Edebiyat Akımları

UYARI: Arkadaşlar bu konumuzda Edebiyat  akımı nedir ? Onu açıklıyoruz şayet siz Türk edebiyatındaki  edebiyat akımlarını incelemek, öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki linklere tıklayınız..

 • Edebiyat akımı nedir ? TIKLA
 • Batı edebiyatında akımlar TIKLA

 • Cumhuriyet sonrası Türk akımlarını görmek için TIKLA
 • Nesir ve nazım edebiyat türlerini incelemeden önce başlıca edebiyat akımlarını tanımak gerekiyor.Çünkü , dünya edebiyatlarının gelişme seyri içinde bu akımların yeri önemlidir.Edebiyat türleri bu akımlar içinde bambaşka şekiller almışlardır.


  Edebi akım (Edebiyat akımı) terimi , fransızca L’ecole Litteraire’in karşılığıdır.Bizde Edebi Meslek , Edebi Mektep ve Edebi Çığır terimleri de bu anlamda kullanılmış ve kullanılmaktadır.


  Soru: Edebi akım nedir?

  Cevap: Belli bir çağda , ortak bir estetik , düşünce ve sanat amacı etra-
  fında toplanan yazıcı ve şairlerin üslup , duygu ve fikir bakımlarından birbirleri ni çok andıran eserler vermeleri ile ortaya çıkar.Bunlar iyice kökleşmiş bir edebiyat ve sanat anlayışını yıkacak görüşler ileri sürer ve kendi getirdikleri idea’ya uygun eserler yazarlar.Çok defa edebiyat çığırını açanlar , iki üç büyük sanatçıdan ibarettir.

  Edebiyat akımı , esasen biraz yeni çeşni getirmek ve cemiyetle birlikte de-
  ğişmek ihtiyacından doğar.Üslup ve estetikteki bu değişmenin sebebi , sonradan gelen kuşakların bir öncekine uymamasıdır.Bir devri hayran bırakan eserler , sonraki yaşayanlara fazla bir şey söylemeyebilir.Bıkkınlık vermeye başlar.Onun için yeni yetişen sanatçılar , hem eskileri taklitten sakınmak , hem de çağdaşlarının duygularını cevaplandırmak için yeni ufuklar ararlar.


  Edebiyat akımları , kendiliğinden ve ansızın ortaya çıkmış değildir.Toplumdaki siyasi , sosyal değişmeler , yeni çıkan ilim ve felsefe görüşleri resim , musiki gibi başka güzel sanatlardaki yenilikler , edebi akımların doğmasına sebep olmuştur.Bunlar okuyucudaki değer hükümlerini değiştirerek sanatçıları yeni bakış ve yeni buluşlara zorlamıştır.Ayrıca bir çağda herhangi bir sanat kolunda doğan akımlar , öbürlerini de etkiler.Yeni bir musiki çığırının şiirde ve resimde izleri görülür.
  Yeni bir resim akımı , edebiyat anlayışınıda değiştirir.
  Edebi akımlar 17. yüzyılda , Avrupa’da , bilhassa Fransa’da görülmeye başladı.

  Pingback:Türk edebiyatında akımlar | Kitap özetleri,Çocuk Kitapları, Roman Özetleri,Çocuk Masalları

  Yorumunuzu bırakın