devam ederse çok yakında öleceğini söyledi.

Bu arada da babam öldü.
Birkaç gün sonra, kör bir adam gelip, kaptanla görüştü. Git­tikten sonra, kaptan “bana altı saat süre tanıyorlar” dedi, ama birkaç dakika sonra da sarsıla sarsıla Öldü. Bu kısa süre içinde gördüğüm ikinci ölümdü.
Annemle, ölünün başında bir müddet bekledikten sonra, yardım almak için köye gittik. Kaptan Flint ismini duyan, hiç kimse yanımıza yaklaşamıyordu. Mecburen, yine yalnız başımıza hana geldik. Kaptanın odasına çıkarak, sandığını açtık, gelenler olduğu için acele ile, bazı kağıtları ve paralan alıp handan çıktık. İlerde bir yere saklandık ve biraz sonra yedi sekiz kişinin ellerinde meşalelerle hanın kapısında olduklarını gördük. Sonra içeri girdi­ler. Bir müddet sonra aralarında tartışmaya, sonra da duydukları at sesleri nedeniyle kaçmaya başladılar. Sadece kör kaptan ortada kalmıştı. Hızla gelen atlılardan birisinin çarpmasıyla o da öldü. Koşa koşa annemin yanına gittim. Kadıncağız, korkusundan sin­miş kalmıştı. Beni görünce, sarılıp ağladı.
Gümrükçüler, kaçanları kovaladılar. Ancak, çoktan gemile­rine atlayıp kaçmışlardı. Hana girdiğimizde, bu kadar kısa süre­de, nasıl böyle altını üstüne getirebildikleri hayret verici bir olay­dı. Gümrükçülerin başı Jack bunun sebebini öğrenmek istedikle­rinde koynumdaki muşambayı gösterdim. Hep birlikte doktorun yanına gittik. Doktor ve Jack bana iltifat ettiler ve kahraman bir çocuk olduğumu söylediler.
Anlaşılan oydu ki, Kaptan Flint denen adam çok tehlikeli bir korsandı ve bir yerlere gizlemiş olduğu hazinesi vardı. O, para peşinde değil, hazinenin yerini gösteren haritanın peşinde idi. Ve bu harita, koynumdan çıkardığım muşambadaki kağıtların ara­sında idi.
Şimdi hedef hazineyi bulmaktı. Ayarlanan bir gemi ile yola çıkacaktık. Hazine falan umurumda değildi. Böyle bir yolculuk yapacağım için çok heyecanlı ve sevinçliydim.
Nihayet, Brİstol limanından, denize açıldık. Yolculuğumuz genellikle sakin geçiyordu. Adaya varmamıza bir iki gün yolu­muz kalmıştı. Akşam vakti elma almak için girdiğim fıçının içinde iken, ayru zamanda aşçılık da yapan tek bacaklı gemici Silver geldi ve fıçının üstüne oturdu. Tam sevinçle kendisine seslenecek­tim ki başka bir gemici ile konuşmalarını duyunca vaz geçtim. Anladığım kadarıyla, bunların hepsi korsandı. Silver de bizim kaptanın korkuyla kaçtığı tek bacaklı meşhur korsandan başkası değildi. O andan sonra, gemideki birçok namuslu insanın hayatı bana bağlıydı. Fıçıdan çıkınca, hemen kaptan, kont ve doktorla bir araya geldim ve tüm duyduklarımı anlattım.
Adaya varınca, ben de karaya çıkanlar arasmdaydım. Ko­nuşmamıza göre Kont, doktor ve kaptan gemide kalmışlardı. Bir ara Silver ile arkadaşı Tom’un konuşmalarını duydum. Hemen saklanıp, dinledim. Tom, Silver’e karşı çıkıyordu. Bunun üzerine Silver, Tom’u bıçağıyla öldürdü. Çok korkmuştum. Hemen gö­rünmeden kaçmaya başladım. Epeyce koştuktan sonra, burada yamyam gibi bir adamla karşılaştım. Yanımda tabancam olduğu için, karşısına dikildim. Sonra, adamda benim zararsız olduğumu anlayınca konuşmaya başladık. İsmi Benjamin Gunn olan gemici, üç yıl önce burada tek başına yaşamaya mahkum edilmişti. Ona karşı bîr yakınlık duyuyordum.
Birden bir patlama sesi duyduk. Anlaşılan savaş başlamıştı. Hemen, Gunn’Ia beraber, limana doğru koştuk. Yolda, Gunn’la birbirimizi kaybettik. Koşa koşa limana yaklaştığımda, doktor ve kaptanın diğer gemicilerle bir arada olduklarını gördüm. Gemiyi terk etmişlerdi. Onlara gördüğüm her şeyi anlattım. Onlarda, gemiyi ele geçirecek iken, ben olmadığım için bu plandan vazge­çip, karaya çıkmışlar. Tom’un Ölüm çığlığını benim zannederek, geri dönmüş ve gemide lazım olacak ne varsa bir kayığa yükleyip, yeniden adaya çıkmışlar. Tabii, gemidekiler bunları görünce, top ateşine tutmuşlar ancak, isabet ettirememişler. Karaya çıkınca, bu sefer de karadakilerle silahlı çatışmaya girmişler. Neticede, bu kütükten eve sığınmışlardı.
Bir müddet sonra, Silver ve adamları yakınımıza kadar gelip, anlaşmak İstediklerini söylediler. Kaptan onlara, “Şayet teslim olursanız, hayatınızı bağışlar, sizi en yakın cezaevine bırakırım. Yoksa teker teker Öleceksiniz” dedi. Kızgınlıkla gerisin geriye gittiler. Sonra, kaptan hepimizi mevzilere yerleştirdi ve nasıl savaşacağımızı anlattı.
Nitekim, çok geçmeden dört bir yandan ateş etmeye başladı­lar. Hızla, bulunduğumuz yere doğru ilerliyorlardı. Artık kavga, kılıç ve tabanca ile oluyordu. Sonuçta, bizden üç, onlardan altı kişi ölmüştü.
Kaptanın yarası pek ağır değildi. Doktor, onun yarasını sar­dıktan sonra, dışarı çıktı. Anladığım kadarıyla, Benjamin Gunn’u bulmaya gitmişti. Ben de, yanıma iki tabanca, mermi ve peksimet alarak, kafamdaki planı gerçekleştirmek için kimseye söylemeden dışarı çıktım. Söyleseydim, bırakmazlardı. Niyetim kıyıya kadar gitmek ve bağlı olan geminin halatlarını kesmekti. Kayığa bindim ve sessizce gemiye yaklaşıp, halatı kestim. Gemidekiler farkına varmamışlardı. Aniden, aklıma gemiye çıkıp ve onların sarhoş-hıklarından faydalanarak gemiyi ele geçirmek geldi. Bir yolunu bulup gemiye çıktığımda, ortalıklarda kimseyi göremedim. Sonra, kilere doğru ilerlerken yerde yaralı yatan Hands’ı gördüm. Belli ki, diğer korsanlar tarafından yaralanmıştı. Onunla konuşup, anlaştım. Hands’m yaralarını sardım ve onun yönlendirmesiyle gemiyi Define Adası’na doğru yönlendirerek gitmesini sağladım. Yalnız, Hands’un yüzündeki ifadeyi hiç beğenmiyordum. Nite-kim bir müddet sonra, gemimiz karaya oturduğunda, sinsice arkamdan saldırdı. Hatta beni bıçakladı da. Ben de iki tabancamı birden ateşleyerek onu öldürdüm.
Yaramdan dolayı acılar içerisinde kıvranmama rağmen, ge­mide tehlike kalmadığı için rahattım. Kayalara çarptığı için yan yatmış bulunan gemiden çıktım ve yürüyerek kıyıya vardım. Amacım, kaîedekilerîn yanma varmaktı. Bizimkilere sürpriz yapmak için sessizce içeri girmiştim ki kendimi birden bire kor­sanların ortasında buldum. Korsanlar, kütükten evi ele geçirmiş­lerdi. Silver, alaycı bir şekilde “Demek döndün ha, Jack” diyordu. Bir şey vardı ki, benim diğerlerinden ayrılmış olduğumu zanne­diyorlardı. Sevindirici başka bir şey daha vardı ki, doktor, kaptan ve diğerleri ölmemiş, korsanların dediğine göre, onlarla anlaşarak her şeyi bırakıp, ayrılmışlardı.
Ben de, bütün gelişmeleri, geminin durumunu ve ölen adam­ları anlatarak, onlara meydan okur bir şekilde, dediklerimi yapmalarını söyledim. Bazı korsanlar üzerime saldıracaklardı ki Sİlver bırakmadı.
Sonra olaylar şöyle gelişti: Hep birlikte defineyi kazmak için gittik. Kazdığımız yerde, define falan yoktu. Birisi, daha Önce, bulmuş ve götürmüştü. Silver bana bir tabanca verdi ve hazır olmamı söyledi. Nitekim biraz sonra, ağaçların arasından korsan­ların üzerine kurşun yağmaya başladı. ,
Biraz sonra, korsanların üçü Öldürülmüş, ikisi ise kaçmıştı.
Meğer, Silver ve doktor anlaşarak planları yapmışlar. Benjamin Gunn’da bu plandaki rolünü çok güzel oynamış. Hazi­neyi oradan çıkarıp, kaldığı yere götüren de Benjamin’den başkası değilmiş.
Ertesi sabah erkenden toplanma hazırlıklarına başladık. Her millitenin parası ve altını mevcuttu. Tam üç gün, paralan çuvalla­ra yerleştirrhekle geçti. Kaçan korsanların adada bırakılması, yan-lanna yiyecek ve erzak verilmesi kararlaştırıldı. Sonra da demir alarak yola koyulduk. Birkaç gün sonra güzel bir körfeze girerek, demir attık. O günün, gecesi, Silveç yanına bir miktar para da alarak gemiden kaçtı. Bir bakıma iyi de oldu.
Bu limanda bir hafta kaldıktan sonra, rahat bir yolculuk ya­parak Bristol’a vardık. Paralan, ve altınları aramızda paşlaştık. Ben, annemin yanma gelerek, tekrar hanı işletmeye başladık. Tabii ki artık işleri hizmetçilerimiz görüyordu.

