Hector Munro Chadwick Kimdir-Hayatı-Biyografisi-Eserleri(d. 22 Ekim 1870, Thornhill Lees, Yorkshire – ö. 2 Ocak 1947, Cambridge, İngiltere)

İngiliz tarihçi, dil ve edebiyat uzmanı. Eski İngiliz dili ve edebiyatı incelemelerine bütünsel bir yaklaşım kazandırılmasında önemli katkısı olan Chadwick, 1912-41 arasında Cambridge Üniversitesi’nde Anglosakson araştırmaları profesörü olarak görev yapmıştır.Yorkshire’da Anglikan bir papazın oğlu olarak doğdu. Wakefield Grammar School’ dan (orta dereceli üniversite hazırlık okulu) sonra Cambridge Üniversitesi’ndeki Clare College’da (1889-93) okudu. 1893’te aynı okulda öğretim üyeliğine başladı.Çalışmalarına klasik dil ve edebiyat alanında başlayan Chadwick, çok geçmeden erken ortaçağ Britanya tarih ve edebiyatına yöneldi. Önce Germen, daha sonra Kelt tarih ve edebiyatını inceledi. Studies in Anglo-Saxon Institutions X1905; Anglosakson Kurumlan Üzerine İncelemeler), The Origin of the English Nation (1907; İngiliz Ulusunun Kökeni), The Heroic Age (1912; Kahramanlık Çağı) ve karısı Nora ile birlikte yazdığı üç ciltlik The Growth of Literatüre (1932-40; Edebiyatın Yükselişi) en önemli yapıtlandır. İlk iki kitap, Anglosak- sonların eski tarihine ışık tutma açısından değer taşır. Üçüncü kitapta ise Chadwick bir karşılaştırmalı edebiyat yöntemi geliştirir; Yunan ve Germen kahramanlık şiirlerini karşılaştırarak “kahramanlık çağı”nı, eski destanlann yansıttığı uygarlığın gelişimindeki bir evre olarak değerlendirir. The Growth of Literatüre adlı kitabında ise, bu yöntemi bütün eski edebiyat türlerine uygular. Böylece Yunan, Germen, Kelt, Slav, Sanskrit, Eskimo, Polinezya edebiyatlarında ve birçok başka edebiyatta rastlanan pek çok türün köken ve gelişimini aydınlatır.

Chadwick her zaman uygarlıklan bir bütün olarak ele almıştır. Ona göre, erken ortaçağda Britanya, yalnızca tarih ve kurumlar değil, aynı zamanda orada yaşayan bütün halklara ait edebiyat, arkeoloji, sanat, dil, yer adları gibi birçok öğenin toplamı demekti. Chadwick ayrıca, Cambridge’deki Arkeoloji ve Antropoloji Okulu’nun B Bölümü’nün de kurucusudur.

Yorumunuzu bırakın