KELİME

A-ANLAM BAKIMINDAN KELİMELER
KELİME: İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan, dilin anlamlı ve en küçük parçasına kelime denir. Türkçe’de kelimeler kullanıldıkları yerlere göre anlam kazanırlar.
1.Gerçek anlam: Bir kelimenin akla gelen ilk anlamıdır. Buna sözlük anlamı da denir.
Örnek:Yüz kelimesinin gerçek anlamı,insan yüzüdür.
“Çocuğun yüzü gözü toz içinde kalmıştı.”
Örnek:Yol kelimesinin gerçek anlamı, üzerinden geçilen yer, uzaklıktır.
“Yolda oynayan çocukların nereye gittiğini sordu.”
2.Mecaz anlam: Bir kelimenin gerçek anlamından uzaklaştırılarak benzetmeli olarak kullanılmasıdır.
Örnek:”Adamda yüz yok ki utansın.” Bu cümledeki yüz kelimesi gerçek anlamının dışında yani mecaz anlamda kullanılmıştır.
3.Somut anlam: Duyu organları ile,varlıkları anlaşılan kavramları karşılayan kelimelerdir.
Örnek: kalem, defter, ağaç, masa, kırmızı, soğuk,vb.
4.Soyut anlam: Duyu organları yoluyla varlıkları anlaşılmayan,maddesi olmayan,varlıkları duygu ile bilinen kavramları karşılayan kelimelerdir.
Örnek: sevgi, korku, güzellik, keder, iyilik,vb.
5.Terim anlam: Bir bilim, sanat ve meslek dalıyla ilgili kavramları karşılayan kelimelerdir.
Örnek: “İki bilinmeyenli denklem” bu bir matematik terimidir.
Örnek: “Paralel” bir coğrafya terimidir.
Örnek: “Kelime” bir dilbilgisi terimidir.


Kelimelerde Anlam İlişkileri için Tıklayınız..

Yorumunuzu bırakın