Kiralık Konak – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

kiralik-konak
Kitabın Adı:KİRALIK KONAK
Kitabın Yazarı: Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU
Kitabın Yazılma Yılı:1921
Kitabın Yayınevi: İletişim Yayınları
Kitabın Basım Yılı: 2000
Sayfa Sayısı:232
Kitabın Konusu: Kiralık Konak Romanında Osmanlı Devleti’nin çöküşü bir konağın çöküşü üzerinden anlatılır.

Kitabın Özeti:
Naim Efendi çok zengin, zengin olduğu kadarda hesaplı bir kişiydi. Babasından kalma bir servetti. Büyük bir ihtimamla idare ve muhafaza ediyordu. II. Abdülhamit döneminde devletin yüksek mevkilerinde bulundu. Bir çok defalar valiliklerde dolaştı. Şürayı Devlet Azası, Rüşümat Müdiri Umumisi oldu. İnkılaptan iki sene evvel dolaşık bir “TEVLİYET” (Mütevellilik) davası yüzünden istifasını verdi ve Hükümet işlerinden tiksinerek bir köşeye çekildi. Fakat memuriyet döneminden kalma bayramlaşma ve özel deftere imza olayını hiçbir zaman aksatmazdı.
Bütün çocukluğu, bütün gençliği İstanbul ‘un en kalabalık konağında geçen Naim Efendi eğlenceli meclisleri, ahbap arasındaki sohbetleri, misafirlere ziyafetleri çok severdi. Fakat öyle bir zaman yaşadı ki bunların hepsi yasaktı. Naim Efendi yeni sazdan, yeni şarkılardan zevk almak şöyle dursun, son senelerde yazılan ve konuşulan Türkçe’yi de anlamıyordu.Bundan beş sene öncesine kadar karısı Nefise Hanımefendi yanı başında idi, rahatını huzurunu mümkün mertebe koruyordu. Zira, bu ihtiyar kadın ölünce evin içinde yalnız kaldı. O öldükten sonra yerine Sekine hanım geçti; fakat Sekine Hanım hiçbir cihetten annesine benzetmiyordu. Tabi ki babası gibi çekingen, içinde titiz, iradesiz, tembel bir kadındı; hususiyle kocasının nüfusuna ve çocuklarının arzularına son derece uyardı. Kocası ise kırk beş yaşında bir züppeden başka bir şey değildi.
Naim Efendinin damadı Düyunu Umumiye Müfettişlerinden Servet Bey, Naim Efendinin saflığından yararlanarak bütün iradesini konak içerisinde istediği gibi yürütüyordu. Servet Beyin oğlu Cemil henüz yirmi yaşında bir mektup çocuğu olmasına rağmen Beyoğlu’ndaki büyük lokantaların, gazinoların, barların sadık gediklisi idi. Bu yaşında bir çok zevkleri vardı. Biraderinin küçük sırlarında vakıf olan Seniha ise son çıkan moda gazetelerinin resimlerine benzerdi. Körpe ince ve çolak vücudu ipek böcekleri gibi daima biçim değiştirme, başkalaşma içerisindeydi.Pazartesi günleri Seniha’nın çay günleridir. Avrupa’nın bütün kibar kadınları gibi o günleri giyinir; kuşanır ve tam beşte konağın salonunda nadir görülen bir hanımefendi vakariyle ziyaretçilerini beklerdi. Seniha salonun bir köşesinde iki genç kızla halasının torunu Hakkı Celis’in kendisine okuduğu şiirleri dinler, gözüküyordu. Bu genç kendisinden iki ay küçük olmasına rağmen ve bir çok şiiri bazı mecmualarda çıkmasına rağmen ona