Hüseyin Cahit Yalçın (1874-1957):

Servet-i Fünûn Edebiyatçılarındandır :

Hikaye, roman, eleştiri yazarıdır. Gazetecilik  ve  öğretmenlik  görevlerinde bulunmuştur. 1908’de Tevfik Fikret ile Tanin Gazetesi’ni çıkarmaya başlamıştır.İstanbuldan mebus  seçilmiş ve Meclisi mebusana girmiştir.İnkilaplara  karşı olduğu  düşüncesi ile  çoruma sürülmüştür ancak daha sonra Kars millet vekilliğinde bulunmuştur.Eski edebiyata karşı yeni edebiyatı, Doğu kültürüne karşı Batı kültürünü savunmuştur. Eserlerini realist bir görüşle iç ve dış gözleme dayanarak yazar. Türk dilinin sadeleşmesindeki rolü büyüktür.

Eserleri: Nadide, Hayatı Muhayyel, Hayal İçinde, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri, Kavgalarım, Tarihi Umumi, Türkçe Sarf ve Nahiv, Niçin Aldatırlarmış, Edebi Hatıralar, Talat Paşa, Seçme Makaleler v.b.
Yorumunuzu bırakın