Gerçek Özne

Yüklemi etken, dönüşlü ve işteş çatılı ey­lemlerle kurulu cümlelerde, eylemi yapan varlık; yüklemi ad ve ad soylu sözcüklerle kurulu cümlelerde olan görevindeki var­lık, cümlede gerçek özne görevindedir.

Örnekler:

Selma, pazara gitti.

Ö                    Y

Olcay’ın dersleri iyidir.

Ö                   Y

Bu, Orhan’ın arabasıdır.

Ö                   Y
Yorumunuzu bırakın