parmakları mürekkep lekeli ve pantolonunun dizleri çıkmış zavallı bir mektep çocuğu gibi görünmekten kurtulamıyordu. Saat beşe henüz gelmişti ki; Faik Bey konağı ziyarete geldi. Faik Bey Cemil’in yakın arkadaşları arasındaydı. Kumral, zayıf, uzun saçları iyi taranmış bir gençti. Küçük yaşından beri Avrupa’nın muhtelif şehirlerinde dolaşmış, oturmuş olduğu için hareketlerinde hiç sahte görülmeyen bir frenk zarafeti ve kıvraklığı vardı. Faik Bey ile Seniha arasındaki münasebetin bir arkadaşlık derecesinden fazla olduğunu genç kızın bütün erkek ve kadın arkadaşları bili verirlerdi.Fakat, buna da hafif bir flört manasını verirlerdi. Zira Faik Bey, pek çapkın bir delikanlı ve Seniha, pek şuh bir genç kızdı. Günden güne aralarındaki sevgi çoğalmaya başladı.
Faik Bey için Seniha’yı sevmek birdenbire vazgeçilmeyen ihtiyarlardan biri oluverdi. O şimdi kumara ne kadar düşkün ise, Seniha’yı da o kadar arıyor. Seniha’ya kendini o kadar düşkün hissediyordu. Dört günlük bir ayrılıktan sonra sabah Faik Bey konağa geldi. Henüz herkes uykudaydı. Saçları karma karışık, yüzü sapsarıydı. Yanaklarında üç günlük bir sakal, toz renginde bir kir tabakası vardı. Seniha ne var? Ne oldu? Demek isteyen gözlerle Faik Bey’ i süzdü. Faik Bey sessiz bir şekilde hiçbir şey söylemiyordu. Seniha daha sonra kardeşi Cemil’ den öğrendiği kadarıyla Faik Bey’ in kumarda Üç yüz elli lira kaybettiğini ve paraya ihtiyacı olduğunu öğrendi. Cemil parayı Seniha’nın büyükbabasından istemesini söyledi. Seniha’nın bunun mümkün olmayacağını söylemesi üzerine Cemil Seniha’nın elmaslarını rehin koymasını istedi.Seniha dolabını açtı içinden bir çekmece çıkardı. Çekmecenin içinden birkaç tane mahfaza aldı ve birer birer Cemil’e uzatır.Hayatında ilk defa olarak ağır ve ciddi bir şekilde düşündü, kaldı. Hayat bir an içinde, ona çıplak ve en kaba haliyle görünmüştü. Bu dünyada her şey ne bayağı, ne beyhude, ne kirliydi…
Bu dünyada güzellik bir hayal, sezgi bir efsane, asalet ve zerafet, insanın üstünde hafif bir cilaydı. En güzel bir yüze bir iskelet ifadesi vermek için iki gecelik bir uykusuzluk, bir sevgiyi bir alışverişe çevirmek için birkaç paket iskambil kağıdı, en zarif bir adamı bir dilenciye döndürmek için üç yüz elli liralık bir borç kafiydi.
Seniha kalbinin bu bir günlük imtihanından epeyce değişmiş çıktı. Aşktan evvel ki alaycı, havai, şuh ve işveli haline avdet etti.Konağı kiraya verip kardeşi Selma Hanımefendinin yanına taşınma bahsi çıktığından beri Naim Efendi’ nin rahatı huzuru büsbütün kaçtı. Selma Hanımefendinin kararı o kadar katıydı ki hiçbir mazeretle bunun önüne geçmek kabil olmuyordu.Konak, Naim Efendiyle beraber, her gün biraz daha yıkılıp gidiyordu. Zili bozulan sokak kapısı ağır bir tokmakla vuruluyor ve bir çok gıcırtılarla mustarip bir hayvan gibi sarsıla açılıyordu.

