Halid Ziya Uşaklıgil-Hayatı-Eserleri

Halitziya_usakli_gil1866 yılında İstanbul’da doğru. İlk öğrenimini Fatih Rüştiye’sinde yaptıktan sonra İzmir’de dedesinin yanına yerleşti. Bir papaz okulunda Fransız’ca öğrendi. İzmir’de çıkan Hizmet gazetesinde makaleler hikayeler ve mensure (şiir şeklindeki kısa yazılar) yazmaya başladı. Arka arkaya Nemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekası gibi romanları ve Mezardan Sesler, mensur şiirler gibi eserleri çıkmaya başladı. Diğer taraftan da Fransızca ve İngilizce’den hikayeler tercüme ediyor, O zamanın modası gereğince ilim sahibi ve alim olmak gerektiğinden; Hamil, Vaz-ı Hamil, Mephaz-ül-kıhıf, Bukalemun-u Kimya, İlm-i Simya gibi risaleler (kısa mektup) yayınlıyordu. Batı edebiyatını doğuya tanıtmak için Garptan Şark’a, Seyyale-i Edebiye adıyla büyük bir eser yazmaya teşebbüs etmiş ancak önsözünü yazabilmişti.

Halid Ziya asıl şöhretini İstanbul’da buldu. Eski tekel idaresi olan rejide çalışmaya başladıktan sonra Recaizade Ekrem Bey, kendisini Servet-i Fünun’a girmeye teşvik etmiş ve Mai ve Siyah romanını tefrika ile gaslede yazdı. Bu eser kendisinin büyük üstatlar arasına girmesini sağladı  Ayrıca küçük hikayelerde yazıyor, bunlarda onun şöhretini arttırıyordu. En büyük eseri olan Aşk-ı Memnu tefrikasından sonra Kırık Hayatlar adlı romanı da tefrika edilirken Servet-i Fünun susturulduğundan bu roman yarım kaldı. Daha sonra Meşrutiyet’in ilan ile  kitap halinde basıldı.

1908 meşrutiyetin ilanıyla Halid Ziya bir yazı makinesi haline gelmişti. Sabah gazetesinde edebi ve siyasi yazarlık yapıyor Nesl-i Ahir adında bir romanıda günlük olarak yayınlıyordu. Tanin gazetesine her hafta küçük hikayeler yazıyor bunların haricinde de birçok mecmualara da makaleler yazmaktan geri kalmıyordu.

Bu hızlı çalışma 31 Mart Vak’asına kadar devam etti. Sultan Reşat tahta çıkınca Halid Ziya’yı mabeyin başkatibi yaptı. Artık edebiyata ve yazı hayatına veda etmişti. Uzun süren ayrılıktan sonra yeni bir heyecanla eserler vermeye başladı. Hayatının kırk yılına ait hatıraları Kırk Yıl isimli eserini ciltlerle neşretti. Onu Beklerken ve İhtiyar Dost adlı kitaplarını da yayımladı.

ESERLERİ
Mensureler(Şiir şeklindeki kısa yazı)
1. Mezardan Sesler -1899
2- Mensur Şiirler – 1899

ROMANLARI
1-Nemide -1899
2- Bir Ölünün Defteri -1899
3- Ferdi ve Şürekası -1894
4- Mai ve Siyah – 1897
5- Aşk-ı Memnu – 1900
6- Kırık Hayatlar – 1923

Küçük Hikayeleri
Bir İzdivac-ın Tarih-i Muaşakası -1899
Bu Muydu? -1899
Bir Muhtıranın Son Yaprakları – 1899
Bir yazın tarihi? -1900
Solgun Demet- 1901
Bir şiiri Hayal – 1902
Bir Hikaye-i Sevde – 1920
Sepetde Bulunmuş – 1921
Hepsinden Acı -1924
Onu Beklerken – 1935
İhtiyar Dost – 1937

Yorumunuzu bırakın