Edatlı Tümleçler

Edatlı tamlamalar cümlede edat tümleci görevi yaparlar. Başka tamlamalar da bir edatla yeniden oluşturdukları tamlamalar, cümlede edatlı tümleç olarak kullanılır.

Böyle bir romanı ancak o yazabilir (yalnızca ilgisi)

Bu tarla ancak bir lira eder (olsa olsa ilgisi) Yaz için giysi hazırlıyor (amaç ilgisi) Çocuk gibi bir adamdır (benzetme ilgisi) Bu yolculuğumu uçakla yaptım (araç iigisi) Onun kadar becerikli sayılırsın (eşitlik, oran­lama ilgisi).

Yorumunuzu bırakın