İdeal Eş seçimi-2-Sevişen beyin kitabından

kadin_erkek_beklentileriKadın ya da erkek, beklentilerimiz aslında aynı

Her iki cinsiyet de uzun dönemli partner ararken çok seçicidir. Her ikisi de seksüel statü için rekabet eder, her ikisi de çekiciliklerini ve zekalarını sergilemek için çaba gösterir ve her ikisi de romantik aşkın sevincini ve kalp kırıklığının çaresizliğini yaşar.

Baştan çıkarma sanatı

Şarkı söyleyen kuşlar uyum yeteneklerini karmaşık, melodili şarkıları tekrar tekrar söyleyerek gösterir. Meyve sinekleri genetik kalitelerini göstermek için birbirlerinin önünde dans eder. İnsanlarda ayırt edici olan, kur yapmanın zihnimizin kapasitesiyle ilgili birçok şeyi açığa çıkarmasıdır. Sanat görsel estetiğimizi, konuşma ise kişilik ve zekamızı sergiler. Beyinlerimizi uyum yeteneğimizin adeta bir reklam aracı gibi kullandığımızda, cömertlik ve yaratıcılık gibi yeni tarz birçok uyum yeteneği de ortaya çıkar.

Bugün kadın için ne yaptın?

Kambur balinalar, enerjilerini , eşleşme mevsimi boyunca her gün sürekli tekrarladıkları her biri yarım saatlik ve yüz desibellik şarkılarla israf eder. Erkek dokumacı kuşlar tüm zamanlarını süslü yuvalar yaparak harcar. Erkek fil fokları her bir eşleşme mevsiminde yağlarının 450 gramlık kısmını diğer erkeklerle kavga ederken kaybeder. Erkek aslanlar dişileri hamile bırakabilmek için her gün 30 kez seks yaparak müthiş miktarda enerji harcar.

Kendini beğendirmenin binbir yolu

İnsan türünün erkekleri zaman ve enerjilerinin önemli bir bölümünü yüksek lisans diplomaları alarak, kitaplar yazarak, spor faaliyetlerinde bulunarak, diğer erkeklerle kavga ederek, resim yaparak, caz müziği ile uğraşarak ve dini tarikatlar kurarak harcar. Bunlar bilinçli seksüel stratejiler olmayabilir, ama “başarı” ve “statü” tutkusunun altında yatan etkenler muhtemelen seksüel seçilim tarafından biçimlendiriliyordu

bastan_cikarma_sanatiBir pazarlama harikası olarak  insanoğlu

Hayvanların zihinleri doğal seçilimin bant sisteminde seri üretilen tekdüze siyah Model T arabaları değildir. Kendi reklamlarını yapar, kendini terfi ettirir, kendi kendini ambalajlar, ürünlerini aşağıdan yukarıya, içeriden dışarıya, doğumdan ölüme kadar kendi tüketicilerinin, yani karşı cinsin taleplerine göre şekillendirir. Modern toplumlarda hayatımızı biçimlendiren iş dünyasının pazarlama yönelimleri hakkında çelişkili duygular hissedebiliriz. Ama bu pazarlama dünyası içinde olup da onun bir parçası değilmişiz gibi yapmak ikiyüzlülükten başka bir şey değildir.

kim demiş kadınlar güçsüz diye?

Olgun erkekler bir şeyler fırlatma açısından daha fazla isabet yetenekleriyle donatılmış olabilirlerdi, ama yiyecek peşindeyken daha büyük topluluklarda gezinen dişiler çok sayıda göz ve el ile karşılıklı dayanışma içinde etkin bir koruma ve uyanıklılık gibi avantajlara sahipti. Bu kadınlar bir düzine kardeşleri, teyzeleri ve kadın arkadaşlarının oluşturduğu topluluklarda bir çekirdek ailedeki erkeğe göre daha fazla güvendeydiler. İnsan türünün dişileri evrim geçirmiş en büyük primatlardan ve Afrika’daki en güçlü otobur ve etoburlardandır. Kendilerinden sadece yüzde 10 daha uzun olan erkek arkadaşlarının yardımlarına muhtaç değillerdi. Dişi atalarımızın bir yırtıcıyla karşılaşmalarını gözünüzde canlandırdığınızda ağlayıp sızlayan, korkudan titreyip sinen bir Marilyn Monroe düşünmeyin. Steffi Graf’ı bir tenis raketi yerine, ateşli bir meşaleyi sağa sola sallarken hayal edin.

Eşini seç, atanın kim olduğunu söyleyeyim

Bedenlerimiz seksüel seçilim baskılarını gösteren çok zengin bir kanıt yığını sunmaktadır, çünkü bedenler görülebilen, ölçülebilen, diğer türlerle çok kolay kıyaslanabilen ve insan kültürü tarafından nispeten daha az biçimlenmiş şeylerdir. Son yıllarda Michel Foucault gibi postmodern teorisyenler tarafından sanki insan bedenlerinin atalarımızın seksüel tercihleriyle değil de, kültürel normlar tarafından biçimlendiği şeklinde şeyler iddia edildi. Bu teorisyenlerin daha sık hayvanat bahçelerine gitmesi gerekiyor. Onların sosyal baskılar yoluyla insan bedeninin “radikal olarak yeniden biçimlendirilmesi” dediği şeyler evrimin gücüyle kıyaslandığında çok küçük ve çok önemsiz kalmaktadır. Evrim bir dinozoru bir albatrosa, dört bacaklı bir memeliyi ispermeçet balinasına ve küçücük, böcek ezerek beslenen bir primatı Julia Roberts ya da Arnold Schwarzenegger’e dönüştürebilmektedir. Seçilim, herhangi bir kozmetik ameliyattan ya da kültürel normdan çok daha büyük bir güce sahiptir.

İyi olan kazansın

Eğer iki erkek doğurganlık döneminde bir dişiyle cinsel ilişkiye girmişse, onların spermleri rekabet halindedir. Sadece bir tanesi, en iyi ihtimalle, bu yumurtayı dölleyebilecektir. Daha hızlı, daha uzun süre yaşayan ve daha çok sperme sahip bir erkeğin diğerlerine göre kendi genlerini çocuklarına geçirme ihtimali daha yüksektir. İnsan türünde erkekler birçok fiziksel ve zihinsel sperm rekabetine yönelik adaptasyonlar gösterir. Bazı çalışmalara göre bir kadın uzun bir yolculuktan döndüğünde eşi cinsel birleşmede normal zamanlardan daha fazla meni üretir. Herhangi bir rakibin gözden uzak olan kadının vajinasında kendine yol bulmuş olan spermini alt etmek istercesine.

sevisenbeyin_kadin_bastan_cikarmaYuvarlak hatların dayanılmaz çekiciliği

Kadınların göğüs ve kalçaları Platoncu güzellik idealleri gibi bazı gelişigüzel yuvarlaklık takıntısı yüzünden evrilmemiştir. Göğüsler ve kalçaların evriminin nedeni bunların sağlık , gençlik, doğurganlık, simetri ve yeterli yağ rezervine sahip olma gibi güvenilir göstergeler olmasıyla alakalıdır. Göğüsler gibi, kalçalar da insan evriminde erkek eş tercihinin önemini göstermektedir.

Yorumunuzu bırakın