Houston Stewart Chamberlain Kimdir-Hayatı-Biyografisi-Eserleri(d. 9 Eylül 1855, Southsea, Hampshire, İngiltere- ö. 9 Ocak 1927, Bayreuth, Almanya)

İngiliz asıllı, Alman dostu siyaset felsefecisi. Avrupa kültüründeki “Âri” unsurun ırksal ve kültürel üstünlüğünü savunarak, pangermenizmi ve Alman milliyetçiliğini, özellikle Nasyonal Sosyalist hareketi etkilemiştir.

Versailles, Cenevre ve Viyana’da öğrenim gördü. Richard Wagner’in hayranlarından olan Chamberlain ilk kitabı Notes sur Lohengrin’i (Lohengrin Üzerine Notlar) 1892’de yayımladı. Bunu, Wagner oyunları-nın bir çözümlemesi (1892) ve bestecinin yaşamöyküsü (1895) izledi. Bu kitaplarda Chamberlain, Wagner’in yapıtlarında Toton kahramanlığını yansıtan öğeleri vurguladı. 1899’da yayımladığı iki ciltlik Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts (Ondokuzuncu Yüzyılın Temelleri) Avrupa kültürünün geniş, ama taraflı bir çözümlemesiydi. Bu kitapta, Avrupa’nın yücelik ve yaratıcılığının Batılı Âri halklardan kaynaklandığını, Yahudi etkisinin ise temelde olumsuz olduğunu öne sürdü. Chamberlain, bu kuramı oluştururken, “Kuzeyli” ırkın üstünlüğünü kanıtlamayı ilk kez deneyen Gobineau kontu Joseph Arthur’un yazılarından geniş ölçüde yararlanmıştı.Chamberlain’in sonraki yapıtları arasında Kant (1905) ve Goethe’yi (1912) konu alan çalışmaları, I. Dünya Savaşı’nda Almanların askeri amaçlarını ve girişimlerini savunan birçok deneme, kendi yaşamöyküsü olan Lebenswege meines Denkens (1919; Düşüncenin İzlediği Yollar) ve Rasse und Persönlichkeit (1925; Irk ve Kişilik) sayılabilir. Chamberlain 1907’de Bayreuth’e yerleşmiş, ikinci evliliğini Wagner’in tek kızı Eva’yla yapmıştır. I. Dünya Savaşı boyunca Almanya’da kalan Chamberlain 1915’te Alman Askeri Haç Nişanı’nı almış, ertesi yıl da Alman uyruğuna geçmiştir

Yorumunuzu bırakın