Guillaume Apollinaire-Kimdir-Hayatı-BiyografisiAsıl adı WİLHELM APOLLINARIS DE KOSTROWITZKY (d. 26 Ağustos 1880, Roma? – ö. 9 Kasım 1918, Paris), Fransız şair. Kısa yaşamına karşın 20. yüzyılın başında Fransız edebiyat ve sanat çevrelerinde gelişen tüm öncü akımların içinde yer almış, şiir sanatının önünde yeni yollar açılmasına katkıda bulunmuştur.Polonyalı bir göçmenle bir İtalyan subayının oğlu olan Apollinaire, ailesinin kimliğini gizli tuttu. Yirmi yaşında, pek karışanı kalmayınca Paris’e giderek orada bohem bir yaşam sürmeye başladı. 1901’de Almanya’da geçirdiği birkaç aydan derin biçimde etkilenerek şiire yöneldi. Ren Bölgesinin büyüsüne kapılan genç şair, buraların ormanlarının ve efsanelerinin güzelliğim sonraki yıllarda şiirlerinde yeniden yakalamaya çalışacaktı. Gene burada Annie Playden adlı genç bir İngiliz kadına âşık oldu. Londra’ ya kadar onun peşinden gittiyse de karşılık göremedi. Aşkta uğradığı bu düş kırıklığı, “Chanson du mal-aime” (“Bir Aşk Kırgınının Şarkısı”, 1965) adlı ünlü şiirine esin kaynağı oldu.Paris’e dönüşünden sonra bir yandan yazar olarak ün kazanırken, bir yandan da edebiyat çevrelerinin devam ettiği kahvelerde görülmeye başladı. Ayrıca Maurice de Vla- minck, Andre Derain, Raoul Dufy ve Pablo Picasso gibi sonradan ünlenecek genç ressamlarla dostluk kurdu; çağdaşlarına Henri Rousseau’nun resimlerini ve Afrika heykelciliğini tanıttı. Picasso ile birlikte, resmin yanı sıra edebiyatta da kübist estetiğin ilkelerini oluşturma çabasına girişti. Les Peintres cubistes (Kübist Ressamlar) adlı yapıtı 1913’te yayımlandı. Aynı yıl Altın Kesit grubunun kurulmasına önayak oldu. Bu ilkeler doğrultusunda oluşturulan Or- fizm akımının adını da o koydu. Geleceksilerle yakın ilişki içindeydi; bildirgelerini hazırlamada yardımcı oldu.ilk şiir kitabı L’Enchanteur pourrissant (1909; Kokuşmuş Büyücü), büyücü Merlin ile peri Viviane arasında geçen, şiirsel düzyazı biçiminde yazılmış olağandışı bir diyalogdur. Bunu izleyen yıl, kimi mizah dolu, kimi alabildiğine fantastik, hepsi de son derece canlı öykülerini L’ Heresiarque et Cie (1910; Dinsiz ve Şürekâsı) adıyla yayımladı. Ardından, belirgin ve abartılı bir üslupla dörtlükler halinde yazdığı Le besti- aire (1911; Hayvan Öyküleri) geldi. Ama Apollinaire’in şiir alanındaki başyapıtı Al- cools’dür (1913). Bu yapıtta, bazen dize sayısı değişmeyen kıtalarla ve on iki heceli dizelerden oluşan aleksandren ölçüsüyle, bazen de kısa ve uyaksız dizelerle, ama hiçbir noktalama işareti kullanmadan tüm deneyimlerini aktardı.1914’te orduya yazıldı; piyade teğmeni olarak katıldığı savaşta 1916’da başından yaralandı. Terhis olup Paris’e döndükten sonra simgesel bir öykü olan Le Poete assassine’yi (1916; Katledilen Şair) yayımladı. Bunu, daha da önemli bir yapıtı olan Calligrammes (1918; Kaligramlar) izledi; bu yeni şiir kitabı savaş imgeleriyle ve yeni bir aşkın sapiantısıyla doluydu. Savaşta aldığı yaralardan zayıf düşen Apollinaire, İspanyol gribinden öldü.Les Mamelles de Tiresias (Teiresias’m Memeleri) adlı oyunu 1917’de, ölümünden bir yıl önce sahnelendi. Apollinaire bu oyunu “gerçeküstücü” olarak nitelendirmişti; terimin ilk kez burada kullanıldığı sanılmaktadır. Apollinaire’in oyunu daha sonra Fran- cis Poulenc tarafından hafif opera türüne uyarlanmış ve ilk kez 1947’de sahnelenmiştir.Apollinaire şiirlerinde cesur ve oldukça aykırı bir teknik denemiştir.

Yorumunuzu bırakın