Duyu Organlarıyla Anlatımı İçeren Cümleler

Somut anlamlı her sözcük, beş duyu organımızdan birine yöneliktir. Somut bir nesneyi duyarız, görürüz… Bazı cümlelerde, duyu organlarından biri veya birkaçıyla yapılan anlatım ön plana çıkar. Bu tür cümlelerde anlatımın yoğunlaştığı duyu organın özellikleri ağırlık kazanır. Bu, o duyu organı aracığıyla yapılan bir anlatımdır. Böyle sorularda, sözcüklerin hangi duyu organının ilgi alanına girdiğini iyi belirlemek gerekir.
* Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu (işitme)
* Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi (görme)
* Geç fark ettim taşın sert olduğunu (dokunma)
* Dilimde engin denizlerin taze tuzu (tatma)
* Bu çıtırtıyı çıkaran küçük bir tavşandı. (duyma-görme)
Yorumunuzu bırakın