Kitabın Anafikri: Kiralık Konak İmparatorluğun çöküş çanlarının kulak yırtan sesleri içinde, kuşaklar arasındaki değişen değer yargıların buna bağlı olarak da yaşam biçimlerinin çelişkisini sergileyen bir romandır.
Kitabın Kahramanları:
NAİM EFENDİ: İkinci Abdülhamit döneminin önde gelen kişilerindendir. Emekli nazırdır. Konağın sahibi olan Naim Efendi, geleneksel değerlere bağlı, titiz, dürüst, aynı zamanda pasif bir İstanbul efendisidir.
SENİHA: Naim Efendi’nin torunudur. Asi, zevk düşkünü, ahlaki değerleri olmayan, gösteriş meraklısı, vefasız, sorum­suz bir kızdır. Tanzimat’la gelen Batı medeniyetini maddi cep­hesiyle algılamaktadır.

HAKKI CELİS: Romandaki olumlu karekterdir. Seniha’yı sevmektedir. Duygusal, romantik, gururlu, değer yargıları olan yakışıklı bir gençtir. Kitap okumayı seven, şair yaradılışlı, kültürlü bir insandır.

SEKİNE: Naim Efendi’nin kızıdır. İyi niyetli, uysal, muha­fazakâr; fakat çok pasif bir kişiliğe sahiptir.

SERVET BEY: Sekine’nin kocasıdır. Tam bir alafranga tip­tir. Batı medeniyetinin maddi getirilerini önemser. Ahlaksız, değer yargıları olmayan, eğlence düşkünü, hercai, sorumsuz ve Naim Efendi ailesine layık olmayan bir kişidir.

FAİK: Tam bir salon gencidir. Zevk ve eğlenceden başka hiçbir şeye önem vermez. Ahlaki kaygıları yoktur. Seniha’yı kandırır; fakat onunla evlenmez.
Kitabın Yorumu:Tanzimat döneminden sonra Batı medeniyetinin toplu­ma tesiri, değer karmaşası, kuşaklar arasındaki çatışmayı bir ,aile etrafında anlatan bir romandır. Arka planında medeniyet ikiliği olan romanda kahramanların ruhi portresi de mükem­mel çizilmiştir.

sezin
Ekim 25th, 2008at11:17 pm

roman berbbbaaaatt bişi bi de zorunlu oktutuolar (okulda) bnnn baska bişi demiorm bu arada kittaabbıınn ÖZETİNİ braz geniş tutun yhhhaaa

yasemin
Ekim 30th, 2008at10:52 am

harıka bı kıtap saygısızlık yapmayın

büşra
Kasım 1st, 2008at6:13 am

bence de saygısızlık bu.
kitapta osmanlı devletinin çöküşü, bi konağın çöküşü üzerinden anlatılıyo.
edebi bi eser en başta.

bb
Kasım 1st, 2008at6:50 am

ben kitabı okumadım aslında güzeldir ama eski kitapların konuları ilgimi çekmiyo

servet
Kasım 9th, 2008at5:48 am

kitabı okumadım ozeti ni okuyalım dedik hiç bişey anlasılmıo biraz daha ozet geniş tutulmalıydı

€xTRa^KaLpSiZ^
Kasım 18th, 2008at1:16 am

walaya özetini biraz uzun tutun olmaz böle sey en az 7 sayfa omalıymış okuldan öle istediiler arkadaslar genede tşk
berbat mıs öle diolar bende okumaktan vaz caydım 😀

nazz
Aralık 1st, 2008at1:25 pm

ya okumadım ama sıkıcı bi kitaba benzioo ama mecbur okuycam zorunlu ödew

emine
Aralık 4th, 2008at2:46 pm

bence çok iğrenç olmuş hiç kitabın özeti yok

emine
Aralık 4th, 2008at2:48 pm

bence kardeşim bu hiç birşeye benzememiş bira z daha düzeltiriseniz biraz düzelecek ama yine de çok iğirenç olmuş hmen çkarıp atın bu hikayyeyi

emine
Aralık 4th, 2008at2:50 pm

biraz düzelecek ama yine de çok iğirençya okumadım ama sıkıcı bi kitaba benzioo ama mecbur okuycam zorunlu ödew

olmuş hmen çkarıp atın bu walaya özetini biraz uzun tutun olmaz böle sey en az 7 sayfa omalıymış okuldan öle istediiler arkadaslar genede tşk
berbat mıs öle diolar bende okumaktan vaz caydım

kitabı okumadım ozeti ni okuyalım dedik hiç bişey anlasılmıo biraz daha ozet geniş tutulmalıydıben kitabı okumadım aslında güzeldir ama eski kitapların konuları ilgimi çekmiyo

roman berbbbaaaatt bişi bi de zorunlu oktutuolar (okulda) bnnn baska bişi demiorm bu arada kittaabbıınn ÖZETİNİ braz geniş tutun yhhhaaa
beennnnnn başka şey istiyorum sen ne veriyorsun
beennnnnn başka şey istiyorum sen ne veriyorsun

çok dandik bi roman

sibel
Aralık 13th, 2008at11:18 am

irenç diyorum başka biş demiyore

merwe
Aralık 17th, 2008at1:08 pm

sizsiniz o iğrenç olan…! bi kere dar kafalısınız. bu romanı anlayamayacak kadarda aptalsınız…! son derece güzel bir roman ben çok beğendim. ama en zaından biraz saygılı olun. verilen bir emek sonuçta.. siz o kadarını bile yazamazsınız. daha iki cümleyi bile yanyana getiremiyorsunuz. okumayı yazmayı öğrenin sora geliin de bu yorum yapınn…!!

