Diyanet-İştar Gözaydın

diyanetKitabın adı :Diyanet
Kitabın yazarı:İştar Gözaydın
Kitabın yayın evi :İletişim Yayınları
Yayın tarihi :Eylül 2009
Sayfa sayısı:352 Sayfa
Kitap hakkında inceleme yazısı :

Kitap tanıtımından alıntı ;

Türkiye’de din-devlet ilişkileri ve laiklik tartışmaları, Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren iç içedir. Devletin dine, dinin toplumsal rolüne ve örgütlenmesine müdahale etme isteği, bu isteğin somutlaşmış hali olan bir kamu kurumuyla perçinlenmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı, hem devletin beklentilerine hem de toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek ve bu cevapların laiklikle ilgili tartışmalarda dengeyi bozmasına engel olmak üzere faaliyet gösterir. Yalnızca ibadet, dinselliğin gündelik hayat içerisindeki düzeni değil, bilakis ilahiyat da Diyanet’in görev alanında sayılır. İştar Gözaydın bu analitik ve kapsamlı çalışmasında, kurumun tarihi, bu tarihin kısıtlarına hapsolmuş hukuki düzeni, kurum olarak örgütlenmesi, bütçesi, kadrosu, organizasyon şemalarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’nı ayrıntılı bir incelemeyle ele alıyor. Gözaydın, sadece bir kurumu değil, din-devlet ilişkisi ve toplumsal tartışmalardaki siyasal mülahazaların da muhatabı olan bir organizasyonu, Türkiye tarihindeki laiklik tartışmalarıyla da örtüşen bir perspektiften tartışıyor.

Bizde bu konu ile ilgili çarpıcı bir yazıyı sizlere sunmak istedik.

SAYILARLA KENDİNE GELMEK (can dündar)

Bir ülke, Diyanet’e, bütün üniversitelerine ayırdığı bütçe kadar pay ayırıyor ve bunu son bir yılda ikiye katlıyorsa, doktordan, öğretmenden fazla imam yetiştiriyorsa, hastane değil cami yaptırıyor, kütüphaneden çok Kuran kursu açıyorsa, o ülkenin durup bir daha düşünmesi gerekmez mi?

Türkiye’de kaç okul var?
67 bin…

Kaç hastane var?
1220…

Kaç sağlık ocağı var:
6 bin 300…

Peki kaç cami var?
85 bin…

Her 60 bin kişiye 1 hastane düşerken, 350 kişiye 1 cami düşüyor.

Peki kaç kilise var?
270…

Kaç cemevi var?
100.

* * *

Türkiye’de kaç doktor var?
77 bin…

Peki kaç din görevlisi var?
90 bin…

Türkiye’de her 900 kişiye bir doktor düşerken, her 780 kişiye bir din görevlisi düşüyor.

Eğitim-Sen’e göre Türkiye’nin 200 bin öğretmen açığı var.

* * *

Türkiye’de kaç kütüphane var?
1435…

Almanya’da kaç kütüphane var?
11 bin…

Türkiye’nin kaç kentinde devlet tiyatrosu var?
13…

Kaç kentte kuran kursu var?
81…

Bu kursların toplam sayısı kaç?
3852…

Türkiye’de 1 opera derneği var; 11 bale, 10 heykel, 18 resim, 18 sinema, 38 tiyatro derneği var.

Peki kaç tane “cami yaptırma derneği” var?
35 bin…

içişleri Bakanlığı’nın bütçesi ne kadar?
783 trilyon…

Ulaştırma Bakanlığı’nın?
678 trilyon…

Bayındırlık ve iskân Bakanlığı’nın?
677 trilyon…

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın?
632 trilyon…

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın?
280 trilyon…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın?
249 trilyon…

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın?
404 trilyon…

Sadece Sünnileri temsil eden Diyanet işleri Başkanlığı’nın bütçesi ne kadar?
1.3 katrilyon…

8 bakanlığın bütçesi kadar…

22 üniversitenin toplam bütçesine denk…

* * *

Diyanet işleri Başkanlığı bütçesinin yıldan yıla büyümesine bakalım:

1997’de 66 trilyon.

1998’de 119…

1999’da 180…

2000’de 270…

2001’de 302…

2002’de 553…

2003’te 771…

2004’te 1 katrilyon…

2005’te 1 katrilyon…

2006’da 1,3 katrilyon…

2007’de 2.7 katrilyon…

Yorumunuzu bırakın