Fiillerde çatı

Fiiller iş,hareket,oluş,durum bildiren sözcüklerdir.Çekimli bir fiilde,iş,hareket,oluş ve du-
rumun hangi varlık tarafından gerçekleştirildiği ya açıkça bellidir ya da bu varlık belirtilme-
miştir,bilinmemektedir.     “Ali tahtayı sildi.” Cümlesinde,fiilin bildirdiği ‘silme’ işini yapan varlık (özne) Ali’dir.Öyleyse bu cümlede özne yapıcıdır,bellidir.     Cümlede yüklem görevini üstlenen fiilin özne ile kurduğu bu ilişkiye özne-yüklem ilişkisi denir.     Fiiller varlığın yaptığı işin başka bir varlığı etkileyip etkilemediğine göre de ayrılırlar:“ Ali camı kırdı.” Cümlesinde özne olan varlık,kırma işlemini bir varlık üzerinde gerçekleştirmiş,bu varlık işten etkilenmiştir.     Cümlede yüklem görevini üstlenen fiilin,özne dışındaki etkilenen varlık ile kurduğu ilişkiye nesne-yüklem ilişkisi denir.
Fiillerin öznelerine ve nesnelerine göre gösterdikleri özellikler,fiil çatılarını oluşturur.
Fiiller çatı yönünden iki grupta incelenir:

ÖZNELERİNE GÖRE FİİLER

NESNELERİNE GÖRE FİİLLER

Yorumunuzu bırakın