aşk manyağı
Aralık 17th, 2008at1:18 pm

tek kelimeyle berbet biraz daha geniş tutulmalı bence

saadet
Aralık 22nd, 2008at10:39 am

ya hakkatten de ne dediğini bilmeyen gençlersiniz. ben de bir gencim ama asla bir kitap hakkında böyle aşağılayıcı ithamlarda bulunmam bulunulmaması gerekir zaten. bi rica daha lütfen türkçemizi katletmeyiniz

admin
Aralık 22nd, 2008at2:06 pm

Saadet Hanım ne güzel de söylemişsiniz .. Bilinçli bir genç olduğunuz için tebrik ediyorum sizi.

ezel
Aralık 29th, 2008at2:18 pm

bnce bu roman çok saçma yha çok aptalcaa:p

emre
Aralık 29th, 2008at3:46 pm

ezel nbr trko oynuyonmu acaba?_?_?_

qösdéé
Aralık 30th, 2008at12:48 pm

okumadım okumıcam cıx beenmedm xD öredmen ödev verdi die yasıorm (:

tuba
Ocak 4th, 2009at3:11 pm

ya bu roman tarihi bi roman bncede çok ilgi çekici değil ama yinede okumak lasım sadece okul için değil tabi kitap her bakımdan faydalıdır hiç olmassa okul sayesinde kitap okuma alışkanlığı edinmiş oluruz ve genel kültürümüz oluşur( ne konuştum ama ya bu bn miyim?:D:D:D)

azra
Ocak 8th, 2009at1:59 pm

hç istegiğim gibi değil

rahatsız
Ocak 20th, 2009at1:55 am

KİTAP BERBAT DİYENLER ANLAMAZSSINZ SİZ GİDİN

ÇOCUK HİKAYELERİ OKUYUN..

SAYGSIZILK YAPMAYINN….

kader
Şubat 3rd, 2009at11:41 am

ya okuldan romanın 2. dereceden kahramanlarının özelliklerinide istediler bn bulamadım zaten çok sıkıcı bi kitapppppppp

hakan
Şubat 5th, 2009at6:51 am

ya arkadaslar tamam bak kıtaba yenı baslıcam donem odevım ıcın aldım yazdınız yorumların bazıları gercekten haksızlık yanı bı ınsan bı yazar cabası urası emeı bosuna dıl lutfen emege karsı saygı duyun

hakan
Şubat 5th, 2009at6:54 am

herkezın begencek dıe bı kuralı yok zorla bı kıtabı sevemezsınız sahsen bn bu kıtap benlık dıl ama karsılında bı emek verılmıs ve o emeı karsılıksıız bırakmamız gerekır bı guzel yonu var osmalının cokusunu bı roman halıne gıtırmıs ve buda cok anlamlı bı olay lutfen emek bu

çılgın _grls
Şubat 5th, 2009at2:31 pm

kitap kötü ama sonucta ugrasılmıs we yazılmıs bi kitap

gzl kıss
Şubat 5th, 2009at3:28 pm

bn bunu okumakla uğraşamm ayyyyyyy

nisaaa
Şubat 19th, 2009at2:03 pm

arkadaşlar, açıkcası kitap teknik kusurlarla dolu ama bunu Yakup Kadri’yi suçlamak amacıyla söylemiyorum. Yazar anlatıcı kitabı yazarken sanatsal bi yapıt olması için değil “batılılaşma”yı anlatmak için uğraşmış ve buda doğal olarak bazı teknik hataların oluşmasına sebep olmuş. Kitaptaki teknik kusurlar göz ardı edilirse güzel denilebilir. Ama Yakup Kadri’nin “kadın”a bakışı bu kitabi Seniha üzerinden anlatmasına sebep olmuş. Sonuçta Seniha’nın erkek kardeşinin Senihada farkı yok ama yazar anlatıcı onun yaşayış tarzından sadece bir kaç paragraf bahsetmiş. Faik bile kitabın sonuna doğru okuyucuy sevdirilmeye çalışılıyor. Çünkü o bir “erkek”. “Kitabın sonlarına doğru Senihaya gerçekten aşık olur. Ama Seniha onu aldatır. Faik aşk acısı çekiyordur…” Yakup Kadri batılılaşmanın bütün kötü etkilerini bir kadın üzerinden anlatarak kadına bakış açısını da açıkca ortaya koymuştur…

pisko
Mart 15th, 2009at3:12 am

siz kimsiniz ki yakup kadrinin yazdığı romanı beğenmiyorsunuz??

