Direnç Frendir-Story Waters/ Sen Tanrısın

sen_tanrisin_Story WatersDirenç, açılama karşı bir frendir. Bu fren üzerindeki ayak ise kendi ayağımızdır. Bu fren bir çok şey olabilir; korku, somut bir engel, bağımlılıklar. Direncimizi aşmanın tek yolu ayağımızı fren pedalından çekmektir.

Kendini durduran tek güç sensin. Bu, evrende başka güçler olmadığı anlamına gelmiyor; onlara gücünü teslim etmezsen seni etkilemeyeceği anlamına geliyor.

Realitemizin yaratıcısının kendimiz olduğunu kabul ettiğimiz ölçüde realitemizi değiştirme gücüne sahip oluruz. Dış güçlerin bizim koşullarımızı yarattığına inandığımızda, yaratıcılık gücümüzü de dış güçlere teslim etmiş oluruz.

Yaratıcının sen olmadığına inanmayı seçersen, realiten de bunu yansıtır. Yaratıcı olmamak, yaratılan olmaktır. İşte bu esaret bilincidir. Realite inançlarımızın aynasıdır. Realiteni, kendini ve realite ile ilgili inançlarını değiştirerek değiştirebilirsin.

Eşzamanlılık farkındalığı ve frene basan ayağın kendi ayağın olduğunu bilmek, realitenin akışkanlığını yaşamanın en kolay yollarından biridir. Yeni bir şeyler yaratmaya uğraşmak yerine, kendi önünden çekil ve açılımına izin ver. O zaman bir şeyler yaratmak için mücadele etmek, boğuşmak zorunda kalmazsın. Zaten olanın olmasına izin verirsin. Akışla aktığında açılım çabasızdır. Hayatın akışına karşı kürek çekmekten vazgeçtiğinde, hayatla bütünlük duygusunu yaşarsın. Direncinden vazgeçtiğinde, varlığının özü ile bağlantıya geçersin. Bu bağlantı realitene akışkanlık kazandırır.

Ayağını frenden çekmek, önündeki engelleri güç kullanarak yıkmak anlamına gelmiyor. Onları somut engeller olarak görmek daha da somut hale getirir. Engellerin, değişime karşı gösterdiğin direnç ile yaratıldığını bil. Değişimi kontrol etme arzusu ile direnç enerjisini yaratıyorsun. Direnç kontrol etme çabasıdır. Bu kontrol arzusu, değişimin getireceğini varsaydığımız acı çekme korkusundan gelir.

Kontrol, bir ayrılma yoludur ve iki yönlüdür. Olayları istediğin yöne doğru itmek için harcadığın güce eşdeğer güç, istemediğin yöne gidişi de güçlendirir. Güç iki tarafa da eşit dağılır. Zıt yönlerin birleşim gücünde de eşitlik vardır. Dengesiz gibi görünen her şey illüzyondur.

Ayağını frenden çekmek, korku içinde olduğunu kabul etmektir. Kontrol, ne olması gerektiğine dair bir fikre bağımlı olmaktır. Kontrol olanın yadsınmasıdır. Ne olmasını istediğimize dair bir seçime sahip olduğumuzda olan ile ilgili çelişkilerimiz başlar. Bu seçim ya olanı olduğu gibi kabul etmektir ya da olanı düzeltilmesi gereken bir problem olarak görmektir.

Olanı olduğu gibi gördüğümüzde, henüz anlamını anlamasak bile, bunun bir açılım olduğunu biliriz. Olanı düzeltilmesi gereken bir problem olarak gördüğümüzde yaratıcılığımızın mükemmelliğini de yadsımış ve kendi açılımımıza karşı bir mücadele içine girmiş oluruz.

Hayatımızı mükemmel olarak görmek, asla rahatsızlık duymayacağımız anlamına gelmez. Tutsaklıktan özgürleşmek acı verici olabilir. Ama özgürlüğü istiyorsak, özgürleşme süreci mükemmeldir. Rahatsızlık, yaratıcının biz olduğumuzu yadsımamızdan kaynaklanır. Rahatsızlık, hayatımızın hangi noktasında değişime izin vermediğimizi bize gösterir. Değişimi hayatımıza davet ettiğimizde, rahatsızlık da ortadan kalkar.

Hayatının fren pedalından ayağını çektiğinde kendini sevmeye başlarsın. Kendine asla taşıyabileceğinden fazla yük vermeyeceğinin farkında ol. Hayattan korkmak yerine, hayatı sev. O zaman hayatının her boyutunu sevgi dolduracaktır.

Sen kendini güvende hissedene kadar, hayatın harika olduğunu bilene kadar ve hiçbir frene gerek olmadığını bilene kadar uyanışın devam edecektir. Ne kadar sürerse sürsün.

Story Waters/ Sen Tanrısın

Yorumunuzu bırakın