Kitabın Kahramanları:
JIM HAWKINS: Bu öykünün kahramanı Jim Hawkins,”Admiral Benbow hanını İşleten bir ailenin oğluydu.Olaylar onu bir adaya sürükledi ve ünlü korsan “Kaptan Flint’in definesini bularak zengin oldu.
BİLLY BONES: Yaşlı Kaptan,ünlü korsan “Flint’in adamlarından biriydi ve Flint’in definesinin haritası da elindeydi.Ancak definenin bulunduğu adaya yolculuk yapmaktan korkuyordu.Çünkü Flint’in tayfası,haritanın Bill’de olduğunu biliyordu.
BLACK DOG: Bill’i saklandığı Admiral Benbow hanında bulunan Flint’in tayfasıydı.Amacı Billi öldürüp elindeki haritayı almaktı.Harita Korsan Flint’in hazinesinin gizlendiği adanın haritasıydı.
PEW Black Dog Bill’den haritayı almayı beceremeyince Bill’in ikinci ziyaretçisi de Pew oldu.Pew kördü ancak Bill’i korkudan öldürecek kadar da ürkütücüydü. Pew Bill’e üzerinde siyah bir nokta bulunan bir kağıt verdi;bu onun ölüm emriydi…
KAPTAN DANCE Yörenin güvenliğinden sorumlu İngiliz subayıydı.Dance, Jim ve annesini korsanlardan kurtarmıştı…
DR. LİVESEY:Öykünün gerçek kahramanlarından birydi.Jim ve Trelawney ile birlikte define için adaya yolculuğa çıkmaya karar veren üç kişiden biriydi.Yolculuk boyunca,aklı ve cesareti ile defineye kavuşmalarında önemli bir rol oynadı.

SQUİRE TRELAWNEY: Trelawnwy devletin yetkili kişisiydi. Soylu biriydi.
KAPTAN SMOLLETT: Squire Trelawney yolculuk için Bristol’a giderek iyi bir gemi kiralamıştı.Geminin Kaptanı olarak da Smollett’i tutmuştu.Önce Silver yüzünden aralarında anlaşmazlık çıktı.Ama Kaptan tecrübeli bir denizciydi ve haklıydı…

LONG JOHN SİLVER: Silver Korsan Flint’in tayfasıydı ve defineyi biliyordu.Define adasına gelişi de ilk değildi.Önce tayfayı kışkırtıp isyana kalkışan Silver,daha sonra Jim’in hayatını kurtaracaktı…

ISRAEL HANDS: Gemini ikinci kaptanıydı.Önceleri Hands ile Silver arasında bir bağlantının olmadığı sanılıyordu.Oysa Hands,Silver’ın planını biliyordu ve Jim onunla ölüm kavgasına girdi…

BENN GUNN: Korsan Flint’in tayfalarından biriydi ve saklı define için adaya gelen ilk ekipte bulunuyordu.Defineyi bulamayınca arkadaşları onu cezalandırdı ve adada bırakarak gittiler…

beyza
Eylül 22nd, 2008at12:52 pm

bnce güzel bir kitap ama sıkıcı yha çok uZUN BİDE

duman
Eylül 23rd, 2008at9:49 am

kitap sıkıcı yha yazmak zor insanın kolu ağrıyor beyann

hilall
Eylül 24th, 2008at5:07 am

ya çhok süfey ya gerçekten saolun emeğe saygı :):)

seymanur
Eylül 25th, 2008at4:14 am

bu kitabı herkese tavsiye ederim yha cok güzel acıklanmıs :):):)=)

esma
Eylül 25th, 2008at12:00 pm

ben bu kitabı hiç okumak istemiyordum ama gerçekten sürükleyici bi kitap ama genede okumazdım mecbur kaldığım için okuyorum

GAMZE
Ekim 3rd, 2008at4:56 am

yha bence gsel bir hikaye değil bazen sürüklüo bazen sıkıntıdan patlıom öğretmenler okucaksınz demeseydi asla okumazdm özet çıkarmm gerekio ve bu özet çooooook kısa biraz dha uunolsa olmamı snki:@

ZORUNLU...
Ekim 3rd, 2008at7:36 am

“esma”ya katılıyorum.bnde zorunda olduğum içn okuyorm..zaten en sevmediğim şeylerden birisi de kitap konusunda KISITLANMAK…

Siteye verdiği hizmet için teşekkür ederim…Okumak istemesem bile bir DÜNYA KLASİĞİ hakkında fikir edinmiş oldm.

emre
Ekim 3rd, 2008at12:01 pm

kitap güzel ve maceralı

oğuzhan
Ekim 4th, 2008at2:15 am

Çok güzel kitap

gülfidan
Ekim 4th, 2008at2:38 am

çok güzzel bir kitap.hazırlayanlaa çok teşekkür edrim.insanın okudukça okuyası geliyo.maccera kitapları zaten çok süperrrrr

gökhan
Ekim 5th, 2008at8:06 am

bence çok güzel maceracı herkezin okumasını tavsiye ederim bize türkçe öğretmeni dedi yoksa okumazdım ama iyiki demişler güzel ben :D:D

mc sena
Ekim 6th, 2008at7:41 am

kimseye tavsiye etmem sarmadı beni gzl bi kitap diil kadere katılıorum

mc sena
Ekim 6th, 2008at7:42 am

kısaca iğrenç bi kitap şeytan yemini ,kızıl nehirler,konuş benimle angel,siz adamı ölmekten güldürürsünüz,oma,büyük umutlar bunları okumanızı tavsiye ederim harika kitaplar 😀 bu arada RAP RAP RAP

burcu
Ekim 7th, 2008at5:37 am

bende zorunlu olduğum için okudum çok iğren günde 1 sayfayı anca okuyodum

birkan
Ekim 7th, 2008at5:54 am

çok güzel
olmuş

şirin kz
Ekim 9th, 2008at4:31 am

mrb arkadaslar bn yeni yazıyom ya aslında define adası gzl bi kitap ama ainanırmsnız sadece yarısına kdr okudm ama naparsn ödew oldugu içn bnde özetini okumak zrnda kaldm yaaaaaa

ayşenur
Ekim 9th, 2008at2:05 pm

de özetlikten çıkmışş bu yani özet yanmında halt kalır ama isal haltı nese ama çok uzun ki bunla uğraşsın ki me_cure_@hotmail.com

sanane
Ekim 12th, 2008at8:30 am

yha bi size özet dioz siz nerdeyse kitabı yazıonus ama yinede güsel :D:D:D:D

admin
Ekim 12th, 2008at8:43 am

Arkadaşlar bu kitabın daha kısa bir özeti çok kısa zamanda yayınlanacaktır… Ancak eğer ödev yapıyorsanız önce mutlaka okuyun kitapları sonra yardım amacıyla özetleri okuyun..

