Kesme İşareti

1- Özel isimlere getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. Ali’den, Asya’da, Atatürk’üm, Türk’e, Venüs’ü Ancak kurum ve kuruluş adlarından sonra kesme işareti kullanılmaz.
Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumuna. Ayrıca kişi adlarından sonra kullanılan unvanlara gelen ekler de ayrılmaz. Sevinç Hanıma, Ender Beyden, Ali Efendinin.

2- Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. TBMM’nin ABD’nin

3- Sayılardan sonra getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. Cumhuriyet 1923’de ilan edildi.

4- Bir harf veya ekten sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır. n’nin m olması şekli. Türkçede -daş’la yapılmış kelimeler şunlardır.

5- Metre (m), litre (l), kilometre (km) şeklindeki kısaltmalardan sonra kesme işareti kullanılır. Ankara-İstanbul yolunun 300 km’lik kısminin yapımı bitmişti.

6- Basım sırasında bazı harfler değişik şekilde dizilse bile (italik, çok belirgin siyah) kesme işareti yine de kullanılır. Faruk Nafiz’in Han Duvarları’nı okudunuz mu?

7- Gazete ve dergi başlıklarına ek getirilmişse kesme işareti ile ayrılır. Anayasa’yı, Resmi Gazete’de

8- Özel isimlerden türetilmiş kelimeler (isim, mastar şeklinde fiil ve sıfatlarda) kesme işareti kullanılmaz. Türklük, Türkleşmek, Türkçülük, İstanbullu, Ankaralı, Araplaşmak, Romalı, Londralı, Parisli, Türkçenin, Hristiyanlığın. Aydınlıdan.

9- Yabancı özel adların sonundaki çokluk ve yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılır.
Bordo’lu

10-Özel isim satır sonunda bitmiş, aldığı eki yazacak yer kalmamışsa o zaman kesme işareti özel ismin sonundaki yerine konur, ismin sonuna gelen ek diğer satırın basına yazılır, ancak birleştirme işareti özel ismin bulunduğu satırın sonuna konmaz. Kesme işaretinin konması yeterlidir. (Dün İstanbul’ dan geldi.)

Ayrıca ;  Apostrof  olarakta   geçmektedir.

11 -Hece ve aruz veznine denk düşürmek için bazi kelimelerdeki kaldırılan seslerin yerine kullanilir. N’oldu gibi.

12 -Arapça kökenli kelimelerde “ayın” ile “hamze” yerine geçen ses Türkçe’de apostrof ile belirtilir. Nes’e, San’at gibi. Bugünkü  yazımda pek fazla kullanılmamaktadır.

Tüm noktalama   işaretleri  için tıklayınız…

Yorumunuzu bırakın