Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe- Hayatı

Yazarın Adı:Edgar Allan Poe

Amerikalı yazar (Boston 1809-Baltimore 1849). Gezgin tiyatro oyuncusu olan ana-babası sefalet içindeydi; iki yaşında öksüz kalan Edgar’ı Richmond’lu tarım işletmecisi John Allan himayesine aldı ve öğrenimi için hiç bir fedakârlıktan kaçınmadı. 1815-1825 Yılları arasında Edgar, onu evlât edinen aileyle birlikte İngiltere’ye gitti ve öğrenimine Londra’da devam etti.

1825’te Richmond’a döndü, ama kötü davranışları yüzünden Virginia üniversitesinde bir yıldan fazla barınamadı (1826). John Allan onu kendi işyerine aldıysa da, Edgar orada da durmayarak kaçtı. Orduya girdi (1827), West Point Askeri okuluna kaydolmayı başardı, ama disiplinsizlik yüzünden kovuldu (1831). O zaman zengin olmanın yollarını aramak üzere New York’a gitti; ilgi uyandırmayan küçük bir şiir kitabından sonra yazmaya başladığı hikâyelerle dikkati çekti.

Dul ve fakir halası Maria Clemm’in yanına sığındığı Baltimore’a yerleşti, 1835’ten başlayarak, Richmond’da çıkan Southern Literary Messenger dergisine yazı göndermeye ara vermedi; çalışmaya ve yoksulluğa alışıyor, ama bu arada, ilhamını ve gerçeği unutmanın çaresini gittikçe artan bir tutkuyla içkide arıyordu. Henüz on dört yaşında olan yeğeni Virginia Clemm ile evlendi (1836); 1837’de New York’a yerleştiler.

The Narrative of Arthur Gordon Pym (Arthur Gordon Pym’in Hikâyesi) o yıl, sonra 1840’ta, daha önce gazetelerde çıkmış hikâyeler derlemesi olarak İşitilmedik Hikâyeler’in (Tales of the Grotesque and Arabesque) birinci cildi yayımlandı. Ertesi yıllarda Edgar Poe’nun çeşitli dergilerle ilişkisi, ardı gelmeyen huysuzlukları ve alkol krizleri yüzünden çok düzensiz oldu.

İşitilmedik Hikâyeler’in yeni bir cildi 1845’te yayımlandı, The Raven (Karga) adlı şiiri de bu yılın eseridir. Genç karısı 1847’de öldü. ümitsiz ve hastaydı, delirium tremens krizleri geçiriyordu; bir ara kendini toparlayacak gibi oldu, yaşlı ve zengin bir kadınla evlenmek üzereydi ki, Baltimore’da bir sabah onu, geceyi geçirdiği meyhanenin kapısında can çekişir buldular.

Poe’nun dehası hayatına benzer; alabildiğine sıkıntılı, acılı ve dokunaklıdır. Muhayyilesi cehennemi konulardan kurtulamaz ve o, duyduğu dehşet ürperişini okuyucuya iletmekte benzersizdir. Oysa Poe, Eureka’da (1848) ve The Poetic Principle’de (Şiirin ilkeleri) belirdiği üzere, romantizmin lirik boşalışlarına karşıdır; ilhama güvenmez ve şaire sadece Güzeli arama ihtiyacının yol göstermesi gerektiğine inanır.

Çağdaşlarınca anlaşılmayan bu eser Baudelaire’i derinden etkileyecek ve Poe’yu, Fransa’ya ve Avrupa’ya tercümeleriyle o tanıtacak; The Raven adlı şiiri ise Fransızcaya Mallarme’nin kalemiyle kazandırılacaktır.

Yorumunuzu bırakın