Karşıt durumları veren cümleler

5. KARŞIT DURUMLARI VEREN CÜMLELER
Anlamca birbirinin zıttı olan sözcüklerin kullanılmasıyla kurulan cümlelerdir. Bu du-rum, iki cümle arasında da söz konusu olabilir. Önemli olan, karşıt anlamlı sözcüklerin, kullanıldığı bu cümlelerde sözcüklerin kazandığı anlamın iyi belirlenmesidir.
Karşıt durumların birlikte verilmesi, anlatılan durum veya eserin iki yönünün de gösterilmesini sağlar ve anlatımdaki tekdüzeliği giderir.
_ Dostunuzu, bir gün kendisinden nefret edecekmiş gibi sevin; ondan bir gün kendisini sevecekmiş gibi nefret edin.
_ Bugün sevindiğim şeye, yarın üzülebilirim.

UYARI:
Karşıtlık ile olumsuzluk birbirinden farklı kavramlardır. Bu nedenle bir sözcüğün olumsuzu ile olumlusu arasında zıtlık yoktur.
Çünkü zıtlık, farklı iki sözcük arasında olur:
Merdivenden iniyordu.
Merdivenden inmiyordu. (olumsuz)
Merdivenden çıkıyordu. (karşıt)

Anlam Yönünden Cümleler için tıklayınız.

Yakın Anlamlı Cümleler için tıklayınız.

Neden-Sonuç İlişkisi bulunan cümleler için tıklayınız.

Amac anlami tasiyan cumleler tıklayınız.

Bir kosula bagli cumleler için tıklayınız.

Karsilastirma bildiren cumleler için tıklayınız.

Yorumunuzu bırakın