Haci Bektâs-i Velî’nin Eserleri

haci_bektas_veli_big1. Kitâbül Fevâid’: Kitâbül Fevâid; böyle güzel, faideli bir takım paragrafların içinde bulunduğu bir eser demek… Bu paragraflara bakıyoruz, bazılarında Hacı Bektaş’tan sonra yasamış insanların bile sözleri var…
2. Fatiha Sûresi Tefsiri:
3. Sathiyye: Sathiyye demek, herkesin anlayamayacağı gizli, esrarlı bir takım sözleri tekerleme halinde söylemek demek… Böyle bir eseri var… Ama o da çok küçük, yâni bir sayfalık bir şey…
4. Hacı Bektâş-i Velî’nin Nasihatleri:
5. Makalât-i Gaybiyye Kelimât-i Ayniye
6. Makalât: Makaleler demek, söylenmiş bazı sözler, fikirler demek… Makalât da, Hacı Bektâş-i Velî’nin çeşitli konulardaki fikirlerini toplayan bir eser… Ama kompilasyon değil, toplama değil; eserin bir bütünlüğü var… Çünkü, bazı bölümlerde diyor ki, ”Şimdi su konuda bunu kısaca söylüyorum, ilerde anlatacağım.” diyor. Demek ki eserin, yazarın kaleminden çıkmış bir bütünlüğü var…
Makalât’in aslı Arapçadır. Kütüphanelerde, Makalât’ın Türkçe tercümesinin iki sekli var: Birisi manzum tercüme… O Denizli’nin Honaz kasabasından gelip, İznik’e yerleşmiş olan Hatiboğlu Muhammed’in nazma çektiği, manzum olarak, şiir olarak yazdığı Haci Bektâs-i Velî Makalâtı… Bir de, düz yazı halinde, mensur olan Makalât-ı Hacı Bektâs-i Velî…

Düz yazı halindeki Makalât’ın nüshaları çoktur, Hacı Bektâs-i Velî diyor ki: Kul, Allah’a 40 makamda erer. Bu kırk makamın onu şeriattadır, onu tarikattadır, onu ma’rifettedir, onu da hakikattedir, diyor ki, ”Bu kırk makamın birisi eksik olsa, iş tamam olmaz. Kırkının da eksiksiz, tam takım mevcut olması lâzım!..” Bunu bastırarak söylüyor Hacı Bektâs-i Velî…
İnsanın çok muhterem bir varlık olduğunu, kalbinin çok önemli olduğunu, kimsenin kırılmaması, üzülmemesi gerektiğini, toprak kadar mütevazi olmak gerektiğini, yetmiş iki millete hor bakmamak gerektiğini güzel ifadelerle anlatıyor.

Yorumunuzu bırakın