BECKLLA
Ekim 12th, 2008at11:53 am

bundan iyisi galatasarayın küme düşmesi o derece güsel olmuş:D:D–:P:P

nlqn
Ekim 12th, 2008at11:54 am

evt kitabı okumadan özeti direk geçirmemk lazım zaten buradan direk geçirince öğretmenler anlıyor biliyorlar kendi cümllerimzle daha güzelleştirebiliriz!bu arada çok özet çok güzel olmuşş teşekkürler elinize sağlık…

qwe
Ekim 12th, 2008at11:01 pm

k.bakmayin ama biraz kotu olmus ozet

DENİZ
Ekim 13th, 2008at7:42 am

kitabın özetini yazan kişi valla çok teşkür beni büyük bi dertten kurtardın

aleyna
Ekim 15th, 2008at3:41 am

üff çok sıkıcımış ya oku oku bitmior

isyankar
Ekim 15th, 2008at7:16 am

ya ben kitabı yarısına kadar okudum ödev olduğu içim ama yarısı bile güzeldi

esraaa
Ekim 16th, 2008at7:17 am

çok güsel bi kitap okumanızı tavsiye ederim desem asla ve asla inanmayın bu kitap için bu sözleri benden asla duyamazsınız iğrenç bir kitap

elif_kitapkurdu
Ekim 18th, 2008at4:26 am

ben bu kitabı okudum özeti böyle değildi ama biraz değil fazla benziyo sadece birkaç değişiklk var o kadar ok ok ok byby

esinn
Ekim 20th, 2008at5:43 am

hec okumadım bi kıtap ama hocalar bujndan not werınce mecbur okuyosun.neyse bn işime yarayanı buldum zati ellerınıze saglık çoqqqqqqqqqq tşk edrimmmmmmm xd =)

GİRL
Ekim 20th, 2008at6:49 am

ya bencede bu kitap çok sıkıcı ve uzun u kitabı zorunlu oluğum için okuyorum bu kitabı siktir edin

fatmanur
Ekim 20th, 2008at9:14 am

diğer siteyede yorum yazmıştım okuyunca güzel olursa tekrardan yorum yazmayı düşünüyodum be nde okudum ve beğendim tekrardan bu kitabı yazanalara ve basanlara çok teşekkür ederim emeği geçen herkese teşekkürler

ÖZHAN
Ekim 21st, 2008at9:35 am

çok super begendım

esra
Ekim 21st, 2008at9:59 am

ben özetini istemedim be çok kötü

damla
Ekim 25th, 2008at6:53 am

keşki her site böyle olsan sürer bir site

rümeysa
Ekim 25th, 2008at8:09 am

yha saygılı çok sevgili görevliler siz öğrenci olmadınız mı ne bu böle bu özet halimi… kitabı okurken çhooooqqqqqq sıkıldm napalım hocalar mazur görün özet okuycas rıbert louıs stevenson sende kusura kalma:D:D

esra
Ekim 26th, 2008at3:21 am

hayda atilla mayda ya ben bu kitabın özetini yazılıda çıkacak diye okumak istedim….biraz belli etmeseydiniz özet olduğunu ya…..pehhhh!!!

gamzelim
Ekim 26th, 2008at4:45 am

süper kitap 1 saatte okuyup ödevimi yaptım kim yazmışsa bu ödevi saolsun :d

haktan
Ekim 29th, 2008at12:30 pm

peehh saygısızlık yapmayın çok biliyosanız gelin kendiniz yazın zaten bu tiplerden nefret ederim

site bizi bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz

haktan
Ekim 29th, 2008at12:31 pm

esra millete saygısızlı yapacağına kendisi yazsın

TUGCE
Ekim 31st, 2008at1:16 pm

of bu resmen kitabın tamamı fln yha of biras daha kısa olabilirdi (okulda kitap okuma yarışması var 1.ciye laptop 2ye fotograf makinası fln vriolr o yüzden yoksa kitp ve ben birbirine çok uzak:))))))))))

ayşe
Kasım 1st, 2008at6:29 am

daha kısası yok muydu.okudukça insan bıkıyor size önerim……….

büşra
Kasım 1st, 2008at6:59 am

site güzel ama 100 temel eser diyorum 3-5 tanesinin özeti war
ödev için diil de kitabı tanımak istiyo insan…

sheccer cikom
Kasım 3rd, 2008at9:15 am

her şeyden kitap okumak çok güzel herkes kitap okumalı fakat hoşuna gitmeyen kitapları okuyup sonra ben kitap okumayı sevmeyi aynı zamanda çok güzel bi kitap:)yaş 14 sheccer_cikom@hotmail.com

p1n4r...
Kasım 3rd, 2008at11:56 am

bHén şahsén aciL ödévim 0Lmasa bu özéti 0quma zahmétiné girmem…:D

miray
Kasım 4th, 2008at11:25 am

dogrusunu sölemek gerekirse sıradan olmuş

miray
Kasım 4th, 2008at11:27 am

hiç kimseye tavsiye etmem okuyanlarda sonradan pişman olacaklardır eminjim b ence pişman olacagınız için lütfen okumayın size yalwarıom

muro
Kasım 4th, 2008at11:44 am

öfff bitirene kadar dötüm yrtldı annemin zoruyla olmasaydı EDİT okkurdum

başak
Kasım 6th, 2008at10:34 am

bence çok güzel bir hikaye her vatandaşın okumasını isterim hayatım da bu kadar güxel bir hikaye kitabı görmedim bu yazar çok güzel kitaplar yazıyor kendisini tebrik eder başarılarının devamını dilerim

zafer
Kasım 9th, 2008at6:42 am

ben daha büğün aldım sayfa 20 deyim 20 sine kadar okudum hoşlandım çok güzel bir kitap

sezgin igüş
Kasım 9th, 2008at8:05 am

nasıl bi kitap oldunu anlamadım güzelmi delmi ama ödw olmasaydı kesinlikle okumazdım

fıat
Kasım 13th, 2008at12:49 pm

müthişşşşşşşşşş:D:D:D:D:D

özge
Kasım 13th, 2008at2:41 pm

bence çok iyi bir kitap bence bunu her türk genci okumalı

duMANyak
Kasım 14th, 2008at7:18 am

abi bu türkçeciler biz üğrencilerin içine ediyo walla çalışma kitabını 1 haftada bitir dese yaparım ama bu özet tam bi işkennnnceeeeeeeeeeee kafayı yiyecem ünitenin başlarında bunlaı veriyosa ortası ve sonlarında ne verecek offffffffffff offfffffffffffffffffffffffff

DERYA
Kasım 17th, 2008at9:28 am

COK SACMA

hKAN
Kasım 18th, 2008at6:49 am

bu ne uzun özett.
özeti buysa tamamı ne kadar acaba????
hiçç yazman abıcım cokk uzunnn yawww

okan
Kasım 19th, 2008at6:21 am

süper yaa cok işime yaradı tavsiye ederşlrşim

nurullah
Kasım 19th, 2008at1:30 pm

özet güzel ama kitap tan bikaç önemli paragraf alınsaydı daha iy olurdu elinize sağlık

kaan
Kasım 19th, 2008at2:54 pm

bu siteyi yapan kişiye çok tşk ederim işimme çok yaradı bu site sayesinde dersi geçtin site ayretten süper :):):):):):):):)

sevde
Kasım 20th, 2008at5:24 am

çooooooook uzun HİÇ KISASI YOKMUYDU

handee
Kasım 22nd, 2008at4:45 pm

yaw su kısa olsun dienler madem öle okuyunda kendiniz çıkarın özeti beee çok gzl kitap dienler sanki hiç güzel kitağ okumasam inanırım yani o derece iğrenç bebemisiniz yaw !!!

