Hermann Broch-Kimdir-Hayatı-Biyografisi( 1 Kasım 1886, Viyana – 30 Mayıs 1951, New Haven, Connecticut, ABD),

“çok boyutlu” romanlarıyla uluslararası ün kazanmış Alman yazar. Yeni edebiyat tekniklerini ustaca kullandığı romanlarında, insan deneyimini biyolojiden metafiziğe kadar bütün boyutlarıyla yansıtmıştır.Broch, 29 yaşında ailesine ait tekstil fabrikasını satarak aile mesleğini terk etti. Viyana Üniversitesinde fizik, matematik ve felsefe okudu. Bir üçleme olan ilk önemli yapıtı Die Schlafwandler’de (1931-32; Uyurgezerler), Avrupa toplumunun 1888-1913 arasındaki çöküşünü ele alarak, gerçekçi tavrın romantik ve anarşist tavırlara karşı kazandığı zaferi anlattı. Tarihsel sürece paralel bir çizgide gelişen roman, 19. yüzyıl gerçekçiliğinin incelikli parodisinden dışavurumculuğa yönelerek, şiir, tiyatro, öykü ve deneme gibi farklı biçimleri bir araya getiriyordu.1934-36 arasında Broch Der Versucher (1953; Baştan Çıkaran) adlı yapıtı üzerinde çalıştı. Bu romanda kitle isterisi kuramım, Hitler yanlısı bir yabancının bir dağ köyü halkına hükmetmesi çerçevesinde ele alıyordu. 1935’te beş ay bir Nazi hapisanesinde kaldı. Aralarında James Joyce’un da bulunduğu sanatçı arkadaşlarının uluslararası düzeydeki çabalarıyla serbest bırakıldı. 1940’ta Avrupa’dan daha az tanındığı ABD’ye göç etti.Broch geç dönem yapıtlarından biri olan Der Toa des Virgilde (1945; Vergilius’un Ölümü) Vergilius’un ölümünden önceki son 18 saatini anlattı. Ona göre bu süre, kendi çağıyla benzerlikler bulduğu bir geçiş dönemini yansıtıyordu. Broch daha sonra edebiyat alanından uzaklaşarak, kendini siyasal kuramcılığa ve Avrupalı mültecilere yardım etmeye adadı.Öbür yapıtları arasında Die unbekannte Grösse (1933; Bilinmeyen Değer, 1988) ve Die Schuldlosen (1950; Masumlar) adlı kitaplarıyla sayısız deneme, mektup ve incelemeleri yer alır.

Yorumunuzu bırakın