Kaside

Kaside, sözcüğünün anlamı “kastetmek,yönelmek” olan Arapça “kasada” sözcüğü ile ilgilidir ve belli bir amaçla yazılmış manzume demektir. Türk edebiyatında din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla belirli kurallar içinde yazılan uzun şiirlere denir.

Kaside, beyitlerle yazılan bir nazım biçimidir. Uyak düzeni, gazelin uyak düzeni ile aynıdır. Yalnız ondan daha uzundur. Kasidenin ilk beyitine matla, son beyitine makta denir.şairin mahlasının bulunduğu beyte kasidede tac-beyt adı verilir ve kasidenin sonlarına doğru bulunur.

Kaside, en az 31,en çok 99 beyit olur. Beyit sayısı 31’den az olan kasideler de vardır.

Kaside 6 bölümden oluşur.

1- NESİB  ya da TEŞBİB

2-GİRİZ-GAH ya da GİRİZ

3-MEDHİYE

4-TEGAZZÜL

5- FAHRİYE

6-DUA

C- MESNEVİ

D- KIT’A

E- MÜSTEZAT

Yorumunuzu bırakın