Kırmızı ve Siyah (Stendhal) Kitap Özeti

Kitabın adı: Kırmızı ve Siyah

Kitabın yazarı: Stendhal

Kitabın Özeti:

Roman kahramanı Julien Sorel, yüksek mevki edinme arzusu içinde bulunan, gururlu ve de ihtiras dolu bir gençtir. Ne var ki, babası tarafından küçük görülerek aşağılanmaktadır ve bu durum onda, zamanın aristokratlarına karşı kin duygusuna kapılmasına neden olur.

Julien, bir papazdan din dersleri almaktadır ve aynı zamanda da yaşadığı şehrin belediye başkanı olan Mösyö de Renal’in çocuklarına da Latince dersleri vermektedir. Bu vesile ile, Mösyö de Renal’İn karısı Madame de Renal ile Julien tanışırlar ve aralarında duygusal bir yakınlaşma baş gösterir.  Fakat, Madame de Renal’e gelmekte olan imzasız mektuplar nedeni ile Julien şehirden ayrılır ve Basançon seminerlerine katılmaya gider. Daha sonrasında ise Julien, aristokrat bir erkanda sekreter olarak işe girer ve soyluların yaşamlarını yakından izleme fırsatı bulur. Bu sefer de, sekreter olarak çalışmakta olduğu ailenin kızı Matilde ie Julien arasında bir aşk başlar. İlk aşamada Matilde, daha alt sınıftan bir erkeğe karşı aşk duymaktan ötürü psikolojik olarak sıkıntılı zamanlar geçirse de, nihayetinde Julien’e karşı duyduğu aşk ağır basar ve Matilde gururunu bir kenara iter. Babası ise, Mathilde’yi bir dük ile evlendirme planları yapmakta iken, kızının ısrarlı tutumuna üstün gelemez ve Julien ile evlenmesine izin vermek durumunda kalır. Kızı Mathilde ile Julien’e çok yüksek madi değere sahip yardımlarda bulunarak, Julien’i de kızı Matilde’ye yakışır bir şekilde soylu ve tanınan bir şahsiyet haline getirir. Bu arada ise, Renal ailesi ile bağlantı kurarak Julien ile ilgili bilgiler edinmeye çalışır. Nihayetinde ise, Madame Re-nal’in aktardığı bilgiler nedeni ile evlilikleri olanaksız hale gelir. Durum karşısında öfkelenen Julien, Madame de Renal’i silahla vurur ve hapse girer. Hapiste ise, aslında Madame de Renal’den başka kimseyi sevmediği kanaatine varır. Daha sonra, Julien’in giyotinle idamına karar verilir ve idamı gerçekleştirilerek yaşamına son verilir. Vurularak yaralan Madame de Renal ise yaşadığı acılara daha fazla katlanamayarak Julien’in idamından üç gün sonra O da yaşama veda eder.

Stendhal

Kızıl ile Siyah, Fransız Edebiyatı içindeki önemli eserler arasında yer almakta olan gerçekçi bir romandır. Eserin yazarı Stendhal, gazetede yayınlanan bir yargılama haberinden esinlenerek romanı kaleme almıştır. Stendhal ayrıca, psikolojik ve realist roman türünün en önemli yazarları arasında yer almaktadır.

serdar
Nisan 13th, 2014at9:47 am

çok sağolun sper ……

Yorumunuzu bırakın