çadlaq büşra
Kasım 23rd, 2008at5:03 am

üffff BU NE YHA BUNUN YERINE KITABI OKUSAYDIM DAHA KISA SURERDİ

BÜŞRA
Kasım 23rd, 2008at5:05 am

AYRICA SANANE HANDEMISIN NESIN SEN NE KARISIONM BEEEE

ümmü
Kasım 23rd, 2008at12:08 pm

abi bu ne yhaf bütün yazarlar ve hikaye özetleri var bi memduh şevketin mendil altında hikayesi yok öffffff

eda
Kasım 23rd, 2008at1:14 pm

bence bu kitap igrenç okumamak için kitap a para vermedim ama internette kısa olan özet çok kısa hiçbişey anlamadım uzun olanda bayaaaaaaaaaaaa uzun

xxx
Kasım 24th, 2008at4:05 pm

tşkler…

BuRaK_
Kasım 30th, 2008at7:23 am

bu ne beee xS edebiyatçının wericei ödew bu kadar oLr işte beni uraştırdkLarı şeye bak yaw xS xS xS

said
Aralık 3rd, 2008at9:48 am

kitap çok güzel ve maceralııııı

esra
Aralık 4th, 2008at11:56 am

arkadaşlar bn bu kitabıokudum çok güzel sizede tavsiye edrim macera ile ilgili bnde ilk okumam diyodum ama teyzem aldı bnde okumak zorunda kaldın polyana ve bu kitap bnm favorim…

ilhan
Aralık 6th, 2008at4:52 am

arkadaşlar ben bu kitabı çok sevdim sizde çok seveceksiniz

meki
Aralık 6th, 2008at4:53 am

çok çok güzel

seda
Aralık 10th, 2008at9:01 am

yha bişi sorcam kitabın konusu ne :S

kemal
Aralık 13th, 2008at7:35 am

ben ce bu siteye kötü diyenler haklı

ezgi
Aralık 13th, 2008at8:23 am

bari bu yazdıklarımız okunuyor mu yoksa yazarları ve kitapları kötüye kullanarak para mı kazanıyorlar acaba .Haklısınız hemde fazla güzel bir site değil ama güzel sayılır***************

eejjmmeellkkiiğğşş
Aralık 13th, 2008at11:50 am

kitap güzelde zorla özet çıkarıytoz iğrenç

eeel
Aralık 13th, 2008at11:51 am

çok salakça şakaydı güzel

şeyda
Aralık 16th, 2008at3:07 pm

iiii iğrenç bu neya içimi baydı iğrenç ötesi

aslıı
Aralık 18th, 2008at1:44 pm

ya oolumsz yorum yapanlara gıcık oluorum….bence kitap süperrr….lütfen emeğe saygı duyalımmmm…(kitap okumayı bende sewmem ama bu kitabı sonuna kadar okudum!insanın içinde olcak kitap okuma duygusu!!!!!!!!!!!)

adem
Aralık 22nd, 2008at1:57 pm

bu hikaye çok güzel 20. kere okuyuşum

fulya
Aralık 22nd, 2008at2:44 pm

kitap güzel ama çok uzun ve biraz sıkıcı,özette önemli yerleri daha ayrınılı olbilirdi.

serseri kız
Ocak 7th, 2009at11:51 am

kızım beyzamısın ne boksun ne uzunu be sen uzun kitap görmemişin CAHALLL

kaan
Ocak 8th, 2009at12:20 pm

süper bişey kitap okumayı sevenler için!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

esma
Ocak 12th, 2009at11:09 am

bana bunu taaa 5. sınıftayken y.c adında bir hocam verdi ben de okumadım şimdi ablam bağrıyor oku oku diye sen okumaazsan biz naparız diye benimde ödevim yoktu bari şunu okuyum dedim yani işin kısası ssüüüpppeeeeerrrrmmmiiişşşşş:)

tuba
Ocak 13th, 2009at10:38 am

çok pis birşey aman okumatyın

aysun
Ocak 13th, 2009at2:29 pm

cok begendım harıka bu sıte
herkesın ısne yarıyo
çokkkkkkkkkkkkkkkkk super

özkan
Ocak 15th, 2009at9:25 am

Bence çıkça iğrençti.Okulda zorunlu okumak zorunda kaldım.

özkan memeli
Ocak 15th, 2009at9:27 am

güzel bir kitaptı.Tavsie ederm herkze.Ben 67 yaşındayım ve kitap hala okuyorum.

eray
Ocak 20th, 2009at11:25 am

çok güzeldi çocuklar için çok güzel

BURCU
Ocak 24th, 2009at12:02 pm

Bence kitap okumak süper birşey.İnsan adeta kendini o kahramanların yerinde hissediyor.Herkese kitap okumayı tavsiye ederim
EMRE SENİ ÇOK AMA ÇOK SEVİYORUM

ilayda
Ocak 31st, 2009at8:21 am

sizi cokkkkkkkkkkkkkkkkkk
sevıyoruz kıtabınıza bayılıyorum

ela
Şubat 2nd, 2009at6:38 am

bendede define adası vrr ama 80 sayfa burda 264 yazıyoo

gzl kıss
Şubat 5th, 2009at3:32 pm

ne bu yha

prens
Şubat 7th, 2009at7:52 am

benim odevimdi bu cok tsskkr ederim

handejan...amasRa kızı
Şubat 7th, 2009at10:18 am

yha bnm ing.yıllık ödewim vardı bu kitabı okuycam türkçeye cevircem.bide bunun ing özetini çıkarcam off off sonunda dil okumak olmasa cekermiim bunları.bnde türkçeye ceviremedim.busite cok işime yaradı.gerckten cok memnunum kitapta sıkıcı iğrnç blki türkçesini okuynca seferm ama nig.iğrenç =)

irem
Şubat 7th, 2009at1:13 pm

bence esma ya katılıyorum sıkıcı oluyo bazen öğretmenler ver diği için okuyorum sıkıcı nın ötesi zorunlu diye

semiha
Şubat 7th, 2009at1:31 pm

harika olmuş

oğuz
Şubat 9th, 2009at11:59 am

abicim yazması çok zor bunlar bu özeti nasl yzıyorrrrrrrrrrrrrrr

sena
Şubat 9th, 2009at2:15 pm

yha bu kitap biras qüseL pek beenmediim qözüm tutmadı xD xD 😀 bnde öğrtmn söLedi die yaptm yoqsa ne işim olsun xD

sena
Şubat 9th, 2009at2:17 pm

Lan akıllı word belgesine kopyalayıp yazıcın varsha chaqarsana hoşşik xD qerizekalı

bismillah
Şubat 11th, 2009at6:38 am

bence kitap çook güzel hiç kötü yanını göremedim… çok güzel ve emege saygı olmasını istiyorum

bismillah
Şubat 11th, 2009at6:41 am

arkadaşlarımın yorumlarına katılmıyorum… ama onlarda biliyorum ki öznel yargı olarak kitabı yorumunu yaptılar… bende öznel yargı kullanarak şu cümleyi söylemek istiyorum …. kitap çook güze

gökçe
Şubat 12th, 2009at7:14 am

bence cok ruküs

CozurrTT
Şubat 12th, 2009at3:05 pm

bnm de ing ödewi vardı stage 3 aldım kitabi 90 sf mı neydi daha 20. sayfasındaydm bnu okuyunca gerek kalmadı okumama şmdi işin yoksa ing. özetini çıkar :S

aslıhan
Şubat 20th, 2009at9:15 am

yaya türkçeci were were bu kitabı okumam için werdi gıcık ya tam olarak iğrenç bir kitap okuya okuya içim çıktı ufufufuffu

berrin
Şubat 22nd, 2009at6:44 am

iğrenç bir kitap dermisim bence harika fevkalade bir kitap okudukca okuyasım geliyor fevkaladenin fevkinde XD XP

gamze
Mart 7th, 2009at9:02 am

çoooooooook güzel bir kitap herkese tavsiye ederim

ilker
Mart 10th, 2009at3:26 pm

ben bu kitabı oku. çok güzel tavs. ede.

ilker
Mart 10th, 2009at3:32 pm

yaa resm. nerden bulabilirim

ilker
Mart 10th, 2009at3:33 pm

birisi cevp versin

ilker
Mart 10th, 2009at3:35 pm

eda seninkisi çakma define adası

ilker
Mart 10th, 2009at3:35 pm

pardon ela

MEHMET ANIL
Mart 14th, 2009at5:17 am

ya kitap güzel de özeti çok uzatmışlar biraz daha kısaltsalar daha iiymiş

AMA YİNEDE İİ

aysenur
Mart 14th, 2009at8:11 am

yazarı pek tanımıyorum hêma kitabınız çooooook poık güzel”’!!!!!!

