Fiilden fiil yapma ekleri

Bir fiil köküne veya gövdesine eklenerek yeni bir fiil gövdesi oluşturan eklerdir:

Olumsuzluk Çatısı

  • -mA- : yazma-, sevme-, görme-

Ettirgenlik Çatısı

  • -Ir- : içir-, kaçır-, batır-, yatır-

-Ar- : çıkar-, gider-, kopar-, yakar-

-Dar- : dönder- (ağızlarda) , aktar-

-Dır- : bildir-, kestir-, koştur-, saptır-

-t- : azıt-, akıt-, taşıt-, sapıt-, üşüt-

-z- (+-ir-): emzir- (< em-i-z-ir-), damız- (ağızlarda)

Edilgenlik Çatısı

  • -l- : açıl-, kapıl-, kesil-, görül-, bildiril-

-n- : boyan-, taran-, süslen-, açıklan-

-k- : ayık-, görük- (ağızlarda)

Dönüşlülük Çatısı

  • -n- : yıkan-, taran-, alın-, süslen-, salın-, bakın-

İşteşlik Çatısı

  • -ş- : atış-, buluş-, dövüş-, görüş-,

Sıklık Çatısı

  • -AlA- : eşele-, gezele-, itele-, ovala-, silkele-, ufala-

-lA- : atla-

-IştIr- : karıştır-, koşuştur-, ovuştur-, serpiştir-

-klA- : savsakla-, sayıkla-, sürükle-, tartakla-

-ArlA- : toparla-, yuvarla-

-mAlA-: sarmala-, tırmala-

-IşlA- : dürtüşle-, itişle- (ağızlarda), kakışla-

Kuvvetlendirme Çatısı

  • -A- : tara-, tıka-

-I- : kazı-, sancı-, sürü-

-k- : burk-, kırk-

Durdur-ma (olumsuz fiil yapar) , gezin-me , öğren-me , duru-l , böl-ü-ş , doğ-u-r , dire-t , bulun-dur , kov-ala , silk-ele….vb


NOT : Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz..

Ekler ( Ek nedir , bir kelimenin kökünü bulma , Eklerin çeşitleri nelerdir ) sorularının cevabını bulabilirsiniz..

Yapım ekleri (Yapım ekleri nelerdir , yapım ekleri nasıl kullanılır , Yapım eki olup olmadığı nasıl anlaşılır ,Yapım eklerinin çeşitleri nelerdir) ,

Sorularının yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

Çekim ekleri ( Çekim ekleri nelerdir , nasıl kullanılır , çeşitleri türleri nelerdir , Çekim eki olup olmadığını nasıl anlarım ) Sorularının cevapları

bulabilirsiniz.

Yorumunuzu bırakın