Karşılaştırma bildiren cümleler

7. KARŞILAŞTIRMA BİLDİREN CÜMLELER
Karşılaştırma, iki birim, iki nesne, iki kişi arasında yapılan bir kıyaslamadır. Karşılaş-tırmanın gerçekleşmesi bir değer yargısı veya bir ölçünün ortaya konmasına bağlıdır. Karşılaştırma;benzerlik, farklılık, üstünlük gibi değişik durumları ifade etmek amacıyla yapılır. Bunun için benzetme edatları, karşılaştırma edatları kullanılır.
_ Bundan daha tembel birini bulamadın mı?
_ Bu çalışmayla daha iyi bir puan alabilirdin.
_ Sıhhatim düne göre hayli iyi.
_ Tiyatro da sinema kadar etkili bir sanattır.
_ Bu olaya hiçbiriniz benim kadar sevinemezsiniz.

Anlam Yönünden Cümleler için tıklayınız.

Yakın Anlamlı Cümleler için tıklayınız.

Neden-Sonuç İlişkisi bulunan cümleler için tıklayınız.

Amac anlami tasiyan cumleler tıklayınız.

Karsit durumlari veren-cumleler için tıklayınız.

Bir kosula bagli cumleler için tıklayınız.

Yorumunuzu bırakın