Fiilden isim yapma ekleri

Bir fiil köküne veya gövdesine eklenerek ondan bir isim gövdesi oluşturan eklerdir:

-Av : görev, ödev, sınav, işlev

-Iş : bakış, geçiş, atış, bitiş

-Ik : bölük, açık, yanık, atık

-ntI : görüntü, akıntı, döküntü

-A : sapa, öte, erte(le-)

-Aç : tıkaç, sayaç, kaldıraç

-AĞAn: olağan, gezegen, durağan

-ACAk: gelecek, yakacak, giyecek

-Ak : uçak, binek, sapak, dönek

-AlAk : yatalak, asalak, çökelek

-AlgA : çizelge, bitelge, konalga

-Am : tutam, dönem, kuram

-AmAK: tutamak, basamak

-An : düzen, bakan, kapan

-AnAk : görenek, olanak, değ(e)nek

-ArI : uçarı, göçeri

-AsI : olası, veresi (ye)

-Ay : olay, yapay, düşey

Ara-mak (hareket ismi yapar),düşün-mek , oku-ma (iş ismi yapar), geç-me , söyle-y-iş , anla-y-ış , geç-i-m , doğ-u-m , yan-ı-k , ele-k , okun-ak , ek-i-n , at-kı , çal-gı , yetiş-kin , yapış-kan , dal-gıç , süz-geç , besle-y-ici, , kıskan-ç , salla-n-tı  ….vb

Anlaşılacağı gibi Türkçe’de fiilden isim türetme eki olduka çoktur.


NOT : Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz..

Ekler ( Ek nedir , bir kelimenin kökünü bulma , Eklerin çeşitleri nelerdir ) sorularının cevabını bulabilirsiniz..

Yapım ekleri (Yapım ekleri nelerdir , yapım ekleri nasıl kullanılır , Yapım eki olup olmadığı nasıl anlaşılır ,Yapım eklerinin çeşitleri nelerdir) ,

Sorularının yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

Çekim ekleri ( Çekim ekleri nelerdir , nasıl kullanılır , çeşitleri türleri nelerdir , Çekim eki olup olmadığını nasıl anlarım ) Sorularının cevapları

bulabilirsiniz.

Yorumunuzu bırakın