Kaygusuz Abdal – 15.Yüzyıl

kaygusuz–    15.yüzyıl tasavvuf şairlerindendir.
–    Asıl adı Alaaddin Gaybi olan şair 2.Murat döneminde yaşamış Yunus Emre’den etkilenmiştir.
–    Çok iyi bir eğitim gördüğü eserlerinden anlaşılan Kaygusuz Abdal, Alevi-Bektaşi halk şiirinin kurucusudur.
–    Şiirlerinde hem hece hem aruz ölçüsünü kullanan şair, nefeslerinin çoğunda gizli, hiciv-mizah motifli tekerlemeler katarak ham sofularla, insanlık kusurlarıyla alay etmiş; Bektaşiliğin ilkelerini nükteli bir dille yaymıştır.
–    On beşin üzerinde eseri bulunan şairin Budalaname adlı eserinde 15.yüzyıl halk nesrinin örnekleri vardır. Diğer eserleri ise Sarayname, Dil-Güsa, Esrar-i Hurüf, Vücud-name, Minber-name… dir.
Yorumunuzu bırakın