Eş Anlamlı Sözcükler

Yazılışları ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcük denir. Eş anlamlılık genelde yabancı sözcüklerin dile girmesiyle oluşmuştur.

cevap-yanıt, hikaye-öykü, sene-yıl,
ev-konut, beyaz-ak, kafiye-uyak
hatırlamak-anımsamak, bellek-hafıza

Yukarıda eşleştirilen sözcükler eş anlamlıdır. Bir sözcüğün başka bir sözcükle eş anlamlı olması cümlede taşıdığı anlama göre farklılık gösterebilir. Örneğin kara ve siyah sözcükleri eş anlamlı olmalarına rağmen

“Kara günümde hep yanımdaydı.” cümlesinde geçen “kara” sözcüğü siyah değil “kötü” anlamında kullanıldığı için siyahla eş anlamlı olamaz.

Örnek: (1998-ÖSS)

I. Kendini daha fazla yorma; sonra hastalanırsın.
II. Yağmur başlamadan sen git, ben sonra gelirim.
III. Sağdaki çiçekçiden sonra ilk sokağa sapacaksın.
IV. Kurumumuzda imza yetkisi, başkandan sonra genel sekreterindir.
V. Bu işi sonra seninle birlikte yaparız.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde “sonra” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?

A) I. ve II.
B) II. ve V.
C) III. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

Çözüm:

“Sonra” sözcüğü I. cümlede “aksi takdirde”, II. cümlede “ileriki bir vakitte”, III. cümlede “geçip”, IV. cümlede “ardından, ikinci olarak”, V. cümlede ise “şimdi değil, daha ileriki bir zamanda” anlamında kullanılmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere II. ve V. cümlelerdeki anlamlar aynıdır. Cevap:B

Yorumunuzu bırakın