merve
Mart 19th, 2009at1:59 am

ARKADASLAR ZATEN BUGÜN TRAFİKTEN YAZILIM VAR 1SAT BUNU MU OKUYUM DAHA KISASI YOKM UYMUŞ

gizem
Mart 20th, 2009at12:46 pm

bence iyi

zuhal
Mart 21st, 2009at12:41 pm

süper ama bu kitabı okuyup sonrada kötü sözler yazanalar çok terbiyesizlik etmişlerdir
hem de yazara çok ayıp etmişleer

serkan
Mart 22nd, 2009at3:06 pm

Türkçe hocalarını hiç sewmiyorum.çünkü ne işimize yarayacak ise kitap özeti yazdırıyorlar bundan önceden kaç kitap aldırdı bi bilseniz azınız açık kalır haftada bir kitap okuyorduk ama şimdide haftada bi kere

[as&ya]
Mart 22nd, 2009at3:27 pm

bence güzel bir kitap ama özet biraz daha kısa olabilirdi çok teşekkürler…

serkan
Mart 22nd, 2009at3:39 pm

ama bu özeti yazandan allah razı olsun=))))D

esma
Mart 23rd, 2009at8:37 am

ya çok sıkıcı bi kitap ama site süper bu site olmasa ödevler ne olcaktı

esma
Mart 23rd, 2009at8:39 am

rica ediyorum şu özetleri biraz kısaltın

furkan
Mart 25th, 2009at12:40 am

ggüzel kitap ama biraz karışik. tam bir macera romanı

şevvval
Mart 29th, 2009at1:38 pm

yani
güzel oolmuş ben özetimi burdan yazdım bidaha az daha kısa
yazın
lütfen

npcn
Mart 31st, 2009at5:38 am

ya istedigm kitap özetini bulamıyorum şu yukardakinide okumadım ztn işime yaramaz ama robert stevenson’un bütün kitaplarının özetlerini koyarsanız sevinirim 🙂

burçin
Mart 31st, 2009at12:42 pm

güzel 1 kitap we sürükleyici ama benim 240 sayfalısını almam gerekiyor . offffffffa
neyse güzell!!!!!!!!!!!!!????!!!!!!

non
Nisan 5th, 2009at8:01 am

Benim bildiğim özet geniş zamanla yazılır.

gsgsgs
Nisan 21st, 2009at12:59 am

ya abi çok teşekkür ederim bana lazımdı

mhkjj
Nisan 27th, 2009at1:15 am

bence çok uzundu biraz kısaltılsa çok güzel olacaktı

Yardımcı
Mayıs 2nd, 2009at4:14 pm

Yhu ben öğretmenlerimizi anlayamıyorum? !… neden gidipde elin gavurunun yazdığı bi kitabı veya hayatını ödev olarak veririler?. Bizim Tarihimizden veya bizim ecdadımızdan daha şanlı daha asil bir millet varmı ?. cevabı size bırakıyorum…saygı ve sevgilerimle…

MERVE Y
Mayıs 5th, 2009at10:49 am

BENCE COOK SÜPER MERVE SEN O KİTAPI OKUMAYI BİLMİYORSAN O SENİN SORUNUN KİTABA LAF ATMA MERVECİM

ebru
Mayıs 10th, 2009at11:49 am

çok güzel kitap okudum,ama özet biraz yanlıştı olsun emeğe saygı yazanın ellerine sağlık

ömer
Mayıs 14th, 2009at10:53 am

Kitap gerçekten çok güzel…. Konusu, düşünceleri, yazarı vs.!!!!!

alp
Mayıs 17th, 2009at2:56 am

bu kitapı hepinize tavsiye ederim

BERSU
Temmuz 3rd, 2009at6:38 am

Çok güzel bence, macera dolu ve akıcı ; herkese tavsiye ederim.

Yazarına TEŞEKKÜRLER !!!

elmas betül
Temmuz 19th, 2009at6:56 am

define eylenceli olmalı belki de zor ama nerden bilirsin bu anlamlar zaten kitaptan gelir hayal işteeeeeeeeeeee kitap her kezin umarım herkez kitapları severrrrrrrrrrrrr

miray
Temmuz 27th, 2009at3:24 am

MERHABA ŞEKERLER BEN MİRAY bence bu kitap çokda iç açıcı değil yani bu tabaki benim fikrim ama hiç güzel değil ben açıkçası hiç beğenmedim tabi sizin fikriniz ne olur bilemem ama benim düşüncem bu yönde hoşçakalın şekerker bay

tuba
Ağustos 12th, 2009at9:34 am

çok güzel beyendim tebrikler

yunus
Eylül 29th, 2009at6:20 am

soğolun çok işime yaradı

zeLaL ..!
Eylül 29th, 2009at8:47 am

aRkadşlar sıkıcıısa okumaınnn.. bş bş yoRmda yzmaın.. bu kitP çok önemLi kitP siz bk biR kitPa ve sn derce duulmş bir kaba iiren. fln diemezsnzz buna hakknızz yk.. gzelse yazarsanzız kitabı beenmediisenizde yazarsınız amaa iqrenç miqren bunları yazmamalısınızz.. ayıb denen b,işi var .. kitap bu kitap başka şee bensemezzz.. azcııkkk dşnn ve insan olun 😉

zeLaL ..!
Eylül 29th, 2009at8:49 am

bu arada emeqinise saqLık 😉

özqe
Ekim 14th, 2009at8:49 am

tam bnlik bir kitap bn macera romanı çok seviorum çok hoş olmuş

selenn
Ekim 22nd, 2009at6:53 am

esraaa sana öyle gelioo en kötü kitapların bile güzel bir yanıı vardırr kitap sewmeyenlere kötü gelioo aslında bir kitabı okurken kendini kitaba verirsen en kötü kitap bile bir anlam bir güzellik veriyor insana çok teşekkür ederim kitabı almaya fırsatım olmadığı için buradan baktım çünkü derslerden dolayı çok sıkışığızzz

maceracı
Ekim 25th, 2009at4:20 am

ben heyecanlı bir macera süpper buda bana lazımdı ödevimiz vardı ama kollarım koptu diyebilirim

elif
Ekim 30th, 2009at2:04 am

çok güzel bir hikaye beyenmiyen varsa bence tekrar okusunlar hatta elinize sağlık çok güzel olmuş

abdurrahim
Ekim 30th, 2009at3:04 am

bence özet çokuzun veyazım yanlısı yapılmış

merve
Ekim 30th, 2009at5:21 am

ya çok güzel teşekkür ederim:)

lale
Ekim 31st, 2009at8:42 am

çok güzel bir kitap

elanur
Kasım 1st, 2009at5:01 am

ewet arkadşlar iii
kitap ama çok ka rmaşık o kaçıo o kovalıyo resmen ama iii kitap
yinede güsel bir kitap olmuş özeti çok işime yarayacak çok saolun emeğinize sağlık TESEKKÜRLER

elanur
Kasım 1st, 2009at5:02 am

esma çok haklısın özeti çok uzun ama iş görürü

elanur
Kasım 1st, 2009at5:03 am

zafer sana geçmiş olsun …..3.1

burçin
Kasım 2nd, 2009at10:00 am

hiç güzel değil ya bu çok uzun

melek
Kasım 3rd, 2009at12:26 am

sende az sayfalısını okusaydı bence bu kitap mütiş ve harika her yaşa ve zeka uygun  bir kitap demekki senin zekan sıfırlarda

melek
Kasım 3rd, 2009at12:27 am

ewt ama güzel kitap herkesin okumasını tavsiye edrim mutiş  bi kitap

kömürlük cocugu
Kasım 3rd, 2009at9:54 am

KİTAP çok uzun okurken sıkıldım nedir bu öğretmenlerden çektiğimiz

adem
Kasım 4th, 2009at9:16 am

ben valla mecbur kaldım ama okumadım!Özetini okudum sana da tavsiye ederim xDxD

zehranur
Kasım 4th, 2009at9:47 am

aaay ya ben vanpir kitaplarından hoşlanıyorum hocanın verdıgı kıtaba bakar mısınıs ? iskence degıldene buuuuuuuu ya çocuk kitabi

