Gerçek Anlam

Bir dili konuşan kimseler tarafından, bir sözcüğün bilinen en yaygın anlamıdır. Bu yüzden gerçek anlama temel anlam da denir. Sözcüğün sözlükteki ilk anlamıdır. Bir sözcüğü duyduğumuzda o sözcüğün zihnimizde şekillenen ilk anlamı gerçek anlamdır.
Aşağıda baba sözcüğünün sözlükteki farklı anlamları verilmiştir. Bunların içinde 1 numara ile açıklanan, sözcüğün gerçek anlamıdır.

baba: 1. Çocuğu olan erkek. 2. Yaşlı adam. 3. Bir topluluğun başında onlara liderlik eden kimse. 4. Tekke büyüğü. 5. Hayırsever. 6. Aile reisi 7. Gemilerin bağlanması için iskelelerde bulunan tahta veya demir kazık.

Yukarıdaki örnekte de görüleceği gibi gerçek anlam, bir sözcüğün akla gelen ilk anlamı yani sözlükteki ilk anlamdır. Şimdi bazı cümleler üzerinde gerçek anlamı inceleyelim.

İçindekiler ağır gelince poşet yırtıldı.
Yüzü soğuktan kıpkırmızı olmuştu.
Gazeteyi keserek ondan şapka yaptı.
Bu yaz pek çok orman dikkatsizlikten yandı.
Düşmemek için babasının elinden tuttu.
Stadın aydınlanması için çok para harcandı.
Cüzdanını ararken kaybettiği kitabını bulmuş.

Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanılmışlardır. Şimdi de örnek sorular üzerinde gerçek anlamı anlamaya çalışalım.

Örnek 1 (1997-ÖSS)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çocuk” kelimesi ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Çocuklardan yaşlarına göre güç işler istenmemelidir.
B) Çocukların gelişmesi için çok iyi beslenmeleri gerekir.
C) Yeni yürümeye başlayan çocuklar sık sık düşerler.
D) Bu çocukların evlenip yuva kurmalarına biz yardımcı olduk.
E) Çocuklar gizlilik kavramını zamanla öğrenirler.

Çözüm:

A, B, C ve E seçeneklerinde “çocuk” sözcüğü “Henüz yetişkinlik çağına ulaşmamış” anlamında yani gerçek anlamıyla kullanılmıştır. D’de ise sözü edilen çocukların “evlenmesi” söz konusu olduğuna göre bunlar yetişkin insanlardır. Bu yüzden anlam bakımından diğerlerinden farklılık gösterir.

Cevap: D

Örnek 2:

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmamıştır?

A) Plajın bu bölümünde suyun çok derin olduğu söylenmemişti.
B) Akşam, balık tutamadan eve boş bir kovayla döndü.
C) Anlaşmaya kapalı bir tavır sergiledi.
D) Üzerine ince kumaştan bir gömlek vardı.
E) Sel gelince sular hep bulanık aktı.

Çözüm:

A, B, D ve E seçeneklerinde altı çizili sözcükler sözlük yani gerçek anlamlarıyla kullanılmışken C seçeneğinde geçen “kapalı” sözcüğü “uzlaşmaz” anlamıyla kullanıldığından gerçek anlamının dışına çıkmıştır.

Cevap: C

Yorumunuzu bırakın