Halide Edip Adıvar- Hayatı -Eserleri

halide_adip_adivarBursa’da Tekel Bakanlarından Edip Bey’in kızıdır.
1883’de doğdu. Öğrenimini Üsküdar Amerikan Kız Kolejinde Yaptı. Bu itibarla İngilizce’si  Türkçe’sinden daha kuvvetliydi. Türkçe’sini ilerletmesi için babası özel öğretmenler tuttu. Filozof Tevfik Rıza’da Halide Edip’in Özel öğretmenlerindendir.

Halide Hanım önce meşhur matematikçilerimizden Salih Zeki Bey ile evlenmiş, ve meşrutiyetten sonra birkaç sene eserlerini, kocasının ismine izafeten Halide Salih imzasıyla yayınlamıştır. Daha sonra Doktor Adnan Bey ile evlenmesine rağmen yazılarında babasının ismini muhafaza etmiştir.

Milli mücadele devrinde Anadolu’ya geçti. Kocası Adnan Bey büyük millet meclisi 2. başkanı idi. Halide Edip’te onbaşılık rütbesi ile fiilen orduda bulunmuştur. Ateşten gömlek’i Sakarya Ordusuna ithaf etmesi ve Yakup Kadri’ye hitaben yazdığı Mukaddime’de kendi silah arkadaşlarından bahsetmesi bu sebepledir.

O’nun üslubundaki cümle bilgilerinin az olması öğrenim hayatındaki İngilizce’sinin Türkçe’sine göre ağır basmasından ileri gelir. O’nun Eller, Ervah-ı Makamat gibi mensureleri, Aşk Efsaneleri, ve Denizin Hatıraları gibi intaklı yazıları, bütün eserlerinde teferruattan ziyade kül halinde kıymete ehemmiyet verişi gibi Anglo-Sagson Edebiyatına has, hasletleri de Amerikan Koleji’nde tahsil etmesinden doğuyor. Sonra Yeni Turan, Ateşten Gömlek, Vurun Hakpeye gibi ya Türkçülük cereyanına yada Milli Mücadele Zaferlerine veya İşgal facialarına dair eserleri de onun yalnız şahsi değil, umumi bir vicdana sahip oluşundan ileri geliyor.

Kalp Ağrısı, Zino’nun Oğlu gibi romanlarında Zeynep’in ve Çakır Ayşe gibi küçük hikayelerinde Anadolu’dan renkler aksettirmedeki başarısı O’nun uzun zaman Anadolu’dan gezmiş olmasındandır.
Romanları
·    Heyula (1908)
·    Raik’in Annesi (1909)
·    Seviye Talip (1910)
·    Handan (1912)
·    Yeni Turan (1912)
·    Son Eseri (1913)
·    Mev’ud Hüküm (1918)
·    Ateşten Gömlek (1923)
·    Vurun Kahpeye (1923)
·    Kalp Ağrısı (1924)
·    Zeyno’nun oğlu (1928)
·    Sinekli Bakkal (1936)
·    Yolpalas Cinayeti (1937)
·    Tatarcık (1939)
·    Sonsuz Panayır (1946)
·    Döner Ayna (1954)
·    Akile Hanım Sokağı (1958)
·    Kerim Ustanın Oğlu (1958)
·    Sevda Sokağı Komedyası (1959)
·    Çaresaz (1961)
·    Hayat Parçaları (1963)
Hikayeleri
·    İzmir’den Bursa’ya (Yakup Kadri, Falih Rıfkı ve Mehmet Asım Us ile birlikte, 1922)
·    Harap Mabetler (1911)
·    Dağa Çıkan Kurt (1922)
·    Kubbede Kalan Hoş Seda (1974)
Hâtırât
·    Türk’ün Ateşle İmtihanı (1962)
·    Mor Salkımlı Ev (1963)
Tiyatro
·    Kenan Çobanları (1916)
·    Maske ve Ruh (1945)

Yorumunuzu bırakın