Divan şiiri nazım biçimleri

Divan şiiri nazım biçimleri

Biçimlerine göre

Divan şiiri, nazım biçimleri bakımından zengindir. Nazım biçimleri beyit ve bend temeline dayanır.

Beyit temeline dayananlar

aynı” ve “ayrı” uyaklı (kafiyeli) olmak üzere ikiye ayrılır.

Aynı uyaklıların başlıcaları “gazel“, “kaside” ve “müstezat“tır. Ayrı uyaklı tek nazım biçimi ise “mesnevi“.

Bend’lerden oluşan nazım biçimleri de tek bendli ve çok bendli olarak ikiye ayrılır. Tek bendliler “rubai” ve “tuyuğ“, çok bendliler ise “musammat” ana başlığı altında toplanan “murabba“, “şarkı“, “muhammes“, “tahmis“, “tardiye“, “tasdir“, “müseddes“, “tesdis“, “müsebba“, “tesbi“, “müsemmen“, “tesmin“, “muaşşer“, “taşir“, “terkib-i bend“, “terci-i bend“dir. Bunun dışında “müfred” (tek beyit) ve “azade” de (tek mısra) anılabilir

Yorumunuzu bırakın