Lacan Nami Başer

BİYOGRAFİ
Lacan

Haz: Nami Başer

Say Yayınları

Çağın bilimlerinin başında gelir psikanaliz. Öyle ki Sigmund Freud, ortaya attığı fikirlerin sanattan siyasete, tıptan askeri alana bu kadar etkili olacağını bilir miydi bilinmez ama, çağa olan etkisini görseydi oldukça mutlu olurdu, orası kesin. Freud’a yönelttiği farklı okumalarla psikanalizi yeniden şekillendiren, belki de temellendiren Lacan, Freud’un büyük ölçüde yarattığı bu bilimi bambaşka bir hale getirmiştir. Lacan bilhassa 26 yıl boyunca verdiği seminerlerle meşhurdur. Bu seminerlerde yapılan derslerde Lacan, psikanalizin sınırlarını fazlasıyla zorlamış aranan birçok soruya cevap bulduğu gibi yenilerini de ortaya sürmüştür. Bundan olacak, Uluslararası Psikanaliz Derneği’nden atılmasına da bu seminerler sebep olmuştur. Bunun üzerine ölümünden kısa bir süre önce kapatacağı psikanaliz okulunu kurrar. Kapatmasının sebebi ise, fikirlerinin çarpıtılacağmdan endişe edilmesidir. Oysa bugün Lacancı okulların ve okumaların artarak devam ettiği bir dönemdeyiz. Say Yayınlarının fikir mimarları dizisinin yirmi birinci kitabını hazırlayan Nami Başer Lacan’a giriş için gerekli taşların hepsini dizmiş. Dizinin belki de en önemli kitaplarından birisi.

HÜRRİYET KİTAP

Yorumunuzu bırakın