Dilekçe nasıl yazılır ?

Özellikle  resmi  dairelerde  kullanılmak üzere  hepimiz  hayatımız  boyunca  en az  bir kere  dilekçe  yazmışızdır.. En  azından  okul  yıllarımızda  Türkçe  öğretmenimiz  ödev olarak vermiştir. Aşşağıda  dilekçe nasıl yazılır  madde madde  açıklaması  yer almıştır.

Dilekçe  nedir tanımın : Bir dileği, isteği, ihbar ve şikâyeti bildirmek üzere veya herhangi bir konuda bilgi sormak için resmî veya özel kurum veya kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere yazılan imzalı ve adresli bir çeşit mektuptur.

Dilekçeler çoğunlukla çizgisiz dosya kâğıdına yazılırla ve kalıplaşmış bir tertip tarzları vardır. Buna göre:

  • Kâğıdın sağ üst köşesine günün tarihi atılır.
  • Kâğıdın üst kısmında uygun bir boşluk bırakılarak dilekçenin verileceği makam, yeri ile birlikte yazılır.
  • Dilek, hiçbir yanlış anlamaya yer vermeyecek, açık ve anlaşılır bir ifade ile bildirilir. Bu kısım dilekçenin en önemli bölümüdür.Anlatılmak istenen her şey, kısa ve öz bir şekilde yazılmalıdır.
  • Arz ifadesinden sonra uygun bir aralık bırakılır ve sağ tarafta dilekçe sahibinin ismi ve imzası yer alır. İmza ismin üst tarafına atılır.
  • Dilekçe ”arz ederim” sözü ile bitirilmelidir.
  • Sol alt tarafa da dilekçe sahibinin açık adresi yazılır.
  • Dilekçeye ekli hathangi bir evrak varsa, bunlar da alt alta gelmek ve ne oldukları karşılarına yazılmak suretiyle ” Ek 1;…………” olmak üzere belirtilir.


irem kayhan
Ekim 18th, 2011at11:11 am

çok teşekkür ederim sade ve anlaşılır ifade kullanılarak dilekçenin nasıl yazılması gerektiği anlatılmış saoluunnn 😀

dilekceyaz
Şubat 23rd, 2013at1:10 pm

http://www.dilekceyaz.net/ Dilekçe, Dilekçeler, Dilekçe Örnekleri, Dilekçe Nasıl Yazılır, Şikayet Dilekçesi, Tüketici Hakları, Dernekler, Emniyet Müdürlüğü ile ilgili Dilekçe Örnekleri, Mahkemeler ile İlgili Dilekçe Örenkleri, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile İlgili Dilekçe Örnekleri, Avrupa İnsan Hakları İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Bağkur İle İlgili Dilekçe Örnekleri, Bankalar İle İlgili Dilekçe Örnekleri, Belediler İle İlgili Dilekçe Örnekleri, Bilgi Edinme İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Bölge İdare Mahkemesi İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Cumhuriyet Başsavcılığı İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Dernekler İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Diğer Kurumlar İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Form Örnekleri
Hastaneler İle İlgili Dilekçe Örnekleri
İcra Müdürlükleri İle İlgili Dilekçe Örnekleri
İhtarname Örnekleri
Kaymakamlık Makamına Verilecek Dilekçe Örnekleri
Kiralama İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Okullar İle İlgili Dilekçe Örnekleri (İlköğretim-Lise)
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü İle İlgili Dilekçe Örnekleri
SSK İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Sözleşmeler İle İlgili Örnekler
Sigortalar İle İlgili Dilekçeler ve Formlar
Tahahütname Örnekleri
Tüketici Sorunları İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Üniversiteler İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Valilik Makamına Verilecek Dilekçe Örnekleri
Vergi Dairesi İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Anayasa Mahkemesi İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Karayolları Genel Müdürlüğü İle İlgili Dilekçe Örnekleri

Yorumunuzu bırakın