Hamlet (William Shakespeare)tiyatro Oyunu Özeti

Eserin Adı: Hamlet

Eserin yazarı: William Shakespeare

Tiyatro Eserinin Özeti:

Kendisi Danimarka Kralı olan babası, iyi bir eğitim alması ve felsefe öğrenmesi için Hamlet’i Almaya’ya gönderir. Hamlet, günün birinde babasının öldüğü haberini alır ve bunun üzerine derhal Danimarka’ya geri döner. Hayatta iken, babası Hamlet’e karşı büyük bir sevgi beslemektedir ve aynı sevgiyi Hamlet de babasına karşı duymaktadır. Bu nedenle babasının ölümü Hamlet’i oldukça sarsar ve kendisini düşüncelere iter. Hamlet’in babasının ölümünün ardından henüz iki ay gibi oldukça kısa bir süre geçmesine rağmen, Hamlet’in annesi Gertrude, Hamlet’in amcası Cladius ile evlenir. Bu nedenle, Hamlet aslında yeni kral olması gerekirken, amcası kral olur. Hamlet’in arkadaşları olan Horatio ve Marcellius, babasının hayaletinin kalenin burçları etrafında gezmekte olduğu bilgisini verirler Hamlet’e. Bunun üzerine Hamlet, bir gece kalenin burçlarına çıkar ve babasının hayaleti ile karşılaşır gerçekten ve onunla konuşur. Hamlet, babasının hayaletinden, kendisine anlatıldığı şekilde gerçekte bir yılan sokması neticesinde ölmediğini, annesi ile amcasının ortak girişimleri ile öldürülmüş olduğunu öğrenir. Bu durum üzerine Hamlet, bu işbirliğinden intikam alma kararı verir ve işin aslını tam olarak anlayabilmek adına kendisini bir deli görünümüne sokarak, saraydaki bir tiyatro topluluğunda babasının öldürülmesine oldukça benzer hikayeye sahip bir tiyatro temsili gerçekleştirmeye karar verir. Kral olan amcasının, bu temsili izlediği sıradaki tavırlarını ve duygularını takip eder. Fakat kral, oyunu sonuna dek izlemeyi istemez ve Hamlet bu durum karşısından şüphelerinden arınmaya başlayarak, babasının hayaletinin anlattıklarının doğru olduğunu anlar ve annesi ile amcasına karşı cephe alır. Neticede ise, Hamlet’i İngiltere’ye göndererek işin içinden sıyrılmak ister annesi ile kral amcası. Orada, Hamlet’in öldürülmesini planlamaktadırlar. Ne var ki, Hamlet bu durumu anlar ve tekrar Danimarka’ya geri döner. Olaylar cereyan ederken, Hamlet’in nişanlısı ve nazir Polonius’un kızı Ophelia ise babasının ölümünün ardından aklını yitirmiş ve bir derede boğularak ölmüştür. Ophelia’nin kardeşi Laertes, kız kardeşinin ve babasının intikamını almak amacı ile Hamlet’e karşı kışkırtılır. Kral ile Laertes beraberce, Hamlet’in içinde olacağı bir kılıç düellosu düzenlerler.  Fakat plan onların beklentilerindeki gibi gitmez ve ucunda zehir bulunan kılıç, Hamlet’le birlikte Laertes’i da yaralar. Hiç bir şey hakkında bilgisi olmayan Kraliçe de, daha önceden hazırlanmış olan zehirli içkilerden birisini içer. Hamlet, içinde zehir bulunan diğer içkiyi de Krala zorla içirir. Neticede herkes ölür. Fortinbras ile Horatius bir araya gelerek, vaziyetin halka ilan edilmesi konusunda fikir birliğine varırlar.

Yorumunuzu bırakın