AyDıN
Mart 19th, 2009at1:54 pm

Ya omrumu yedı bu kıtap 8.snfta butun sınıfa aldırttılar lısedede cıktı karsıma omrumu curuttun be yusuf beyy…! =)

ela
Nisan 6th, 2009at8:06 am

aslında bu kitabı beğendiğim söylenemez sıkıcı yönleri vardı özellikle fazla bilinmeyen kelimelerin olması daha da skıcı yaptı kitabı ….her neyse öyle veye böyle sonuçta okudum ya da okumak zorundaydım (ayrıca herkesin fikir ayrımı vardır kimi beğenir kimide beğenmez isteyen istediği yorumu yazabilir bu yazılanlar da benim düşüncem ve kimsenin eleştirmeye hakkı yok bu kadar basit )

nisan
Nisan 6th, 2009at8:10 am

kitap illede aman alın okuyun denilcek bi kitap değil ama işte laızm olduğunda alıp okuycaksın ya da bu şekşlde tarihi romanları sevenler alır okur ama ben şahsen okuldan istemeselerdi okumazdım

mantıklı düşünür....!
Nisan 8th, 2009at8:28 am

KİTAP OKUMAKLA BİLGİ ÇOĞALIR KÖTÜ OLAN KİTAP YOKTUR KÖTÜ OLAN OKUMASINI BİLMEYEN OKUYUCULARDIR BU KİTAP GEÇMİŞİMİZ İÇİN ÖNEMLİDİR EĞER MANTIKLI DÜŞÜNEBİLME YETENEĞİNDE OLSANIZ FARK EDERDİNİZ BU ROMANLA HİKAYE GİBİ GEÇMİŞTEKİ İNSANLARIN YAŞADIĞI SIKINTILAR YER ALMAKTIR BİRAZ AKLINIZI KULLANIP OKUMAYI,ANLAMAYI VE MANTIKLI OLMAYI DÜŞÜNÜN TABİ BUNUN İÇİN YETERLİ BEYNE SAHİPSENİZ

simayy
Nisan 12th, 2009at4:43 am

bu ne ya dönem ödevime bile yetmio gıcık oldum ara ara bulamıyorm ne sacma sey bu alla alla:P su dil anlatımdan dönm ödevi almaz olaydım….

Deniz
Nisan 21st, 2009at2:15 pm

Romanın konusu biraz karısık ama emege saygı duyuyoruz arkadaşlar

şeyma
Nisan 22nd, 2009at12:38 pm

beğenmeye bilirsiniz ama romanı kötülemeniz(iğrenç vs) çok yanlış sonuçta bi emek ürünü hemde o yılları anlatan en güzel romanlardan biri… çok gzl bi roman ayrıca ama değerini bilene!

love affair
Nisan 23rd, 2009at6:03 am

siz ne kadar gerı kafalı insanlarsınız ya!yazık bu gençliğe yemın edıyorum.bır romanı anlayamıycak kadar yozlaşmış,ve hakkında ileri geri yorum yapacak kadar alçalmşsınız.yazzıklar olsun!bıde Türklükten dem vurursunuz kalan zaman.yazık be size.farklı olucam dıye orda burda sokak ağzıyla konuşup Türkçeyı körelttiğiniz yetmıyor,bide gelmiş ne dıyosunuz.yok zorunlu dıye okuycakmış yok iğrençmiş.sizsiniz be iğrenç olan.daha konuştuğunuz cümleyı doğrultamazken bu adamın kıtabına böyle yorumlar yapma hakkını kım verıyor size?gereksiz insanlar topluluğu.

