Fal çeşitleri -2-

fal_kemik_fali
Bakla falı:
Sanırım sadece bize mahsus. Şimdiye kadar izlediğim yabancı filmlerde bakla falına bakan görmedim. Bir kaç bakla atılır ve onların dağılımına bakılarak falı bakılan kişinin geleceği veya o günlerdeki maddi-manevi durumu hakkında bilgiler verilir.

El falı (palmistry veya chiromancy): Avuç içindeki çizgiler yorumlanarak kişinin alması gereken kararlar ve geleceği hakkında bilgiler verilir.
Grafoloji: Kişinin el yazısından karakteri tahlil edilir. Gençleri anlamak, evlilik danışmanlığı yapmak, suçluları tespit etmek ve hastalıkları teşhis etmek için kullanılır.
Kahve falı: Sanırım bu da sadece bize mahsus. Kahve içildikten sonra fincan tabağı fincanın üzerine kapatılarak fincanla birlikte ters çevrilir. Bir süre beklendikten sonra fincan alınarak içine bakılır ve telveden kalan izler ve çizgiler yorumlanır. Formel terminolojisi “üç vakte kadar” deyimidir.
Kart falı (cartomancy): İskambil kartlarıyla bakılır, onlarca çeşidi vardır. Ünlü piri Suphi Şekeroğlu’dur. Şekeroğlu falı bakılan kişiye bazı sayılar söyleterek bu sayıları kartlardan bulur. Bilgece laflarından biri “geleceğin aydınlık, sonun karanlık”tır. Bunu dedikten sonra da ekler, “mezarda florans yok ya!” (Flüoresan lambayı kastediyor.) Özel kartlarla bakılan bir türüne tarot falı denir.
Soğuk okuma (cold reading): Satıcı, hipnotizör, reklamcı, evangelist, Sülün Osman ve şifacı gibi profesyonel manipülatörlerin, deneyimlerini kullanarak bir takım işaretleri yorumlaması ve kurbanın aklından geçenleri tahmin ederek mesleğini icra etmesidir. Steve Martin’in Mucize Adam (Leap of Faith) filminde canlandırdığı rol buna çok güzel bir örnektir.
Kristal küre: Filmlerde, özellikle de çizgi filmlerde, enikonu kullanılan bir geleceği okuma gerecidir. Falcı, kristal bir küreye bakarak geleceği okur, kayıp bir şeyin veya o sırada orada olmayan birinin yerini ve serencamesini söyler.


Çatal çubuk (dowsing):
Y şeklinde bir çubukla yer altındaki sular aranır. (İhtiyacı olanlar için Güney Carolina Harleyville’deki Quadro şirketi tarafından The Quadro QRS 250G adında sanayi tipi antenli plastik bir kutudan ibaret detektörler üretilmiştir. Bunlarla herhangi bir şey bulmak mümkündür: İlaçlar, silahlar, golf topları hatta kayıp köpekler. Bundan daha güçlü bir aygıta ihtiyaç duyanlara Psi-Tronics Visions tarafından üretilen Psi-Tronics Süper-Hassas Su Arama Çubukları önerilir.) Uri Geller gibi gerçek medyumlar suyun veya petrolün yerini bulmak için çubuk yerine zihinsel güçlerini kullanırlar. Haritalı su arayıcıları bir haritanın üzerinde bir sarkaç salındırarak suyun yerini belirlerler. Gerçek medyumların sarkaca ihtiyaçları yoktur; onlar haritaya bakarak haritanın derinliklerinde gizli su kaynaklarının yerini söyleyebilirler.


Tırnağa mürekkep damlatma:
Öksüz veya yetim, daha da iyisi hem öksüz hem de yetim bir çocuk bulunur ve onun baş parmağına bir damla mürekkep damlatılır. Çocuğa kutsal bir varlığın adı söylettirilerek ondan bir hazinenin yerini mürekkep damlasında göstermesi rica edilir. (Bu bende denendi; ama o zamanlar ya öksüz ve yetim olmadığımdan, veya etrafta bir hazine bulunmadığından, ya da damladaki görüntüyü net olarak okuyamadığımdan bir şey öğrenemedik. Belki de adını andığım kutsal varlık beni fazla septik bulmuştu. Üzgünüm, kutsal adı unuttum.)
Olağanüstü insan fonksiyonları: Mesajları kulakla veya onların üstüne oturarak okumaya çalışma. 1970’lerde Pekin Üniversitesinde ve Çin Bilimler Akademisinde ana araştırma konularından biriydi. Çin’de ve ABD’de bu araştırmalarla paranormal yeteneklerden yararlanarak suçluların bulunması ve astronotların eğitilerek bu yeteneklerle füzeleri yönetme veya casuslaması amaçlanmıştı.


