Gösterme Zamirleri

Gösterme Zamirleri

Varlıkları, genellikle adlarını söylemeden, göstererek belirten kelimelerdir. Dilimizde “bu, şu, o ” ve çokluklarıyla “bunlar, şunlar, onlar” kelimeleri gösterme zamirlerini oluştururlar. Diğer zamirler gibi ad durum ekleri alırlar. Bu zamirlerde kaynaştırma harfi (zamir n’si) kullanılır: bu-n -dan, şu-n -u, o-n -da. Bu zamirleri gösterme sıfatlarıyla karıştırmamak gerekir. Aralarındaki tek fark sıfatın bir ada bağlı olmasıdır.

Öteki, beriki kelimeleriyle böyle ve öyle kelimelerinin iyelikli hali olan böylesi ve öylesi kelimeleri de gösterme zamiri olarak kullanılır.

ÖR: Bu ev satılık değilmiş.( sıfat)

Damdaki kiremitler kırılmış. Bu, evin aleyhine bir durumdur. (zamir)

Böylelerine güvenip de sokağa çıkılır mı hiç ?

Bu işe ben başladım. Ötekini de sen bitir.

Zamirler (Adıllar) konusu için tıklayınız.

Kişi Zamirleri konusu için tıklayınız.

Dönüşlülük Zamiri konusu için tıklayınız.

Gösterme Zamirleri konusu için tıklayınız.

Belgisiz Zamirler konusu için tıklayınız.

Soru Zamirleri konusu için tıklayınız.

Ek Biçiminde Zamirler konusu için tıklayınız.

Yapılarına Göre Zamirler konusu için tıklayınız.

Yorumunuzu bırakın