Emile Fabre

Emile Fabre - Hayatı

Yazarın Adı:Emile Fabre

Fransız oyun yazarı (Metz 1869-Paris 1955). Yazarlığa 1894 yılında Comme İls Sont Toııs (Hepsi Gibi) oyunu ile başladı. 1895’te Theâtre Libre (Serbest Tiyatro), L’Argent (Para) ve 1897’de Le Bien d’Autrui (Başkalarının Malı) adlı oyunları oynandı.

1899’da Atina’lı Timon üzerine yaptığı uzun bir araştırmadan sonra siyasi ve ticari hayatı hicveden piyesler yazdı: La Vie Publique (Toplum Yaşantısı) [1901]; Les Ventres Dores (Altın Göbekler) [1903]. Bu toplumsal taşlama eğilimi aile dramlarında da görülür: La Maison d’Argile (Balçık Ev) [1907]; Un Grand Bourgeois (Bir Büyük Burjuva) [1914]; La Maison sous l’Orage (Fırtınaya Tutulan Ev) [1920]. Ayrıca Balzac’ın la Raboııilleuse (Bulanık Suda Avlanan Kız) [1903] ve Cesar Birotteau (1911) adlı romanlarını oyunlaştırdı.

1913-1936 Arasında Comedie-Française yöneticiliğinde bulundu.

Yorumunuzu bırakın