İsmin Halleri

İSMİN HALLERİ
İsimlerin hallerini durumlarını bildiren eklerdir. Hal ekleri isimleri isme, çoğu zamanda fiile bağlayan eklerdir.
1.Yalın hal: İsimlerin hiçbir hal eki almadan kullanılan şekillerine yalın hal denir.
Örnek: çocuk, ülke, ev vb.

2.Belirtme hali (ismin -i hali): Fiildeki hareketten etkilenen varlığı bildirir. Eklendiği kelimeyi belirtili nesne yapar.
Örnek: Defteri aldı. Evi gördü. Çocuğu döğdü.
3.Yönelme hali (ismin -e hali): Fiilin nereye yöneldiğini gösterir. Dolaylı tümleç ve zarf tümleci yapar.
Örnek: Eve gidiyorum.
Deftere yazıyorum.
Sabaha İzmir’e varırız.
4.Bulunma hali(-de hali): Bu ek bir yerde bulunma kalma ve zaman bildirir. Bu eki alan isimler cümlede dolaylı tümleç, zarf tümleci ve yüklem olabilirler.
Örnek: Çocuk sokakta kaldı.(Bulunma)
Yine eylülde kurslar başlayacak.(Zaman)
Örnek: Haftada bir maç yaparız.(Z. Tümleci)
*Bu ek yapım eki fonksiyonunda da kullanılabilir.
Örnek: Ali sınıfın gözde öğrencisidir.
Sözde kızlar bir roman ismidir.
5.Ayrılma hali (-den hali): Ayrılma ve uzaklaşma bildirir. Temel fonksiyonu dolaylı tümleç yapmaktır.
Örnekler:
*Çocuk okuldan eve gidiyordu.(D. Tümleç)
*Ali’den çalışkan öğrenci mi var? (Karşılaştırma)
*Yorgunluktan uyuyup kaldı.(Neden sebep)
*Ali okuldan sudan sebeplerle ayrıldı.(Yapım eki)
*Hasta günden güne eriyordu.(İkileme)
*Alişir ve Şirali akşamdan gelmişler.(Zaman)

İsim Tamlamaları konusu için tıklayınız.

Yorumunuzu bırakın