Kuzeydoğu Türkçesi

Eski Türkçeden sonraki devre gelince, bu devirde Türkçe kar­şımıza birden fazla yazı dili ile çıkmakladır.

Eski Türkçenin sonlarında, Orta Asya’daki Türklük âleminin parçalanarak büyük kütleler hâlinde Hazer Denizinin güney ve kuzeyinden kuzeye ve halıya yayılması, yeni kültür merkezlerinin meydana gelmesi, İslam kültürünün Türkler arasına gittikçe kuvvetli bir şekilde yerleşmesi, yeni mefhumlarla birlikle yeni bir yazının kabulü gibi çeşitli dış sebeplerle beraber Türkçenin içinde bir müddetlen beri kendisini hissettiren tabiî gelişmeler neticesinde orr­taya çıkan büyük değişiklikler yazı dili birliğini parçalayarak Eski Türk­çenin ömrünü tamamlamış ve ayrılan Türklük kollarının yeni kültür mer­kezleri etrafında kendi şivelerine dayanan yazı dilleri meydana getir­meleri birden fazla yeni yazı dilinin doğmasına ve gelişmeğe başlama­sına sebep olmuştur.

Böylece 12-13. asırdan sonra biri Kuzeydoğu Türk­çesi, diğeri Batı Türkçesi olmak üzere iki Türk yazı dili meydana geldi­ğini görmekleyiz.
Yorumunuzu bırakın