melis
Kasım 4th, 2009at12:52 pm

yha dieceğine yaz kzım sıkıcı değil işte emek bu emek varya sıkıcı özet değil sensin o skıcı kızım ha bide söleyim aklın yoksa kitap okuyuda kopyya alama okuda anla kendin çıkar

melis
Kasım 4th, 2009at12:54 pm

bende seni varya türke varya çok güzel salak

melis
Kasım 4th, 2009at12:55 pm

bu ne ki benim için ben 20 sayfalık kitap yazdım

melis
Kasım 4th, 2009at12:55 pm

nasıl kzım işte define adasısya sa onu yaz yada kitabı oku kendin çıkar

gsaslan
Kasım 7th, 2009at12:58 am

define adası kitabının müthiş dili var ama cok küfürlü cevirmişler

gsaslan
Kasım 7th, 2009at1:24 am

englihs capitain billy bones blackdog blind pew black spot

türkçe kaptan billy bones kara-köpek kör pew kara leke

semih
Kasım 8th, 2009at6:33 am

bence kitab cok gzl arkadaslar hem sürükleyici hem macera dolu bir kitap ben cok sevdim tavsiye ederim :)…

coşar
Kasım 8th, 2009at9:12 am

daha cok bilgi verirseniz iyi olu

gsaslan
Kasım 10th, 2009at11:50 am

haklısın

ben bu kitabı bu yaz tatilinin songünü akşam saat 11.00 da bitirdim
kitabcok güzel
harika

özlem
Kasım 18th, 2009at8:06 am

çok güzel olmuş ama kitap özetlerini lütfen siz yapın buradan yazarsanız kitabı okumuş olmazsınız tamam öğretmeni kandırabilirsiniz ama ya kendinizi nasıl kandırabilirisiniz iyi düşünün

gökhan
Kasım 30th, 2009at10:10 am

Cok güzel bir site bu siteyi hazırladıgınız icin tesekkürler:!!

Arda
Aralık 2nd, 2009at10:47 am

Bence kitap çoq güzel okyan okumayana tavsiye etsin.

Arda
Aralık 2nd, 2009at11:10 am

Bence Kitap Çoq Güzel Kötü Diyenler de Zevksiz Her Halde Süper Kitap

general furkan
Aralık 9th, 2009at4:07 am

çok güzel bi kitap tesadüfen gördüm özeti ve bazı arkadaşların yaptığı saçma ötesi yorumları..anlamadığım şey neden kitap özetleri okuyorsunuz ki..tabiii kolayınıza kaçıyor özet
okumak sadece okumak için okuyorsunuz adam olun ve özet yerine kitabın kendisini okuyun

admin
Aralık 9th, 2009at4:11 am

Furkan Çok güzel bir yorum.. Teşekkürler.

aysu deniz
Ocak 5th, 2010at12:07 pm

cok harika kitab ben beğendm darısı okumayanların basına bence burdan özetini alana kadar okuyun daha ii m

hande
Ocak 12th, 2010at1:36 am

very ggood thank you very much…

melisa
Ocak 12th, 2010at8:56 am

hıhıı melis misin nesin sen 20 sayfalık kitap yazamassınn çünkü senin beyin kapatesin küçük

samet korkmaz
Şubat 3rd, 2010at2:17 am

ANLAMADIĞIM ŞEY BU KİTABIN ANA FİKRİ NE YA

ögfdgd
Şubat 4th, 2010at4:51 am

kendiniz kitabı okumadan burdan özet çıkarmayın okuyun özet çıkartın

dilan
Şubat 5th, 2010at1:12 am

çok güzel uzunu daha çok güzel

selo
Şubat 8th, 2010at8:21 am

ben 1000.000.000.000.000.000 sayfalık kitap yazdım

sinem
Şubat 9th, 2010at6:44 am

bence çok güzel bir kitap macera dolu herkesin okumasını tavsiye ederim:) 🙂

SeGu_eNd_MeGu_61
Mart 22nd, 2010at10:12 am

bu kitabı çok beğendim bütün arkadaşlarıma tavsiye edrim

emel seyda
Nisan 14th, 2010at4:50 am

bencede çok güzel sürükleyici eğlenceli herkesin okumasını tavsiye ederim

emel seyda
Nisan 14th, 2010at4:52 am

bu kitabı çok beğendim okadar güzel ki bir saat boyunca başından kalkemadım ve 3 kere okudum bence herkes okusun…….

gül
Mayıs 2nd, 2010at1:19 am

amma çok muş ya bunu yazamam ki ben

yonca
Mayıs 11th, 2010at10:58 am

çok güzel ama bana ana fikri lazım acil…

yonca
Mayıs 11th, 2010at11:00 am

bunu bulduğuna şükür et…

zeyner
Mayıs 12th, 2010at4:05 am

çok qüzel bi kitap:):D

agua_kita@example.com
Mayıs 16th, 2010at11:24 am

cok guzel olmus hem bu kitabı neden bu kadar uzun yazmışlar

crazy girl
Mayıs 19th, 2010at10:08 am

biraz karışık ama ingilizce ismlere dikkat etmelisin ingilizcede İ diye büyük harf yok ama yinede teşekkrlr =D

çağatay
Ağustos 2nd, 2010at12:23 am

bu siteye bu hikayayi yazana çok tşkkür ederim ellerinize sağlık dershanedeki kitap sınavım için çok işime yarıyacağından eminim

çağatay
Ağustos 2nd, 2010at12:24 am

ben çok beğendim kardeş 1 satır gibi geldi geçti ama yararı dkncak yha en çok ta onn için svnyrm

burcu
Ağustos 5th, 2010at1:53 am

iğrenç bi kitap

burcu
Ağustos 5th, 2010at1:53 am

zorunlu olduğum için okuyorum

evrim
Eylül 30th, 2010at4:28 am

bence çok güzel bir kitap bu define adası kitabı ama burdan özetini değil kitabın kendisini okumalısınız macera dolu.. Kesinlikle öneriyorum arkadaşlar.

duygu
Ekim 5th, 2010at8:00 am

bence gayet güzel ama özet biraz uzun

Berfin
Ekim 12th, 2010at9:29 am

Bu Kitabın aynısı bendede war Ama Kabı Aynı değil ama içindekiler AynaıymışŞu an 22. sayfadayım çok keyifli Tawsiye edeirm..

Berfin
Ekim 12th, 2010at9:40 am

Şu an da sana katılıyorum ewrim bencede burdan değilde kitaptan okumalıyız bölece daha maceralı olabbilir

miyase
Ekim 13th, 2010at5:11 am

çok güzel kitapmacera dolu herkese tavsiye ederim

aslım
Ekim 19th, 2010at9:25 am

çok apyal bi kitap.)))

baran
Ekim 26th, 2010at8:59 am

Meraba kitap özeti için saolun bu arada kizlar msn wermek isteyen wersin. Tanisip arkadas oluruz MSN adreslerini bekliyorummmmmmmmmmmmmmmmmm

hikayeci
Ekim 27th, 2010at8:27 am

lan olm siz ne sininz böyle soyadınız hep says olm siz kaç kardessiniz

basssik
Ekim 27th, 2010at8:58 am

sıcak saatler geciyor …….+18

aaRazz
Ekim 30th, 2010at3:33 am

çOK Saçma anALTMış

asdesd
Kasım 7th, 2010at6:42 am

ya kitap güzelde yukardaki yazıları yazan mal

Derin KORKMAZ
Kasım 13th, 2010at2:14 pm

Ya arkadaşlar ben daha Güzel çeviririm.. Zaten 42 sayfalık kitap hazırladım; yengem yazar olduğu için hatalarımı kontrol ediyor.. Basıma Vereceğim ama özel bir kitap olduğu için sadece okulumdakilere özel..

