Karşılaştırma Bağlaçları

Karşılaştırma Bağlaçları: ya…ya, (da)de…da(de), hem…hem, ne…ne, ister…ister, gerek…gerek sözcüklerinden oluşur.

ÖR: Ya bu deveyi güdersin, ya bu diyardan gidersin (birini tercih etme)

Uçakla da otobüsle de gidiyebilir bir yerdir.(eşit olma)

Hem konuşuyor hem de yemek yiyordu.(eşit olma)

Ne tuzluda ne tatlıda gözü var (tercih etmeme ve olumsuz olma)

İster evde otur, ister bizimle gel, farketmez.

Gerek yakınları, gerek hastane personeli olsun, yardımlarını esirgemediler

Bağlaçlar konusu için tıklayınız.

Sıralama Bağlaçları konusu için tıklayınız.

Denkleştirme Bağlaçları konusu için tıklayınız.

Karşılaştırma Bağlaçları konusu için tıklayınız.

Cümle Bağlayıcıları konusu için tıklayınız.

Ki Bağlacı konusu için tıklayınız.

Yapılarına Göre Bağlaçlar konusu için tıklayınız.

Yorumunuzu bırakın