Feng shui (geomancy):
Coğrafi özellikleri okuyarak kehanette bulunma. Kaynağı antik Çin tabiat felsefesidir.
Değişimler kitabı (I Ching veya Book of Changes): “Gelecek bana neler hazırladı?” türünden rahatsız edici sorulara cevap veren kehanet metinleridir. Kitapta 64 hexagram bulunur. Her hexagram 6 kesikli veya kesiksiz çizgiden ibarettir. Her birinin belli sayısı olan metaller veya çubuk demetleri kullanılır. İsteyen internetten de falına baktırabilir.
Biyoritm: Kişinin fiziksel, zihinsel ve duygusal durumunun 23, 28 ve 33 günlük periyotlar halinde değiştiği ve kendisini tekrarladığı kabul edilerek sinüs fonksiyonu eğrileriyle adı geçen durumlar hakkında yorumlar yapılır. Zihinsel durumunuz eksilerde seyrediyorsa sınavlara girmeniz, duygusal durumunuz eksilerdeyse aşık olmanız, fiziksel durumunuz eksilerdeyse olimpiyatlara katılmanız tavsiye edilmez. Tersten de yorumlanabilir: Sınavda başarısız olduysanız zihinsel biyoritminiz eksilerdeydi, …


Numeroloji:
Sayıların gizemci anlamları ve insan hayatı üzerine etkileriyle ilgilenir. Hayatınızı hangi sayıların yönettiği araştırılır ve işlerinizin rast gitmesi için planlarınızı o sayıların üzerine kurmanız gerektiği önerilir. Loto veya at yarışı oynamadan ya da piyango bileti almadan önce numerolojinizi öğrenmeniz gerekir. Tecrübelerime dayanarak 11 ve 19 sayılarının çok önemli olduğu tüyosunu verebilirim.
Kahinler (oracles, prophecies ve revelations): Bunlar toplumsal olaylar hakkında kehanette bulunurlar. Paganların oracle’ları, Judeo-Hıristiyanların prophecy ve revelationları vardır. Ortak özellikleri enigmatik ve alegorik olmalarıdır; ancak muamma bir kez çözüldü mü toplumun bütün geleceğini okumak mümkündür. Oracle’ların en meşhuru Delphi kahinesi, revelationların en ünlüsü Aziz Yuhanna’nın Vahiy Kitabı ve prophecylerin en yaygın bilineni Nostradamus’un kehanetleridir.
Hiss-i kablel vuku (precognition): Bir şey ortaya çıkmazdan önce psişik yeteneklerle onu bilmek. “İti an, çomağı hazırla,” veya “iyi adam lafının üstüne gelir” atasözleri bu psişik gücün varlığını kanıtlamak için ileri sürülen yasa hükmünde kararnamelerdir. (Tabi, romatizmalıların yağmuru ya da hayvanların depremi önceden hissetmeleri bu kategoriye girmez.)


Scapulimancy:
Naskapi yerlilerinin kullandığı bir kehanet türüdür. Bir geyik cinsinin omzu sıcak kömürlerin üzerinde tutulur ve kemiklerde meydana gelen çatlaklara göre av partisinin nasıl yönlendirileceğine karar verilir.


Astroloji:
Göksel cisimlerin pozisyon ve hareketlerinin insanların işlerini etkilediği ve olayları belirlediği kurgusu üzerine yapılan kehanet. Gazetelerde ve bazı TV kanallarında günlük olarak yayınlanır. Yıldızlar her gazetenin okuyucu kitlesini başka türlü etkilediğinden hiç biri diğerini tutmaz. Uzaktaki Güneş, Ay, gezegenler ve yıldızların olağan işlerinden başka insanların kaderlerini yönlendirmek gibi bir vazifeleri daha vardır. Olağan işleri hakkında bilgi vermek astronomların, ek işleri hakkında kesmek de astrologların işidir. Astronomların ilgilendiği işlerinde son derece düzenli davranan göksel cisimler, astrologların baktığı işlerde epey düzensiz davrandıklarından, aynı müşteri için farklı astrologlar aracılığıyla farklı spesifik kader yazarlar.


Gökte yıldız ararken nice turfa müneccim;
Gafletle kuyuyu görmez reh-güzerinde.

–Ziya Paşa


Tefeül (stichomancy):
Büyük metafiziksel sorulara cevap aramak, varlığın ve gerçekliğin anlamına vakıf olmak veya bu kadar önemli olmayan günlük kararlar almak için kutsal veya antik kitaplardan rasgele sayfalar açmak ve açılan sayfadaki ibarelerden yorumlar çıkarmak.
Horoz falı (alectoromancy veya alectryomancy): Harflerin üzerine konmuş buğdayları yiyen horozun seçtiği harflere göre kehanette bulunmak.