asrem
Kasım 21st, 2010at8:46 am

ben google a anafikiri yazdım bana ne çıktı kitabı zorunlu olduğum için okuyorum b*k gibi bi kitap sakın okumayın tavsiye etmem dünyada kitap mı kalmadı gidin başka kitap okuyun

jim
Kasım 22nd, 2010at1:19 am

ayı sen idöverim tammamı

sanem
Kasım 22nd, 2010at11:07 am

sanane herkes istedi gibi okur

mustafa reis
Kasım 23rd, 2010at10:23 am

kitap çok güzel etkileyici helede küfür de olmasaydı daha iii olurdu

ahhhh
Kasım 27th, 2010at12:52 pm

daha kısa yokmu

£fSan£
Aralık 30th, 2010at7:44 am

napam:??====)=))/())

büşra
Ocak 1st, 2011at10:57 am

güzel ama daha kısası yok mu???????????????????????????????

adü
Ocak 2nd, 2011at1:57 pm

jale hoca senin yüzünden ilkokul bebeleriyle aynı kitapları okuyos. ne desem bilemedim şimdi.

cCc

ali gümüş
Ocak 13th, 2011at11:42 am

ya olum jale hocana deki ananananab

eren
Ocak 16th, 2011at3:14 am

tü çok uzun bunu kısaltın

tarık
Ocak 18th, 2011at8:15 am

idare eder

tarık
Ocak 18th, 2011at8:15 am

ama işime çok yaradı burdan baktım

Kitapkurdu
Ocak 20th, 2011at7:37 am

ya hoca bizden haritasını istedi
1)Bu kitapta en çok beğendiğim bölüm

Kitapkurdu
Ocak 20th, 2011at7:39 am

ya hoca bizden haritasını istedi
1)Bu kitapta en çok beğendiğim bölüm
2)kitabı okurken hissettiklerim
3)en sevdiğim kahraman
4)kitabun ana fikri
5)kitabı ben yazsaydım
6)ben…. yerinde olsaydım
7)kitapta beğenmediğim bölüm
8)kitabı ben tatmlasaydım

ya nolur yardım edin şunları uyduruktan bi cevaplasanız lütfen
cevabınızı bekliyorum!

Kitapkurdu sana yardım geldi!!!
Ocak 20th, 2011at7:43 am

İnsan hayatta kalmak için mücadele verir, vermemelidir. Güçlüklere karşı koymalıdır. Bu güçlüklerden hiçbir zaman yılmamalı, önüne çıkan zorluklardan ders çıkartarak hayatını devam ettirmelidir. Bu zorluklardan da ders almasını bilmelidir.

Ayrıca insan hayatta arkadaşlık yapacağı insanları iyi seçmeli, herkese güvenmemelidir. Bazen bize dost gibi görünenler, aslında çıkarları için bize yanaşıyor olabilirler. O yüzden arkadaşlık edeceğimiz insanları iyi seçmeliyiz.

Kitapkurdu
Ocak 20th, 2011at7:45 am

bu ana fikri sanırım
teşekkürler. 10 dk olmadan cevap verdiniz.
diğer sorularıda bulursanız sevinirim 🙂

nehir ece
Şubat 3rd, 2011at10:55 pm

hiç sevmedimmmmmmmmmmmmmmmmmm…………………………………………………………………………….

İrem
Şubat 9th, 2011at2:32 am

Çok Sevdiğim bir Kitap … çok hoşuma giğtti okumanızı tavsiye ederim başta bana çok sıkıcı geLmişti ama şimdi çok hoş oLduğu kanısındayım .. 🙂

ultraslan gazo
Şubat 9th, 2011at9:30 am

bence güzel
bebekçe de değil
siz okuduğunuzu anlamıyosunuz

gaZo
Şubat 9th, 2011at9:35 am

sen okuduğunu anlamamışsın süper kitap delirdiniz galiba kitap çok güzel

gaZo
Şubat 9th, 2011at9:36 am

ben daha öncede okumuştum zevli
okuduğunuzu anlamamışsınız

simgecan
Şubat 10th, 2011at1:31 am

walla niye 15 tatil ödewi olarak 2 kit özeti werdiniz ki ya allah allah :@

bir dost
Şubat 10th, 2011at6:32 am

hahaha hihihi hohoho madurumda madurum çk madurum madurum madurluğa mahkumum bu ne yaaa

merve
Şubat 12th, 2011at2:44 am

15 tatilde bile dinlenemioss..
bu ne biçim işseeee

sedaa
Şubat 12th, 2011at2:46 am

hhaa hhoo yanına bi de rom şişesi:D

sedaa
Şubat 12th, 2011at3:39 am

güzell güzel olmasına da 15 tatile böölee bi ödev verilir mii yaaaaaaaaaa:S

irem gül
Şubat 12th, 2011at4:01 am

harby güzel kitapmış ama varya ..ancak 15 tatilde böyle bi kitabı bitirmek nail oldu banada doğrusu sıkıldım birazzz..

dilek
Şubat 12th, 2011at11:43 am

bence o kadarda yi bir kitap diğil idi

melih
Şubat 13th, 2011at7:25 am

çok iğrenç

=)
Şubat 20th, 2011at4:49 am

Siz okuduğunuzu anlamıyorsunuz.Kitap sayfaları olan birşey değildir.Kitap içinde bir şey yaşanılmış ve anlatılmış şeydir.Siz ise beyenmiyorsunuz oysaki O kitabı özveriyle okusanız anlarsınız ki … Eminim sizin dersleriniz iyi değildir şimdi düşünürsünüz ya bu neden bahsediyor diye ama kitabın özetini okuyan bir insandan da bu beklenir .
ben edebiyat öğretmeniyim ve kitapdan anlarım

esra
Mart 7th, 2011at12:08 pm

beenmedim:)

zeynep
Mart 14th, 2011at1:15 am

kitap çok güzel ama ben özetini arıyorum 🙂

zehra
Mart 29th, 2011at10:17 am

biraz daha ayrıntılı ve az özetli siz resman kitabı yazmışsınız ya

gamze
Mart 30th, 2011at12:33 am

dediğinize katılıyorum

umut
Nisan 14th, 2011at9:27 am

orta sona gidiom bu kitapları okuyoz ayşe hoca offf 🙁

sibel erşahin
Nisan 17th, 2011at7:54 am

KEŞKE OLAYIN GEÇTİĞİ YERDE OLSAYDI…………………………….

osman
Nisan 25th, 2011at10:16 am

çok güzel bir özet işime yarıyacak 100alabilirim belki

osman
Nisan 25th, 2011at10:19 am

ana fikri niye yok bunun?:d

damla
Nisan 30th, 2011at4:27 am

1- olayın geçtiği yeri
2-konusu
3-kitapdaki…bölümü değiştirip şöyle yaparım
lütfen lütfen yardım edin

Panpa
Mayıs 7th, 2011at8:57 am

çok güzelll 😀

zahit
Mayıs 10th, 2011at5:08 am

evet
bence harika

kral
Mayıs 14th, 2011at12:40 am

bütün herşeyi koyun buraya konusu filan

muhammet
Mayıs 24th, 2011at11:42 am

konusu
olayın geçtiği yer

berbattt
Mayıs 28th, 2011at4:03 am

berbat bir kitap yaa beş para etmez

kübra
Ağustos 10th, 2011at5:25 am

aaaa niye ben çok beğendimmmm hem sen öyle düşünebilirsin

kitaptan nefret edeirim
Eylül 10th, 2011at5:02 am

ohh bee kitap okumuyorum budan özerliyorum hahaha 😀

clara
Eylül 15th, 2011at4:56 am

Konu ne acaba ?

kıtap kotu
Eylül 20th, 2011at6:49 am

ula emel hoca basıma neler acıon yha sosyal hocasına netfer

ögrenci ölüsü O,..,O
Ekim 8th, 2011at4:06 am

abicim ne berbat bisidir iki haftada iki kitap mi okunurr :SSS ölücemmm

alper
Ekim 10th, 2011at6:15 am

süper olmuş sağolun

ah..
Ekim 11th, 2011at6:56 am

ben bu kitabı 1 haftada bitrip özet yazmam gerek nasıl yabçam yhaaa!!

zeki kız
Ekim 19th, 2011at7:35 am

bana kitapla iligili bazı kelimeler lazım

◙○ ArSız BelA ○◙
Ekim 20th, 2011at3:44 am

Abi rapa ara verek dedik iyesi özetti açtıık burayı ne biçim özetlan bu ?

katy
Ekim 23rd, 2011at4:35 am

saolun süper kitap almama gerek yok

yardımmmm edınnnn.....!
Ekim 23rd, 2011at12:17 pm

nolur yardım edın kıtaptan sınav olcaz yarınnnn nolur kıtabın konusunu soleyın kıtabı okudum ama hıcbıse anlamadmmm noluuurrrr yardımmmmmm edınnn nolurrr =::::(

