Güzel Adlandırma

Söylendiğinde insanda ve muhatabında olumsuz izlenimler bırakabilecek bazı durum, olay veya kavramların bu olumsuzluklar giderilerek daha güzel bir şekilde ifade edilmesine güzel adlandırma denir.

“Ünlü sanatçı son yolculuğuna uğurlandı.” cümlesinde “son yolculuk” ifadesiyle ölüm anlatılmak istenmiştir. “Ünlü sanatçı öldü.” demekle yukarıdaki ifade arasındaki fark bize güzel adlandırmanın kullanım amacını açıklamaktadır. Aşağıda dilimizde yaygın olarak kullanılan bazı güzel adlandırmalar verilmiştir:

– Cin- İyi saatte olsunlar, üç harfliler
– Kör- görme engelli
– Sağır- işitme engelli
– Verem- ince hastalık
– Tabut- tahta at
– Kefen- yakasız gömlek
– Kabir- ebedi istirahatgah
– Tuvalet- ayak yolu
– Askerlik- vatan borcu
– Kel- tarama özürlü

Örneklerden de anlaşılacağı üzere güzel adlandırmalar aynı zamanda bir dolaylama özelliği de taşırlar. Aralarındaki fark ise güzel adlandırmaların kullanılış amacıdır.

Yorumunuzu bırakın