Tavşan falı (niyet):
Küçük kağıtlar katlanarak bir tahta parçasına sıkıştırılır. Kaderini öğrenmek isteyen şahıs parasını ödeyince, sahibinin de yardımıyla tavşan kağıtlardan birini alır. Kağıt okunarak geleceğini merak eden kişinin merakı giderilir.
Sakız falı: Sakızların sarılı olduğu kağıtlarda kişiye mahsus kehanetler bulunur. Ayrıca sakız çiğnendiğinde dişleri çürümelere karşı korur. (Reklamlarda geçen bu iddianın, en fazla sakızdan çıkan kehanetler kadar doğru olduğunu düşünmek doğaldır.)
Papatya falı: Papatyanın yaprakları birer birer koparılır ve bir yandan da merak edilen konu bir olumlu bir olumsuz cümleyle ifade edilerek söylenir. Son yaprak koparken söylenen cümlenin olumlu olup olmamasına göre kehanette bulunulur. En ucuz fallardan biridir.
Sünnet derisi falı: Sünnet olan çocuğun kesilen parçası pilava konur ve bu pilav yenirken bu deri parçası kime gelirse onun şanslı olacağına inanılır. (Öğğğ!)


Gelin çiçeği veya çorabı falı:
Gelin balayına çıkarken elindeki çiçeği veya ayağındaki çorabı geriye doğru atar. Kim kaparsa onun şanslı olduğuna inanılır.


Şarkı falı:
Bu çıkan şarkı benim (senin, onun…) olsun denir; çıkan şarkıya göre gelecek hakkında kehanette bulunulur.


Şarkılardan fal tuttum ikimize kaç kere;
Sana bahar, gül, bülbül, bana hep hasret çıktı
.
Leylek falı: O sene ilk leyleği havada gören kişinin yıl boyu şanslı olacağına inanılır.


Aeluromancy:
Suya buğday kekleri atarak yorumlamak.
Aeromancy: Rüzgarın bazı nesneler üzerindeki etkisini yorumlamak.
Alphitomancy: Suya arpa kekleri atarak yorumlamak.
Astragalomancy veya astragyromancy: Alfabe harfleri yazılı parmak dibi kemikleri kullanmak.
Ok falı (belomancy): Üzerinde çeşitli mesajlar bulunan okları çekerek yorumlamak.
Ayna veya mercek falı (catoptromancy veya crystallomancy): Ayna ve mercekleri kullanarak kehanet.
Eşek falı (cephalomancy): Eşek kafasıyla kehanet.
Cleidomancy: Bir yandan Mezmurlardan birini okurken diğer yandan da bir bakirenin üçüncü parmağının tırnağına bağlı bir ipe asılan bir anahtarın hareketlerini yorumlayan  kehanet.


Kalbur falı (coscinomancy):
Dengelenmiş bir elekle (veya kevgirle) kehanet.
Soğan falı (cromniomancy)
Yüzük falı (dactylomancy): Tırnaklara konan yüzüklerle kehanet.
Defne falı (daphnomancy): Yanarken çıkan çıtırtılarla kehanet.
Çamur falı (geomancy): Yere çamur atarak sonucu yorumlamak.
Bağırsak falı (haruspicy): Boğazlanmış bir hayvanın iç organlarını yorumlamak.
Su falı (hydromancy): Kahve tohumları veya çay yaprakları gibi bazı nesnelerin suda veya sudan çıkarıldıklarında neler yaptığına bakarak kehanet. Yağmur suyuyla yapılanına hydatoscopy, kaynak suyuyla yapılanına pegomancy denir.
Kandil falı (lampadomancy): Kandilden yükselen alevlerin hareketini yorumlamak.
Buhur falı (libanomancy): Buhur dumanını yorumlamak.
Taş falı (lithomancy): Kıymetli taşlar kullanmak.
Lecanomancy: Suya kıymetli taşlar atarak çıkan sesi yorumlamak.
İnci falı (margaritomancy): Birinin adı anılırken kaptaki inci zıplarsa o kişi hırsızdır!
Alın çizgileri falı (metoscopy): El falı oluyor ya, bu niye olmasın?
Erimiş kurşun falı (molybdomancy): Erimiş kurşunu suya döküp çıkan sesi yorumlamak. Bu işlem aynı zamanda nazar değmiş insanı tedavi eder ve ona kimin nazarının değdiğini bildirir.
Necromancy: Ölülerin ruhlarıyla konuşarak gelecek tahmin edilir.
Şarap falı (oinomancy)
Onychomancy: Tırnaklardan yansıyan güneş ışınları yorumlanır.
Kuş falı (ornithomancy veya orniscopy): Kuşların uçuşları veya ötüşleri yorumlanır.


Yumurta falı (ovomancy)
Ateş falı (pyromancy veya pyroscopy)

Asa falı (rhabdomancy): Kutsal bir asa veya sihirbaz değneği kullanılır.
Sideromancy: Kızılkor demir üzerine atılan samanlar yorumlanır.


Alıntıdır…

Yorumunuzu bırakın