Yunus
Ekim 25th, 2011at10:20 am

türkçe prformans ödevini burdan baktım ayıKk Olun 😀 😉 🙂

FENERLİ QİZ
Kasım 5th, 2011at10:15 pm

muhteşem bir kitap. tam benlik:macera dolu 😀 🙂 😉

FENERLİ QİZ
Kasım 5th, 2011at10:18 pm

kitabın resmini degiştirin bence ya da farklı resimleri de koyun please : D 🙂 😉

bilinmiyor
Kasım 7th, 2011at8:00 am

yha ama bu kitabın özetinin daha sade oluşu yok mu hoca hemen anlar!!!

ayşe
Kasım 19th, 2011at3:16 am

yardım edin acil kitabın ana fikri lazım özeti okuyacak vaktim yokk !!!!! LÜTFEN bu yazıyı görüp kitabı okuyan cevap versinn !!

fatma
Kasım 19th, 2011at9:30 am

çokkkkkkkkkkk saolun

21
Kasım 22nd, 2011at8:42 am

hiz güzel degıl a m ı q birşey

merve karagöz
Aralık 9th, 2011at12:22 am

kitabın aynısından bende de var ama sayfası 2256 sizinki 264

ahmet fatih ulaş
Aralık 11th, 2011at9:58 am

cok güzelde bu denizcinin ünlü sözü yohoho bir şişe rom kelimesi yok burda

batuhan
Aralık 12th, 2011at12:05 pm

terbiyesiz

yabancı
Aralık 15th, 2011at2:22 am

çok kötü iğrenç

ensar
Aralık 16th, 2011at5:53 am

süper tek kelimeyle (((((((((süper)))))))))
((((((((süper))))))))
(((((((süper)))))))
((((((süper))))))
(((((süper)))))
((((süper))))
(((süper)))
((süper))
(süper)
süper

selin
Aralık 18th, 2011at1:07 am

idare eder

ahmet fatih ulaş
Aralık 19th, 2011at7:14 am

dışarda ban soruyorlar sen bebe kitaplarımı okuyup dalga vuruyular
________________________________________________________________________________-

gülnar
Ocak 14th, 2012at9:59 am

ln oğlum cevap vernce nolck
la olm dalga vrylrsa snde onlarn zyf nktasnı bulup sn dalgnı vur böle daha mnyklk yapıosn ya bu sitedeki yazını yani dalga vuruolr sözünü görürlerse daha ck ezlcn sn onlrı ezmee bak bnce…

gülnar
Ocak 14th, 2012at10:00 am

ln oğlum cevap vernce nolck
la olm dalga vrylrsa snde onlarn zyf nktasnı bulup sn dalgnı vur böle daha mnyklk yapıosn ya bu sitedeki yazını yani dalga vuruolr sözünü görürlerse daha ck ezlcn sn onlrı ezmee bak bnce…
prdn o söz ahmet fatih ulaş içn geçerli

rabia
Şubat 2nd, 2012at3:58 am

çok güzel bir kitap … herkese tavsiye ediyorumm 🙂

Mert
Şubat 5th, 2012at11:06 am

Cok uzun emme isime yaradi dogrisi cok tisikkür ederm bebeyim

Mert
Şubat 5th, 2012at11:06 am

Vaz Gecdim Hoca Dövdü

HAKAN
Şubat 8th, 2012at8:39 pm

al ıste aynısından bızdede war 😀

Avrİl iZeL
Mart 1st, 2012at7:43 am

Guzel anlatmış bn beğendim :)))

turqay
Mart 1st, 2012at10:49 am

bu kitab gibi buna benzer bi cok kitab okudum filimlerinede bakdim lutfen bana cevap yazin

SİNEM
Mayıs 26th, 2012at10:24 am

çççççççççççooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkk güzel olmuş sayenizde ödevimi yaptım.Teşekkür ederim.

Bilgenur
Ekim 14th, 2012at9:10 am

bune yha kaptan her fırsatta kafayı içkiye vuruyo

rahime
Ocak 31st, 2013at7:43 am

.mükemmelin üstünü üstünü üstünü baya bi geçmiş . .]]

Melike
Şubat 10th, 2013at3:00 pm

yaaa bu çok uzun arkadaşlar benim kitabınımın sayfası toplam 143 s. çok az ama bnde 2233 sayfalıkta var.Fakat birde öğretmen bundan yazılı yaptıracak teşekkür ederiz.

alperen
Mart 6th, 2013at8:47 am

yarrak gibi

umut
Mart 10th, 2013at10:20 am

süperrrrrrrrrrr

ecem
Mart 28th, 2013at9:43 am

bence bilgenur haklı yahuuuuuuuuuuuu

Ecem
Mart 28th, 2013at10:02 am

süper bir kitap sizede tavsiye ederim kankiler

asds
Nisan 3rd, 2013at7:12 am

bokkk gibi 😀 😀

opıs kendop
Nisan 9th, 2013at9:11 pm

looooooooo bu çok uzun

murat
Nisan 29th, 2013at8:11 am

super saolun

takma kafaya
Mayıs 27th, 2013at12:25 pm

macera tutkunu olan ben bu maceraya da katıldım teşekkürler…

takma kafaya
Mayıs 27th, 2013at12:29 pm

macera olarak önerdiğiniz kitap varsa ismini paylaşır mısınız? ben macerasız yapamıyorum bana yeni maceralar lazım…..kitap okumak süper yhhohoaaa.

takma kafaya
Mayıs 27th, 2013at12:31 pm

7 – 24 bu sitedeyim kitaplar süper en kısa zamanda face’de paylaşacağım

Özgür
Eylül 25th, 2013at10:17 am

Saolun demek yerine arkadasım siz manyakmısınız ya bu özet degil ki siz kitabın aynısını buraa yazmıssınız okadar bide ozet diosunuzya pes dorusu pes sizin ozet dediginz bu ise vallaha pes pes

buğra
Ekim 4th, 2013at9:48 am

çok güzel

misafirr
Kasım 2nd, 2013at8:39 am

acillllll ana fikri ne bu kitabın yaa

mehmet
Kasım 20th, 2013at6:40 am

türkçe performans ödevinde çok işime yaradııı 😀 sagolunnn 😀 😀 😀 🙂

ceren
Şubat 12th, 2014at12:49 pm

hiç güzel bir kitap değil ben internete kitabın özeti diye yazdım bana kitabı yazmış özetini okuyana kadar kitabı okurum daha iyi

eylem
Nisan 1st, 2014at11:22 am

yaa çok hoş ama çok da uzun bunun özeti

DEFGTER WYART
Nisan 2nd, 2014at8:42 am

WhAT İS THİS???

Yaren
Nisan 2nd, 2014at11:13 am

ya arkadaşlar ödev diye okumanız gerekmiyor ki bu sayfayı okuyun yeter inşallah benim işimede yarar ben denedim bu sayfa sayesinde performans ödevimi yaptım tşkr 🙂 🙂 🙂 😀 😀 😀

tatlı kız
Mayıs 3rd, 2014at6:38 am

kitap güzelve maceralı fakat burada özeti çok uzun yazmışlar

selena
Mayıs 5th, 2014at2:38 am

çok güzel bir hikaye çok beğendim afsdafsdgs

sevinc
Mayıs 12th, 2014at11:39 am

cooox gozel bir romandir…. inglis dili muellimemiz bize dedi… bunun ucun oxudum. hemcinin nitqimin inkiwafina yardimci oldu… :)))

aziz
Mayıs 13th, 2014at10:57 am

süper

jorgista
Mayıs 19th, 2014at4:04 am

biraz kısa yazın yaaaaa

boşverismi
Mayıs 25th, 2014at1:39 pm

sınav olmasaydı okumazdım

mira
Mayıs 26th, 2014at12:19 am

çok uzun ya bu kitaptan sınav var

DİNLE ADMİN
Ağustos 17th, 2014at3:02 am

KİTABIN BÖLÜM BÖLÜM ÖZETİNİ YAZSANIZ İNSANLAR DAHA MEMNUN OLUR?…

beyza
Eylül 21st, 2014at2:09 am

Harika bir kitap

Yorumunuzu bırakın