tolga
Nisan 28th, 2009at10:05 am

walla bu siteyi yaratanın elini öpücemmmmmmmmm saol

züleyha
Mayıs 3rd, 2009at4:26 am

ya böle özet mi olur ya keske birazdaha kısa ve net tutulsaymıs özet fazla derinlere inilmeseymiş .yani hoca direkt olarak kitabı okumadgmızı anlayacak ama yine hazırlayanın eline saglık.

kocaman
Mayıs 5th, 2009at12:25 pm

Dizisi çıksa hepiniz kukuman kuşu gibi oturup seyredersiniz.Ama iş okumaya gelince iş değişiyo demi?

cem
Mayıs 25th, 2009at4:07 am

çok begendim demicem kıtap iyi degeil am mecbur ?

gül
Haziran 8th, 2009at5:18 am

bence çok güzel bi kitap okumayanlar yorum yapmasın.ayrıca siz de o beğenmiyorsanız oturun bi düzgün roman yazın da okuyalım.

çağla biçer
Aralık 11th, 2009at5:39 am

bence de iğrenç olan sizsiniz hiç bir şeyden anlamıyorsunuz harika bir kitap tam benlik vallaha 6.sınıfa gidiyorum bide yuh size be

Furkan
Aralık 14th, 2009at9:50 am

Sizin yaptığınız; bir kitaba saygısızlık, iki bu sayfayı hazırlayana saygısızlık. Adam uğraşmış yazmış. Özet yazılıyor burada. En fazla 2 sayfa olur. Ben bir öğretmen olarak hem hazıra kaçıp internetten özet bulmanızı hemde emeğe saygı yapacağınız yerde saygısızlık yapmanızı hoş görmedim…

NykS
Aralık 23rd, 2009at1:28 am

kitaba dandik,berbat,aptalca diyenlerin yaş ve zeka seviyelerini az çok tahmin edebiliyorum.onların yaptıkları tek şey mal gibi öylesine bi kaç sayfa okuyup, arada telefonlarına mesaj gelmiş mi gelmemiş diye bakıp sonra sıkıldm bu ktp dandkmş deyip boş boş muhabbt yapmak.ya siz gidin gazetelerin ek olarak verdiği magazin vs. dergileriyle zaman öldürün.sizin kapasiteniz bu kitapları anlamaya yetmez boşuna uğraşmayın..

sevdi
Ocak 4th, 2010at1:28 pm

ben bu kıtabı okudum bence cok guzel bır kıtap genc kusaklar ıcın tavsıye edeyorum bu kıtabı bu kıtapta osmanlı donemındekı ınsanların yasayıslarını ve onların hayatlarını anlatıyo ılk baslarda sıkıcı gelebılr ama sonradan bu kıtabı okudukca okuyası gelıyo ınsanın bu kıtabı en azından herkesın okuması gerekır

melek
Ocak 11th, 2010at9:29 am

bu kitap gerçekten çok güzel ve anlamlı. site için de teşekkürler. ve de lütfen terbiyemizi bozuk yeni nesillerin iğrençleşmesine izin vermeyelim. …TEŞEKKÜRLER…

ikra
Nisan 10th, 2010at3:16 am

Yha banada hoca ödev olarak verdi bizdede en 15 sayfa olacakmış kitabı okudum hem skcı hemde hiç sürükleyici değil bu yüzden kimseye tavsiye etmiyorum.Ama yine de yazarın ellerine sağlık ne deyim…

emre çolak
Mart 27th, 2012at12:58 am

okunması gereken kitaplardan biri. kitap arşivinizde bulunmalı.

elif
Mayıs 2nd, 2013at11:37 am

herkesin kitap zevki farklıdır bence…ben kitabı fazla beğenmedim …beni sürükleyen bi kitap değildi…benim ilgi alanıma girmiyodu konusu…ödev için okudum zaten..bu kitabı da isteyen beğenir isteyen beğenmez…eğer kitabın değeri bozulmazsa o zaman anlaşılır nasıl bi kitap olduğu……….

yağmur
Ekim 1st, 2013at8:25 am

arkadaşlar kitabı okuyacağım kitap güzelmiii

yağmur
Ekim 1st, 2013at8:26 am

kaç kişi beğengi kaç kişide beğenmedi ?

şükran
Mayıs 24th, 2014at1:22 pm

szne anlarsnız amk

serbay
Haziran 5th, 2014at9:52 pm

bence güzel ama özet çok uzun olmuş

Yorumunuzu bırakın