Ek Biçimindeki Zamirler

Ek Biçiminde Zamirler

I- İyelik zamirleri: Daha önce ekler konusunda anlatılan iyelik ekleridir.

ÖR: Benim kitabım ı  yayınladılar.

Çocuk senin evin i gösteriyordu.

Tüm para, onun çantandaymış.

Bizim mahallemiz de doğal gaz yok.

Sizin bahçeniz e kediler mi dadanmış?

Bu araba, onların araba değilmiş.

II-        -ki zamiri: İsim tamlamalarında tamlananın yerine geçen ek halinde bir zamirdir. Sıfat yapan -ki ekiyle karıştırmamak gerekir.

ÖR: Emre’nin kitaplığı hayli büyükmüş. Onunki de bir şey mi? Yalçın’ınki Emre’yi ikiye katlar. (zamir -ki’si)

Kapıdaki kedi, sırılsıklam olmuş. (sıfat yapan -ki)

Zamirler (Adıllar) konusu için tıklayınız.

Kişi Zamirleri konusu için tıklayınız.

Dönüşlülük Zamiri konusu için tıklayınız.

Gösterme Zamirleri konusu için tıklayınız.

Belgisiz Zamirler konusu için tıklayınız.

Soru Zamirleri konusu için tıklayınız.

Ek Biçiminde Zamirler konusu için tıklayınız.

Yapılarına Göre Zamirler konusu için tıklayınız.

Yorumunuzu bırakın